kamu işçi maaş

Konu: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu

 1. #1
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu

  Merhaba,
  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu bugünkü (16/06/2006) resmi gazetede yayımlandı. Yeni yasa 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Yeni yasada dikkatini çeken bir yenilik bulursanız bu başlık altında yazarsanız adaptasyonumuz daha kolay olacaktır.

  İlk tesbit ettiğim yenilik günlük olarak çalıştırılanlarla ilgili.
  5510 sayılı yasanın "Sigortalı Sayılmayanlar" başlıklı 6. maddesine eklenen bir madde ile daha önce sürekli tartışılan günlük olarak çalıştırılanların durumuna açıklık getirilmiş. Buna göre günlük olarak çalıştırılan geçici işçiler, temizlik, hammaliye v.s. gibi işler için çalıştırılanlar yasa kapsamına girmiyorlar.

  Kod:
    Sigortalı sayılmayanlar 
     MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;
  .......
  .......
     j) Niteliği itibarıyla bir kişinin bir gün içinde yapabileceği işlerde, yevmiyeli olarak çalışanlar,
  .......
     4 üncü ve 5 inci maddelere göre sigortalı sayılmaz.

  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 2. #2
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu

  Yine "Sigortalı Sayılmayanlar" başlıklı 6. madde ile açıklığa kavuşan bir konuda "Ev Hizmetlerinde" çalışanlarla ilgili. Eski yasada " Ev hizmetlerinde çalışanlar**(ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç)" şeklinde tanımlanmışken yeni yasa ile ücret kıstası getirilmiş ve asgari ücret altında ücretle çalışanlar yasa kapsamı dışında bırakılmış.

  Kod:
     c&#41; Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalışmasına rağmen, haftalık çalışma sürelerinin 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen sürelerden az olması nedeniyle, aylık kazançları prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlar,
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 3. #3
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu

  Yine bence önemli bir düzenleme;
  "Sigortalı bildirimi ve Tescili" başlıklı 8. madde ile ilk defa işçi çalıştıracak işyerlerinde çalıştırılan sigortalıların bildiriminde yapıldı.

  Buna göre ilk defa sigortalı çalıştıracak işyerlerinde işyeri dosyasının açılmasından itibaren bir ay içinde işe giren çalışanlar işyerinin açılış tarihinden itibaren bir ay içinde bildirilebilecek. Eski uygulamada sadece işyeri bildirgesinde yazılı olan sigortalılar için bir aylık süre vardı. Yeni uygulamada kuruluştan itibaren bir ay içinde başlayanlar bir ay içerisinde bildirilebilecek.
  Kod:
     Sigortalı bildirimi ve tescili
     MADDE 8- İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının &#40;a&#41; bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının &#40;a&#41; bendinde belirtilen sigortalılık başlangıcından önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi;
     a&#41; .....
     b&#41; .....; ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, Kuruma verilmesi halinde,
     c&#41;
     sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  647

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu

  Yine hayli sorulan ve beklenen, sigortalı erkeğin doğum yapan eşine ya da sigortalı kadın işçinin doğum yapması sonrası sağlanacak emzirme yardımı;

  "Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgarî ücretin üçte biri tutarında emzirme ödeneği verilir.

  Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya karısı analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az üç ay prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır."
  Ahmet Akca<br />SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  647

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu

  İsteğe bağlı sigortalılık için şartlar değiştirilmiş, belirli bir ödenmiş prim günü hesabı kaldırılmıştır. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılık primine genel sağlık sigortası primi de eklenerek bu tip sigortalıların sağlık yardımından faydalanabilmesi getirilmiştir.

  Selamlar...
  Ahmet Akca<br />SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  647

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu

  Dikkat edilmesi ve unutulmaması gereken bir nokta ise;

  APHB, SGDP belgelerini, ait olduğu takip eden ayın 25'ine kadar kuruma vermek zorunluluğu getirilmiştir.

  SSK sicil numarasından bahsedilmemiş, TC Kimlik Numaraları diye belirtilerek sigorta sicil numaralarının yerine TC Kimlik Numaraları istenmektedir.
  Ahmet Akca<br />SMMM

 7. #7
  Kemal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kemal Guest

  Sigortalıların borçlanabileği süreler

  Merhaba,

  506 sayılı sadece askerlik ve yurdışında çalışılan günlerin borçlanma imkanı varken, varken,Bu Kanunla borçllanma alanı genişletilmiş,yeni borçlanma süreleri ilave, edilmiştir. Altı ay olan askerlik, borçlanma primini ödeme süresi bir aya indirilmiştir.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sigortalıların borçlanabileceği süreler
  MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;
  a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,
  b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
  c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

  d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

  f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

  g) Grev ve lokavtta geçen süreleri ve Kurumca kabul edilecek sektörel veya genel ekonomik kriz dönemlerinde işvereni tarafından ücretsiz izinli sayılanların, her yıl için 3 ayı geçmemek üzere bu süreleri,

  h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,ı

  ) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

  kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

  Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  51

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu

  İş kazasının kazadan sonraki üç işgünü içinde kuruma bildirilmesi gerektiği hükmü getirilmiştir. Bu süre halen iki gün olarak uygulanmaktadır.
  Bu konu ile ilgili olarak bir yönetmeliğin çıkarılacağıda ayrıca belirtilmiştir.

  MADDE 13- İş kazası;

  a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

  b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında,

  c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

  d) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

  e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.

  İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;

  a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,

  b) (b) bendi kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra üç işgünü içinde,

  c) (c) bendi kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatlarına göre yetkili mercilere derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,

  iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

  Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.

  İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin şekli ve içeriği, verilme usûlü ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  #8220; HSBC ve MASTERCARD' a HAYIR ”

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  240

  PRİMLER

  Merhabalar;
  Şu an uygulanmakta olan "hastalık sigortası primi" ve "analık sigortası primi"01.01.2007 itibariyle kaldırılıp, "genel sağlık sigortası"adı altında toplanmıştır.burada eskisinden farklı olarak, iki sigorta priminin işveren payı toplamı 6+1=7 iken, 6+1,5=7,5 olmuştur.iş kazası ve meslek hastalıkları işveren payı da en az 1,5 iken 1 e düşmüştür.

  eğer yazdıklarımda bir yanlış veya eksik var ise lütfen beni uyarınız.

  teşekkürler.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  281

  5510 Sayılı Kanun

  Sigortalılığın Bildirimi: SSK’lılar yününden bildirim eskisi gibi işe başlama tarihinden önce, memurlarda göreve başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde, şu an ki uygulamada Bağ-Kurlu olarak adlandırılan sigortalılarda ise Vergi Dairelerinde tescilden itibaren 15 gün içinde İşe Girişlerinin kuruma verileceği belirtilmektedir. ( 5510 S.K. mad. 8 )Burada dikkati çeken husus şu an ki uygulamada Bağ-Kur sigortalısı olanlar 3 ay içinde tescile kendileri başvururken (1479 S.K. mad.26) bu uygulamadan vazgeçilerek kendi mevzuatına göre ilgili kurum veya Vergi Dairelerince 15 gün içinde kuruma İşe giriş Bildirgesinin verileceğinden bahsedilmektedir.

  Dikkat çeken diğer bir nokta şu an ki uygulamada Tasfiye Halindeki şirketlerde ortakların Bağ-Kur sigortalılığı devam ederken ( 1479 S.K. mad. 25 ) yeni kanun ile şirketin iflasına veya tasfiyesine karar verildiği veya münfesih sayıldığı tarihten itibaren sigortalılık sona erecektir. ( 5510 S.K. mad. 9 )
  506 Sayılı kana göre İşyerinin Devri aynı gün içinde (Mad. 8 ve SSK Yönetmeliği) Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilirken bu süre 10 güne çıkarılarak işverenler lehine süre uzatımına gidilmiştir.


  İyi çalışmlar.
  Bu günümüzü çalan iki hırsız var; geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Eylül.2009, 11:48
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Ekim.2008, 10:11
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Ekim.2008, 12:40
 4. 5510 sayılı yasaya göre genel sağlık yardımından faydalanmak
  Konu Sahibi cemalmeral Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Ekim.2008, 16:59
 5. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Yürürlük Tarihi
  Konu Sahibi JRAKS Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 07.Ağustos.2008, 13:49

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36