SSK'da Yetim Kız Çocuklarına evlenme yardımı

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ek 12’nci maddesine göre SSK’dan yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenme yardımı yapılmaktadır.

Sigortalının ölümünden dolayı aylık veya gelir almakta olan kız çocuklarına evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarının kendilerine evlenme yardımı olarak verilecektir.

Evlenme yardımı almak için yazılı olarak başvurmak gerekmektedir. Evlenme yardımı alan kimse bu iki yıllık süre içinde boşanır veya dul kalırsa iki yıl doluncaya kadar yeniden aylık bağlanmamaktadır. Diğer hak sahiplerinin aylıktaki hisseleri iki yıl sonunda yeniden belirlenmektedir. Evlenme yardımı istemeyen kız çocuğun iki yıl içinde dul kalması ve yazılı müracaatta bulunması halinde dul kaldığı tarihi izleyen dönemden itibaren tekrar aylık bağlanmaktadır.

Ölen sigortalıların anne ve babalarına SSK tarafından gelir ve aylık bağlanması

06.08 2003 tarihinden sonra ölen sigortalıların anne ve babalarına gelir veya aylık bağlanabilmesi için bunların 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylıklar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaması ve bu kuruluşlardan her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almamaları şartı getirilmiştir.

Buna göre, 06.08.2003 tarihinden sonra ölen sigortalıların anne ve babalarına bağlanan gelir ve aylıklar sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başladıkları veya 2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. Söz konusu tarihten önce ölen sigortalının anne ve babasına bağlanan gelir ve aylıklara 4958 sayılı Kanundan önceki mevzuat uygulanacağından, bunların gelir ve aylıklarının ölümleri dışında kesilmesine imkan bulunmamaktadır.

4958 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle, ana ve babanın ölümü halinde her ikisinden tahsise hak kazanan çocuklara gelir ve aylıkları önce kanunun 92’nci maddesi dikkate alınarak yüksek olanın tümü, eksik olanın da yarısının bağlanacağı öngörülmüştür. Buna göre, ana ve babadan hak kazanılan tahsislerin her ikisinin de aynı sigorta koluna ait olması halinde uygulamada değişiklik meydana gelmediğinden, çocuklara bu dosyalardan yüksek olan aylık ya da gelirin tamamı, az olan aylık ya da gelirin yarısı bağlanacaktır.

Resul KURT