kamu işçi maaş

Konu: Özel Bina İnşaatı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  218

  Özel Bina İnşaatı

  merhabalar. forma yeni kaydoldum
  bir sorum olacak.
  şirket ortakları adına bir özel bina inşaatı var ve bitti. ama biz hala ssk ya işçilik ödüyoruz.işverenim bunun hala nekar süreceğini sordu .
  bu konuda yardımcı olablirmisiniz..

  ssk açılış :27/12/2002


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  292

  Hoşgeldiniz

  Fatmnanur hanım günaydın,
  öncelikle forumumuza hoşgeldiniz, sizi aramızda görmekten mutluluk duyduk
  eğer binanın sınıfını , metrekaresini ve bugüne kadar gösterilen işçilik ve ödenen primleri bildirirseniz size yardımcı imkanımız olur.
  kolay gelsin
  saygılarımla,

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  218

  Özel Bina İnşaatı

  bodrum kazan dairesi : 196 metrekare
  tribleks daire : 780 metrekare

  inşaat alanı 976 metrekare
  bu güne kadar ssk ya ödenen işçilik 21.400 ytl
  teşekkürler

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  13

  Özel Bina İnşaatı

  İnşaatın ne zaman başlayıp bittiğim de önemli.

  Bildiğim kadarıyla inşaatın başladğı yıldan bittiği yıldan 1 yıl öncesine kadar (yani son yıl hariç) inşaatın sınıfına göre Bayındırlık Bakanlığı m2 birim maliyetlerinin ortalamasını alıp toplam inş. alanı ile çarpıyoruz. çıkan rakamın %9 u kadar işçilik beyan edilmiş olması yeterli sanırım.
  URURLUYUZ,GÜÇLÜYÜZ ANKARAGÜÇLÜYÜZ

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  447

  Özel Bina İnşaatı

  Sayın Fatmanur hanım öncelikle foruma hoşgeldiniz der daha sonra forum kurallarını okumanızı öneririm.Sormuş olduğunuz bu sorunuzu sosyal güvenlik bölümüne açmanız gerekir.Sorunuza karşılık aşağıda geçen ssk 16-318 sayılı genelgeyi okumanızı tavsiye ederim.Saygılarımla;

  Gerçek veya Tüzel Kişiler Tarafından Yapılan Özel Bina İnşaatı İşyerlerinde Yapılacak Araştırma:


  Ünitelerimizce yapılacak araştırma, bina maliyetine Kurumca yayımlanan Tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılacaktır.

  Bina maliyeti, inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa Ünitece (örneğin sigorta yoklama memurunca, varsa Kurum teknik elemanlarınca) tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle hesaplanacaktır.
  Bina Maliyeti = Yüzölçümü x Birim Maliyet Bedeli


  Bilindiği gibi, birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilmesini müteakip, Ünitelerimize genelge ekinde duyurulmaktadır.
  Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (b) fıkrasının dördüncü paragrafında, inşaatın niteliği dikkate alınarak, ruhsatnamesi ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen listede kayıtlı yapının sınıfı ve grubunun farklı olduğunun anlaşılması halinde, anılan Bakanlıkça belirlenen yapı sınıfı ve grubunun esas alınarak işlem yapılacağı öngörüldüğünden, uygulamada bu husus gözönünde tutulacaktır.


  Faaliyeti iki yıldan fazla süren özel bina inşaatlarının maliyetinin tespit şekli, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.05.2004 tarihinden itibaren değiştirilmiş bulunduğundan;

  Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan veya 01.01.2003 tarihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların maliyeti, ortalama maliyet yerine, bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli esas alınarak hesaplanacaktır.
  Yönetmeliğin 38 inci maddesinin (b) fıkrasının altıncı bendi uyarınca, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatların maliyetinin hesabında bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınacağından, 01.01.2003 tarihinden sonra yapımına başlanarak 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilmiş olan inşaatlar da bu kapsamda değerlendirilmiştir.

  Örnek 1: 05 Eylül 2003 tarihinde başlayan ve 01 Haziran 2004 tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyeti hesaplanırken, 2003 yılı için belirlenmiş olan birim maliyet bedeli dikkate alınacaktır.

  Örnek 2: 01.07.2004 tarihinde başlayan ve 31.12.2006 tarihinde bitirilen özel nitelikteki binanın maliyeti hesaplanırken, 2005 yılı için belirlenecek olan birim maliyet bedeli dikkate alınacaktır.


  Yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği hükümlerinin 01.05.2004 tarihinde yürürlüğe girmesi ve hukukun temel ilkelerinden biri olan Kanunların geriye yürümezliği ilkesi nedeniyle, 30.04.2004 (dahil) ve önceki tarihlerde bitirilmiş bina inşaatlarının maliyeti, 16-118 Ek sayılı Genelgede belirtildiği gibi hesaplanacaktır.
  Örnek: Yapımına 06.08.1998 tarihinde başlanılan ve 22.04.2004 tarihinde bitirilen (01.05.2004 tarihinden önce) bir binanın maliyet bedeli, 16-118 Ek sayılı Genelgede belirtildiği gibi, yani faaliyeti iki yıldan fazla devam etmiş olması nedeniyle son yıl (2004) hariç, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarına ait birim maliyet bedellerinin aritmetik ortalaması inşaatın yüzölçümü ile çarpılmak suretiyle bulunacaktır.

  Bu arada, Ünitelerimizden alınan bilgilerden, bazı işverenlerin, yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (b) fıkrası hükmü ile getirilen yeni uygulama nedeniyle, gerçekte bitirilmediği halde, Ünitelerimize inşaatlarının 01.05.2004 tarihinden önce bittiğine dair dilekçelerle (Örneğin 2004/Nisan ayının son günlerinde veya 2004/Mayıs ayı içerisinde) beyanda bulundukları öğrenilmiştir. Bu nedenle, bu tür bildirimlerin gerçek olup olmadığının tespiti amacıyla öncelikle inşaatların ruhsatlarındaki bilgiler (yüzölçümü, kaç kattan ibaret olduğu, ruhsattaki yapı sınıfı ve grubu) ile faaliyet süresi ve bildirilen sigortalı sayısı gibi unsurlara bakılarak, inşaatın gerçekten 01.05.2004 tarihinden önce bitirilmesinin mümkün olup olamayacağı Ünitelerimizce değerlendirilecek ve yapılan değerlendirme sonucunda bariz olarak bitirilemeyeceğine kanaat getirilenlerin öncelikle inşaatın bitirilip bitirilmediğinin, bitirilmiş ise tarihinin resmi kurum ve kuruluşlardan (örneğin Belediyeler, Vergi Daireleri gibi) yazı ile sorularak sonucuna göre işlem yapılacaktır.


  2003 yılından önce başlayıp, 2004 veya daha sonraki yıllarda bitirilen binaların maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yapılan uygulamalar dikkate alınarak, ayrı ayrı hesaplanacak, bu suretle bulunan iki ayrı birim maliyet bedelinin aritmetik ortalamasının alınması ve binanın yüzölçümü ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.
  Örnek 1: 05.05.1999 ile 22.06.2004 tarihleri arasında yapılan ve III'üncü sınıf A grubunda bulunan 3000 m² yüzölçümündeki bir binanın birim maliyet bedelleri aşağıda gösterilmiştir.

  İnşaatın Yapıldığı Yıllar
  Birim Maliyet Bedelleri
  1999
  60.546.100.-TL
  2000
  99.901.000.-TL
  2001
  123.000.000.-TL
  2002
  202.950.000.-TL
  2003
  264.000.000.-TL
  2004
  283.000.000.-TL

  Bu durumdaki inşaatın maliyeti:

  60.546.100 + 99.901.000 + 123.000.000 + 202.950.000

  4
  =
  486.397.100

  4
  = 121.599.275.-TL
  121.599.275 + 264.000.000

  2
  =
  385.599.275

  2
  = 192.799.638.-TL

  192.799.638 x 3000 m² = 578.398.914.000.-TL olarak hesaplanacak ve bulunan bu tutara asgari işçilik oranı %25 eksiltilerek uygulanmak suretiyle, Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunacaktır.

  Örnek 2: Sınıfı ve grubu yukarıda belirtilen ve 01.02.2000 ile 30.07.2007 tarihleri arasında yapılan ve birim maliyet bedellerinin de aşağıda olduğu gibi varsayıldığında 3000 m² yüzölçümündeki bir binanın toplam maliyeti;

  İnşaatın Yapıldığı Yıllar
  Birim Maliyet Bedelleri
  2000
  99.901.000. TL
  2001
  123.000.000 TL
  2002
  202.950.000 TL
  2003
  264.000.000 TL
  2004
  283.000.000 TL
  2005
  300.000.000 TL
  2006
  320.000.000 TL
  2007
  350.000.000 TL

  Bu durumdaki inşaatın maliyeti:

  99.901.000 + 123.000.000 + 202.950.000 + 264.000.000

  4
  =
  689.851.000

  4
  = 172.462.750 TL
  172.462.750 + 320.000.000

  2
  =
  492.462.750

  2
  = 246.231.375 TL

  246.231.375 TL x 3000 m² = 738.694.125.000-TL olarak hesaplanacak ve bulunan bu tutara asgari işçilik oranı %25 eksiltilerek uygulanmak suretiyle, Kurumumuza bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı bulunacaktır.

  Yukarıda belirtilen inşaat işyerlerinde işe başlanılan ve bitirilen yıllarda faaliyet olması kaydıyla, aradaki yılların bazılarında (örneğin 2001 ve 2003 yıllarında) kısmen veya tamamen faaliyette bulunulmamış olsa bile, bu durum bina maliyetinin hesaplanma şeklini değiştirmeyecektir.

  Görüldüğü gibi, bu durumdaki bina inşaatlarının maliyetinin hesabında yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki hesaplama yöntemleri dikkate alınmak suretiyle işlem yapılmıştır.


  Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin hesaplanmasında, daha önce yapılan uygulamada olduğu gibi o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alınacaktır.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  218

  Özel Bina İnşaatı

  sayın canbolat verdiğiniz ayrntılı bilgi için teşekkür ederim
  ama benim verdiğim örneğe göre bir işçilik hesaplamanız mümkün mü ve bu aşamadan sonra takip edeceğimiz yol nedir ?
  bilgilendirirseniz sevinirim.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  447

  Özel Bina İnşaatı

  Sayın fatmanur hanım inşaatınızın sınıfını bilemediğim için IV-A grubundan hesaplamaktayım ve ayrıca bağlı olduğunuz ssk işverenler servisi ile görüşmenizi öneririm.

  Başlama:27.12.2002
  Bitiş:31.10.2005 Varsayım
  Sınıf:IV-A
  M2: 976
  Birim maliyetler
  2002 2003 2004 2005
  260,70 339,00 364,00 406,00

  260,70+339,00=599,70/2=299,85

  299,85+364,00=663,85/2= 331,93

  331,93x976 m2=323.963,68 x% 6,75= 21.867,55 YTL bildirilmesi gereken işçilik.

  İnşaatınızın sınıfı her nekadar ruhsatınızda yazsada ilgili ssk kurumu kendilerine göre hesap yapmaktadırlar ve bu nedenle ssk ile mutlaka görüşün!!!!

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Özel Bina İnşaatı
  Konu Sahibi Hacer Hasipek Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 20.Temmuz.2016, 18:46
 2. Özel Bina İnşaatı
  Konu Sahibi kadriyekrsc Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 12.Şubat.2016, 20:51
 3. Özel Bina İnşaatı
  Konu Sahibi İbrahim_Halil Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Temmuz.2007, 09:24
 4. Özel Bina İnşaatı!
  Konu Sahibi yasar67 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Nisan.2007, 15:08
 5. Özel Bina İnşaatı
  Konu Sahibi ugur_35 Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 07.Eylül.2005, 11:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36