Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi yapılmıştır. Bağ-Kur, tarım ve isteğe bağlı sigortalılarda geriye yönelik prim borçlandırılması yapılmak suretiyle kişlerin emekliliğe hak kazanmaları sağlanmıştır. Güvenlik kurumlarının birleştirlmesi nedeniyle aynı haktan SSK ya bağlı olarak çalışan aktif sigortalıların ara dönemleri barçlandırılması yapılabilecek midir ? Bu durumda olan çoksayıda kişler mevcut. Aydınladırsanız sevivirim.