kamu işçi maaş

Konu: 16 yaşındaki işçi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  223

  16 yaşındaki işçi

  işe girmek üzere 16 yaşında bir eleman var.kanuni olarak ne gibi işlemler yapmamız lazım,normal sigortalı olarak çalıştıracağız herhalde.Ayrıyeten velisi ile ilgili bir belgeye gerek var mı , normal personelden farkı var mı?İlk defa bu yaşta işe girmek üzere bir eleman geldi..Sizce ne yapmalıyız teşekkürler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  17

  hayır

  bence ek bir işlem yapmaya gerek yok. çünkü kişi 16 yaşını doldurmuş diyorsunuz. velisinden de yazı almaya gerek yok. normal bi işciyi aldığınızda nasıl bi işlem yapıyosanız aynısını devam etemeniz gerekir.sadece 18 yaşından küçük olduğu için uygulanacak yıllık izin gün sayısı 18 yaşındna küçükler için 20 günden az olamaz

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Re: hayır

  Merhaba;

  Okumanızı tavsiye ederim.

  25425 Sayılı Yönetmelik

  Kolay gelsin.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  32

  16 yaşındaki işçi

  Bence 18 yaşından küçük olduğu için anne ve babasının muavafakatnamesi gerekli.
  Hizmet aktidine anne babasının da imza atması gerekir diye düşünüyorum.
  Ayrıca 18 yaşından küçük olduğu için sigorta başlangıcı 18 yaşını doldurduğun tarihte başlar. Çalıştığı günler ise toplam çalışmasına ilave edilir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  16 yaşındaki işçi

  Alıntı FİLİZ Nickli Üyeden Alıntı
  Bence 18 yaşından küçük olduğu için anne ve babasının muavafakatnamesi gerekli.
  Hizmet aktidine anne babasının da imza atması gerekir diye düşünüyorum.
  Ayrıca 18 yaşından küçük olduğu için sigorta başlangıcı 18 yaşını doldurduğun tarihte başlar. Çalıştığı günler ise toplam çalışmasına ilave edilir.
  Filiz Hanım Size de okumanızı tavsiye ederim.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  40

  16 yaşındaki işçi

  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik te herşeyi bula bilirsiniz, bu yönetmelikte 18 yaşını doldurmuş işçilerin çalışma esaslarından çokfarklı husisiyetler var bunları göz önüne alınız lütfen Örnek hafta tatili 40 saatten az olamaz. Bedeni ve ruhi yapısının uygun olmadığı işlerde çalışmaz, çocuk ve genç işçiler ile çalışılacağında işin türü ve neyapacağı ailesine ayrıntıları ile açıklanmalı,iş sözleşmesi ailesinden biri ile yapılmalı, yıllık izinleri 20 işgününden az olamaz, yapacakları işle ilgili doktor, sağlık ocağı ve devlet hastanelerinden rapor alınması vb hususiyetler var. Yönetmelik aşağıda yer almaktadır.
  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  BİRİNCİ KISIM
  Genel Hükümler
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 —Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesi gereğince, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
  Dayanak
  Madde 3 —Bu Yönetmelik, 10/6/2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
  Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  Müfettiş : Baş iş müfettişi, iş müfettişi ve yetkili iş müfettişi yardımcılarını,
  Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi,
  Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi,
  Hafif iş : Yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;
  a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan,
  b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işleri,
  Ağır ve tehlikeli iş : 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen işleri,
  ifade eder
  İKİNCİ KISIM
  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler ile Çalışma Koşulları
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler
  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları
  Madde 5 —Çocuğun ve genç işçinin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate alınır.
  Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler.
  İşverenler çocuk ve genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin edeceklerdir.
  Çocuk işçilerin çalışmasına izin verilen hafif işler Ek-1’de, genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler Ek-2’de ve 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler Ek-3’te belirtilmiştir.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Çalışma Koşulları
  Çalışma Süreleri ve Ara Dinlenme Süreleri
  Madde 6 —Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre günde sekiz ve haftada kırk saate kadar arttırılabilir.
  Çocuk ve genç işçilerin günlük çalışma süreleri, yirmidört saatlik zaman diliminde, kesintisiz ondört saat dinlenme süresi dikkate alınarak uygulanır.
  Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri birinci fıkrada belirtilen çalışma sürelerini aşamaz.
  İki saatten fazla dört saatten az süren işlerde otuz dakika, dört saatten yedi buçuk saate kadar olan işlerde çalışma süresinin ortasında bir saat olmak üzere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.
  Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller
  Madde 7 —4857 sayılı İş Kanununun 66 ncı maddesine göre çalışma süresinden sayılan hallerin yanısıra;
  a) İşverenin vermesi gereken eğitimlerde geçen süreler,
  b) İşverenin işyeri dışında gönderdiği kurslar ve toplantılarda geçen süreler ile yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen mesleki eğitim programlarında geçen süreler,
  c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çalışan çocuk ve gençler ile ilgili olarak düzenlenen konferans, kongre, komisyon ve benzeri toplantılara temsilci olarak katılmaları nedeniyle işlerine devam edemedikleri süreler,
  çalışma süresinden sayılır.
  Hafta Tatili
  Madde 8 —Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz kırk saatten az olamaz. Ayrıca hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.
  Ulusal Bayram ve Genel Tatil
  Madde 9 —Çocuk ve genç işçiler, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamazlar. Ayrıca bugünlere ilişkin ücretler bir iş karşılığı olmaksızın ödenir.
  Yıllık Ücretli İznin Kullandırılması
  Madde 10 —Çocuk ve genç işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla ikiye bölünerek kullandırılabilir.
  Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç işçilere yıllık ücretli izinleri okulların tatil olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir.

  ÜÇÜNCÜ KISIM
  İşverenin ve Devletin Yükümlülükleri
  BİRİNCİ BÖLÜM
  İşverenin Yükümlülükleri
  Çocuk ve Genç İşçileri Çalıştıramayacak İşverenler
  Madde 11 —Çocuk ve genç işçileri;
  a) Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen,
  b) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan,
  işveren veya işveren vekilleri çalıştıramazlar.
  İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü
  Madde 12 —İşveren;
  a) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir.
  b) Okula devam eden çocuk ve genç işçiden çalıştırmaya başlamadan önce, öğrenci olduğuna dair belge ister. Bu belgeyi özlük dosyasında muhafaza eder.
  c) Çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır.
  İşverenin Eğitim ve Diğer Yükümlülükleri
  Madde 13 —İşveren, çocuk ve genç işçilere, çalıştırmaya başlamadan önce işyerindeki riskler, işe uyum ve kanuni hakları ile işin niteliğine göre gerekli iş başı eğitimlerini verir.
  İşveren, çocuk ve genç işçinin işe başlamasından önce veya çalışma esnasında, çalışma koşullarında değişiklik olması gerektiği hallerde, bu değişikliği yapabilmesi için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalıdır;
  a) İşyeri ve işin yapıldığı yerin uygunluğu ve tanzimi,
  b) Kullanılan iş ekipmanlarının şekli, sırası ve bunların kullanılış biçimleri,
  c) İş organizasyonları,
  d) Çocuk ve genç işçilere verilen eğitimin ve talimatların düzeyi.
  Değerlendirmeye göre çocuk ve genç işçilerin fiziki veya zihinsel gelişmeleri ile güvenlikleri yönünden risk tespit edilirse, en kısa sürede gerekli tıbbi kontrollerin yapılması gerekmektedir.  İKİNCİ BÖLÜM
  DEVLETTİN SORUMLULUĞU

  ………….
  ………….
  …………
  ………….
  ……………..
  …………
  …………
  …………..
  Madde 17 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 18 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

  Ek-1

  Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler

  1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri,
  2. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri,
  3. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri,
  4. Büro hizmetlerine yardımcı işler,
  5. Gazete, dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri (yük taşıma ve istifleme hariç),
  6. Fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işler,
  7. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri,
  8. Kütüphane, fuar, panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler (yük taşıma ve istifleme hariç),
  9. Spor tesislerinde yardımcı işler,
  10. Çiçek satışı, düzenlenmesi işleri.  Ek-2

  Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler

  1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,
  2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,
  3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,
  4. Kasaplarda yardımcı işler,
  5. Çay işlemesi işleri,
  6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,
  7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler,
  8. Süpürge ve fırça imalatı işleri,
  9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri,
  10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve paketleme işleri,
  11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler,
  12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri,
  13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler,
  14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri,
  15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri,
  16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri,
  17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya imalatı işleri,
  18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler hariç),
  19. El ilanı dağıtımı işleri,
  20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç),
  21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç),
  22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri,
  23. Balıkhane işleri,
  24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler,
  25. Araçsız olarak 10 kg’dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler,
  26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri,
  27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve vernik işleri hariç).

  Ek-3

  Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler

  1. 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinde belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işler,
  2. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işler,
  3. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasının yasaklandığı işler,
  4. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği kapsamındaki işler,
  5. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işler,
  6. Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işleri,
  7. Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işler,
  8. Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler,
  9. Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler ile sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işler,
  10. Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler,
  11. Müteharrik makineler kullanılarak yapılan işler,
  12. Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işler,
  13. Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler,
  14. Para taşıma ve tahsilat işleri,
  15. İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine olanak sağlamayan işler (eğitim amaçlı işler hariç),
  16. Meslek eğitim programı gereği staj nedeni ile yapılan çalışmalar hariç, güzellik salonlarında yapılan yüz, vücut bakımı ve estetiği, epilasyon ve masaj işleri,
  17. Açık bir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işler,
  18. Toksit, Kanserojen, nesil takip eden genler zararlı veya doğmamış çocuğa zararlı veya herhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler,
  19. Eğitim, deney eksikliği güvenlik konusunda dikkat eksikliğine bağlı olarak gençlerin maruz kalabileceği kaçınılması veya fark edilmesi mümkün olmadığına inanılan iş kazası riski taşıyan işler.
  —— • ——

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  41

  16 yaşındaki işçi

  BEN ŞU ANA KADAR 3 TANE 16 YAŞINDA ELEMAN ALDIM VE AİLESİNDEN NOTER ONAYLI MUVAFAKATNAME, SAĞLIK RAPORU Kİ BU 6 AYDA BİR YENİLENMELİ VE AKCİĞER RÖNTGENİ ALDIM BUNUN DIŞINDA FARKLI Bİ R DURUM YOK YILLIK İZNİDE 20 GÜN OLARAK HESAPLANIR.

  İYİ ÇALIŞMALAR....

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  32

  16 yaşındaki işçi

  SAYIN MEG,

  16 YAŞINDA İŞE GİRİŞİ YAPILAN BİR ÇALIŞANIN EMEKLİ OLMASI SÖZ KONU OLDUĞUNDA SİGORTALI BAŞLANGIÇ TARİHİ OLARAK 18 YAŞINI DOLDURDUĞU TARİH DİKATE ALINIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.

  SİZİN FİKRİNİZ NEDİR ACABA?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  41

  16 yaşındaki işçi

  filiz hn


  primleri normal işçi statüsünde yatırıldığı için emeklilikde de 3 kıstasa uyar.

  iyi çalışmalar..

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  630

  16 yaşındaki işçi

  SSK İŞE BAŞLANGIÇ TARİHİ 18 YAŞIN ALTINDA OLANLARIN ÖDENEN PRİMLERİ MAAŞ HESABINDA GÖZ ÖÜNÜNDE BULUNDURULUR. BAŞLANGIÇ TARİHİ 18 KABUL EDİLİR
  Ne irfandır veren&nbsp; ahlaka yükseklik,ne vicdandır <br />Fazilet hissi insanlarda ALLAH korkusundandır.<br />Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı Yezdan&#39;ın <br />Ne irfanın kalır tesiri katiyyen,ne vicdanın.<br /><br /> Mehmet Akif ERSOY

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 17 Yaşındaki İşçi Çalıştırılabilir mi ?
  Konu Sahibi cetvel Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 04.Nisan.2017, 12:06
 2. 17 Yaşındaki Öğrencinin Tam Sigortası Hk.
  Konu Sahibi thex Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 20.Temmuz.2016, 18:46
 3. 17 Yaşındaki İşçi
  Konu Sahibi arzuhad Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Haziran.2016, 01:43
 4. Cevap: 7
  Son Mesaj : 30.Ekim.2009, 11:25
 5. Cevap: 8
  Son Mesaj : 22.Ekim.2009, 09:09

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36