mrb,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 15.4.2006 tarihli, 26140 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında kullanılacak “2006 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” ile söz konusu listenin “IV.sınıf A Grubu Yapılar” bölümüne,- Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

- Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21,5 m’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)

İlave edilmiştir.

bu tebliğin yürürlük tarihi nedir?
yani 2005'te başlayan ve halen devam eden inşaatlarda işçilik hesabında bu genelge dikkate alınacakmıdır?