kamu işçi maaş

Konu: Ssk da Emeklilik

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  27

  Ssk da Emeklilik

  ssk da eğer prim ödeme günü doluyor fakat yaş dolmuyorsa yaş dolana kadar prim ödemeye devam edilir mi?
  ve eğer yaş beklenecekse o sırada kendi iş yerini açabilir mi?
  teşekkürler


 2. #2
  Kemal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kemal Guest

  Emeklilik

  Merhaba,
  Yaş doldurana kadar, prim ödemeye devam edebilir, emekli olduğunda biraz maaşı yüksek alır.Eğer işçi olarak çalışıyorsa zaten primi ödenecektir.
  Kendi işyeri açarsa Bağ-Kur'lu olmak zorundadır.

 3. #3
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.049

  Re: Emeklilik

  Alıntı Kemal Nickli Üyeden Alıntı
  Merhaba,
  Yaş doldurana kadar, prim ödemeye devam edebilir, emekli olduğunda biraz maaşı yüksek alır.Eğer işçi olarak çalışıyorsa zaten primi ödenecektir.
  Kendi işyeri açarsa Bağ-Kur'lu olmak zorundadır.
  Merhaba;

  Sayın Kemal ve de diğer arkadaşlar ;

  Emekli maaşı hesaplaması konusunda bilgileriniz var ise aktarabilir misiniz ?

  Örnek ; Ödemelerini hep asgari seviyede yapmış olan, 1 yıl sonra da emekliliği dolacak olan ve yaştan dolayı emekliliğini bekleyen bir isteğe bağlı sigortalı için ödemeye devam etmesini mi yoksa ödeyeceği primleri başka bir yönde değerlendirmesini mi önerirsiniz ?

  Sevgiyle kalın.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  27

  Ssk da Emeklilik

  peki prim süresi doldu ve yaşı beklemek istiyor o zaman ssk'ya bildirecek mi?

 5. #5
  Kemal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kemal Guest

  SSK.emekli aylığı hesaplama

  Sayın;Muhaseb e,
  SSK.aylıklarının hesaplaması ile ilgili kanun ve genelgeler aşağıdadır.Sizin sormuş olduğunuz kişi için bu tarihten sonra, ödeme yapsanız bile maaşına fazla etkisi olacacağını sanmıyorum.

  Kod:
  ********01.01.2000 tarihiden sonra SSK.lı olanları kapsar********
  Madde 61- (Değişik: 25.08.1999 - 4447 / 7 md. Y.T. 01.01.2000) 
  
  Yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıların aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama yıllık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımının 1/12'si alınarak hesaplanır.
  
  Sigortalının her takvim yılına ait prime esas kazancı, kazancın ait olduğu takvim yılından itibaren aylık talep tarihine kadar geçen takvim yılları için, her yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı ve gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar ayrı ayrı artırılarak bulunan yıllık kazançlar toplamının, toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama günlük kazancın 360 katı, aylığın hesaplanmasına esas ortalama yıllık kazancı oluşturur. (*)
  
   Aylık bağlama oranı, sigortalının toplam prim ödeme gün sayısının ilk 3600 gününün her 360 günü için %3.5, sonraki 5 400 günün her 360 günü için %2 ve daha sonraki her 360 gün için % 1.5 oranlarının toplamıdır.  
  
  60 ıncı maddenin B, C ve D bentlerine göre aylığa hak kazananların aylık bağlama oranı % 60'dan az olamaz. 
  
  Hesaplanan yaşlılık aylığı, aylık bağlanması için yazılı başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayı ile aylığın başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki aylık artış oranları kadar artırılarak bağlanır.
  Kod:
  Geçici madde 82- (25.08.1999 - 4447 / 17 md. Y.T. 08.09.1999) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı bulunanlara bağlanacak aylıklar, aşağıdaki (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanacak aylıkların toplamından oluşur. 
  
  a) Sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar prim ödeme sürelerine ait aylığı aşağıdaki şekilde belirlenir. 
  
  Sigortalının aylık talep tarihine kadarki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlere göre hesaplanacak aylığının sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadarki prim ödeme gün sayısı ile orantılı bölümü, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren aylık başlangıç tarihine kadar geçen takvim yılları için, her yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranı ve gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızı kadar ayrı ayrı artırılarak hesaplanır. 
  
  Hesaplanan yaşlılık aylığı, aylık bağlanması için yazılı başvurunun yapıldığı yılın Ocak ayı ile aylığın başladığı takvim yılının başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranları kadar artırılır. 
  
  b) Sigortalının bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki prim ödeme sürelerine ait aylığı ise, sigortalının aylık talep tarihine kadar toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden bu Kanunun 61 inci maddesi hükümlerine göre hesaplanacak aylığının, bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır. 
  
  c) Sigortalıya yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre bağlanacak aylıkların toplamı, sigortalının aylık talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre hesaplanan aylığının, bu Kanunun yürürlük tarihi ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen takvim yılları için her yılın Aralık ayına göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranına ve bu Kanunun 61 inci maddesinin son fıkrasına göre artırılmış değerinin altında olamaz. 
  
   Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra malüllük aylığına hak kazananlar ile ölen sigortalıların hak sahiplerinin aylıkları, yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler esas alınarak, 55 veya 67 nci madde hükümlerine göre hesaplanır. Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra prime esas kazancı bulunmayanların malüllük ve ölüm aylıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki hükümlere göre hesaplanır ve yukarıdaki (a) bendindeki esaslara göre artırılarak bağlanır.
  Kod:
  2. 01/01/2000 Tarihinden Önce Sigortalı Olup Bu Tarihten Sonra Tahsis Talebinde Bulunan ya da Ölen Sigortalıların Aylıkları
  Kanunun Geçici 82 nci maddesiyle aylıkların hesaplanmasında, sigortalının 01/01/2000 tarihinden önceki prim ödeme gün sayıları ile bu tarihten sonraki prim ödeme gün sayıları için ayrı ayrı hesaplanacak aylıkların toplamından oluşan ve aşağıda açıklanan karma bir sistem öngörülmüştür.
  a) Sigortalının 01/01/2000 tarihine kadar olan prim ödeme sürelerine ait aylığı; tahsis talep yada ölüm tarihine kadar sigortalılık süresindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 01/01/2000 tarihi itibariyle önceki hükümlere göre hesaplanacak aylığının, sigortalının 01/01/2000 tarihine kadar prim ödeme gün sayısı ile orantılı bölümü, 01/01/2000 tarihiden aylık başlangıç tarihine kadar geçen takvim yılları için, her yılın Aralık ayına göre DİE tarafından açıklanan TÜFE artış oranı ve GH kadar tahsis talep veya ölüm yılının Ocak ayına kadar ayrı ayrı artırılarak hesaplanacaktır.
  b) Sigortalının 01/01/2000 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayılarına ait aylığı ise,sigortalının aylık talep ya da ölüm tarihine kadar toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, sigortalılığı 01/01/2000 tarihinden sonra başlayanların aylıklarının hesabında olduğu gibi yukarıda (C) alt başlığının 1 inci maddesinde yapılan açıklamalara göre hesaplanacak aylığının, 01/01/2000 tarihinden sonraki prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadar olacaktır.
  c) Yukarıdaki (a) ve (b) maddelerinde yapılan açıklamalara göre hesaplanan aylıkların toplamı, sigortalının tahsis talep veya ölüm yılındaki Ocak ayı itibariyle hesaplanan aylığını oluşturacaktır.
  Bu şekilde bulunan aylık, tahsis talep ya da ölüm yılına ait Ocak ayından aylık başlangıç tarihine kadar geçen her ay için Şubat ödeme döneminden başlanarak DİE tarafından açıklanan TÜFE artış oranları kadar artırılmak suretiyle sigortalının ilk aylığı belirlenecektir.
  d) (c) maddesinde açıklanan şekilde belirlenen aylığın tutarı, sigortalının aylık talep ya da ölüm tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 01/01/2000 tarihi itibariyle önceki hükümlere göre hesaplanan aylığının, 01/01/2000 tarihi ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen takvim yılları için her yılın Aralık ayına göre DİE tarafından açıklanan TÜFE artış oranlarına ve tahsis talep ya da ölüm yılının Ocak ayı ile aylığın başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Şubat ödeme döneminden başlanarak DİE tarafından açıklanan TÜFE’deki aylık artış oranlarına göre artırılarak bulunacak miktardan az olmayacaktır.
  e) 01/01/2000 tarihinden sonra prime esas kazancı bulunmayanların aylıkları, anılan tarihten önceki hükümlere göre hesaplanır ve bu şekilde bulunan aylık yukarıdaki esaslara göre artırılarak aylık başlangıç tarihine taşınır.
  3. 01/01/2000 Tarihinden Önce Tahsis Talebinde Bulunan ya da Ölen Sigortalıların Aylıkları
  Yeni aylık bağlama sistemi 01/01/2000 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan ya da ölen sigortalılar için geçerli olduğundan, bu tarihten önce tahsis talebinde bulunan ya da ölen sigortalılarla ilgili aylık bağlama işlemleri eski uygulamaya göre sonuçlandırılacaktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yıl Sonu Emeklilik mi Yoksa Yılbaşı Emeklilik mi ?
  Konu Sahibi cemoja Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Aralık.2018, 16:36
 2. Emeklilik
  Konu Sahibi coskunburhan06 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 15.Şubat.2014, 18:23
 3. Normal Emeklilik mi? Yoksa Kısmi Emeklilik mi?
  Konu Sahibi NAKRE035 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Temmuz.2012, 11:31
 4. Malulen Emeklilik İçin Dava Açabilir veya Engelli Emeklilik Yolunu Tutabilirsini
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Nisan.2009, 11:14
 5. Emeklilik
  Konu Sahibi ALİŞ Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Şubat.2008, 17:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36