taşeron kamu işçi maaş programı

Konu: SSK' lı Şahıs...

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  208

  SSK' lı Şahıs...

  Başka bir firmada SSK Siğortalı bir şahıs, kendi adına şahıs firması açtığında Bağ-Kur kaydını yaptırmayıp SSK'sını öteki firmadan çıkış yapıp aynı tarih ile giriş yaparak kendi şahıs firmasında göster istiyor.

  1. Kendi şahıs firmasına, Kendisini SSK'lı gösterebilir mi ?
  2. Şayet gösterilmesi durumunda ileri bir tarihte bir sorun çıkar mı ?

  ilgilenen Arkadaşlarıma Şimdiden Tşk.

  Muhasebe Bilgidir; Vergi Değildir.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  416

  SSK' lı Şahıs...

  Başka bir şirkette ssk lı olarak açalışan personel , kendisi adına bir şirket kurarak veya şirket ortağı olmsı durumunda ssk çıkışını yaparak bağkur kaydını yaptırması gerkememektedir.

  sorunuzda kendisinin ssk çıkıişını aynı gün içinde yani gün kaybı olmaksızın kendi şirketinde ssklı yapması çok yerindedir.. fakat arada gün kaybı olmuş olsaydı bağkur kaydını yapması zorunlu hale gelmiş olacaktı.

  bu şartlarda ileride sıkıntı yaşaması söz konusu değildir.


  iyi çalışmalar
  HİİİÇ BİR ŞEY BİLMİYORUM....<br /><br />...........................................

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  208

  SSK' lı Şahıs...

  Tşk. ederim.

  Fakat; şirket açmadı, şahıs gerçek kişi olrak açtı
  Muhasebe Bilgidir; Vergi Değildir.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  134

  ssklı kişi

  evvela bir kişi nasıl kendisinin işçisi olur. bunu açıklayın

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  208

  SSK' lı Şahıs...

  şirket sahip ve ortakları kendi şirketinde kendilerini ssk'lı gösterebiliyor.
  Benim demek istediğimde şahıs firmalarında da firma sahibi kendisini ssk'lı göstermek gibi bir durum söz konusu olurmu ?
  Muhasebe Bilgidir; Vergi Değildir.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  SSK' lı Şahıs...

  Sevgili arkdaşlar;

  Aşağıda belirtilen genelgeye okuduğumuzda,ne kadar şirket ortaklarını ilgilendirir bir açıklama olsa dahi olayın özü,
  İster şirket ortağı olsun ister kendi adına bir işyeri açsın ister başka birşey,
  Sosyal güvenlik mevzuatı açısından bir kişi SSK'ya tabi hizmeti kesintisis devam ederken Bağ-Kur kapsamında bir işe başlarsa Bağ-Kur kapsamına girmez SSK'sı devam eder.
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  Sigorta İşl.ve Primler D.Başkanlığı

  Sayı : B.13.1.SSK.0.08.00.00/V111-031/101228

  Konu : Şirket Ortakları  A N K A R A 09 /02 /1993  GENELGE

  16-60 EK

  Şirket ortağı olup aynı zamanda bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin yanında çalışan kimselerin tabi olacakları sosyal güvenlik kuruluşunun tesbiti konusunda ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve bu kimselerin her iki sosyal güvenlik kuruluşundan hangisi ile ilgilendirilmesi gerektiğine açıklık getirilmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eşgüdümünde Kurumumuz ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantılar sonucunda uygulamanın aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmesine karar verilmiştir.

  1- Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işverenin emrinde çalışmaları dolayısıyla 506 sayılı Kanunun 2'nci maddesine göre sigortalı olanlar, sigortalılıkları sürerken çalıştıkları işyerine veya başka bir şirkete ortak anonim şirkette ise kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi ortak oldukları takdirde 506 Sayılı Kanuna tabi sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur'a tabi tutulmayacaklardır.

  Ancak; kollektif şirket ve adi şirket ortaklarının, aynı şirkette bir hizmet akdine dayanarak çalışmaları yasal olarak olanaklı görülmediğinden, bu durumda olanların Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gerekecektir.

  2-Şirket ortağı ya da anonim şirketlerde kurucu ortak veya yönetim kurulu üyesi olmaları dolayısıyla 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa göre Bağ-Kur sigortalısı olanlar sigortalılıkları sürerken bir hizmet akdine dayanarak çalışmaya başladıkları takdirde, bugüne kadar uygulana geldiği üzere Bağ-Kur sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar 506 sayılı Kanuna tabi tutulmayacaklardır.

  3-506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanununa göre sigortalılığı devam etmekte iken diğer sosyal güvenlik kuruluşu kapsamına giren bir işte çalışmaya başlayanların, önceki sigortalılığının kesintiye uğraması durumunda ise, kesinti tarihinden itibaren son çalışmalarının gerektirdiği Sosyal Güvenlik Kuruluşu ile ilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Ancak; geçici işgöremezlik dolayısıyla geçen süreler ile hafta sonu ve resmi tatil süreleri, sigortalılığın kesintisi olarak değerlendirilmeyecektir.

  4- Yukarıda açıklanan durumların,aynı işverene ait değişik işyerlerinde veya birden fazla işverene ait işyerlerinde gerçekleşmesi (kollektif şirketler ile adi şirketler için sözkonusu olan ve yukarıda belirtilen özel durum hariç) uygulamayı değiştirmeyecektir.

  5- 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 2654 Sayılı Kanunla değiştirilen 25 inci maddesi hükmü gereğince sigortalı sayılanlardan, 20.4.1982 tarihine kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların, anılan Kanunun Ek Geçici 13 üncü maddesine göre, her türlü hak ve yükümlülükleri 20.4.1982 tarihinden itibaren başlayacağından, 01.10.1972 ile 20.04.1982 tarihleri arasında şirket ortağı olması dolayısıyla Bağ-Kur ile ilgilendirilmeleri gerekirken Bağ-Kur'a tâbi tutulmayan ve aynı şirkette (kollektif şirket ve adi şirket hariç) ya da başka bir işyerinde 20.04.1982 tarihinden önceki bir tarihte hizmet akdine dayanan çalışmaları dolayısıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgilendirilen sigortalıların, bu Kanun kapsamındaki sigortalılığı, 20.04.1982 tarihinden sonra da kesintiye uğradığı tarihe kadar devam ettirilecek, kesintiye uğraması halinde ise kesinti tarihinden itibaren sona erdirilecektir.

  Bilgi edinilmesini,

  Tahsis talebinde bulunmuş ve henüz işlemleri sonuçlandırılmamış olanların, aylık bağlama işlemlerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde sonuçlandırılmasını, halen prim ödemekte olan sigortalılar ile bundan böyle aylık bağlanması için başvuranlar için de aynı esasların uygulanmasını,

  Gerek Kurumumuzca ve gerekse Bağ-Kur tarafından bu genelgenin yayınlandığı tarihten önce kendisine aylık bağlanmış bulunanlar hakkında, aksine bir yargı kararı bulunmadıkça emeklilik öncesi statüleri ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılmamasını,
  ricâ ederiz.


  Kolay gele...

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  236

  SSK' lı Şahıs...

  Sayın Ali TEZEL, 1974 Ekim ayından başlayarak Emekli Sandığı'na bağlı olarak 1989 Ekim ayına kadar 15 yıl devlet memuru olarak çalıştıktan sonra istifa ederek 1.1.1990 tarihinde bir sürücü kursunda SSK'lı işçi statüsünde çalışmaya başladım. 4 Şubat 1993 yılına kadar bu statü ile çalışırken adı geçen tarihte sürücü kursunu devralarak işveren statüsüne geçtim. Sürücü kursu gerçek usulde vergiye tabi bir iş yeri idi. Devir esnasında muhasebecinin verdiği bilgilere göre SSK primini yatırmaya hiç ara vermemek kaydı ile SSK'dan ayrılmaya gerek yok, dendi. Nitekim prim ödemeye 1 gün dahi ara vermeden devam ettim. Bu arada işveren olarak da SSK'ya ve vergi dairesine karşı mükellefiyetlerimi eksiksiz yerine getirdim.Yani ben işyerimde hem işçi, hem işveren olarak gözükmekteydim. Bu şekilde devam etmeme karşılık, SSK'dan herhangi bir uyarı gelmedi. 7 yıla yakın prim ödemeye devam ettim. Emekli Sandığı'na bağlı 15 yıllık çalışmam ile 10 yıllık SSK'ya bağlı çalışmam nedeniyle emekli olmak için SSK'ya dilekçe verdim. Hizmetlerim birleştirilerek emekli aylığına bağlandım 3 yıl boyunca maaş aldım. 3 yıl sonunda '1993 yılından itibaren BAĞ-KUR'lu sayılmam gerektiğinden bahisle emekliliğimin iptal edilerek BAĞ-KUR'dan emekli olmam için oraya başvurmam gerektiği ve bana fuzulen ödenen 6 milyar liraya yakın maaşın faizleriyle birlikte 7 gün içinde ödemem için' SSK'dan tebligat yapıldı. Bunun üzerine Ankara 7. İş Mahkemesi'ne dava açtım. Mahkeme, bilirkişi raporuna istinaden 'bir kişinin kendi işyerinde hem işçi hem de işveren olamayacağı' gerekçesiyle davayı reddetti. Yargıtay 10. Dairesi de kararı onadı. Yargılamayı yenileme için yeniden başvuru yapmayı, reddedilmesi halinde ise İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı düşünüyorum.
  Çünkü devlete ve millete hiçbir zarar vermediğim halde 6 milyar yerine 15 milyara baliğ olan bir geri ödeme yaptım. Mağduriyetim bu kadar değil. Bir yıl boyunca beni rahatsız eden haciz işlemleri, sosyal güvencem kaybolduğundan şeker hastası olarak ben ve bütün çocuklarımın eşimin muayene ilaç ve tedavi giderlerini cepten karşılama mecburiyeti beni bir hayli mağdur etmiştir. Şu anda 5 Haziran 2003'ten itibaren açıktan atama ile devlet memuriyetine döndüm ve çalışıyorum. 7 yıllık iptal edilen primlerin geri ödenmesi için yaptığım başvuruya ise '10 yıl boyunca(7 yıl iptal edilen prim dönemi, 3 yıl emeklilik dönemi) yapılan ilaç ve tedavi giderleri hesaplanarak bu paraların adı geçen giderlere mahsup edileceği ve yetmezse geri kalanının tarafıma borç olarak tahakkuk edeceği' ifade edildi. Doğrusu İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma işinde sizin de dahliniz olmasını istiyorum. Selam ve saygılarımla. Mustafa Yıldız-Ankara

  Mustafa bey, bu köşeden yüzlerce binlerce kez yazdığım bir konu ve her defasında siz çalışanları ilerde emeklilik zamanında mağdur olmayın diye uyardığım bir konu bu. Ülkemizde üç adet kamu sosyal güvenlik kurumu var ve bu kurumlara kimlerin prim ödeyeceği de kanunlarda belirtilmiş olup kişilere seçme veya tercih hakkı tanınmamıştır. Bir memur mecburi olarak T.C. Emekli Sandığı'na prim/kesenek ödemek zorunda olup Bağ-Kur'a veya SSK'ya ödemek istiyorum diyemez. Bir esnaf veya tüccar ya da bir işyeri sahibi Bağ-Kur'lu olmak zorundadır ve istisnalar hariç SSK'ya prim ödeyemez. Bir kişinin SSK'lı olabilmesinin genel koşulu işçi olmasıdır ve işçi bir işverenin emrinde çalışan kişidir. SSK'ya işçiler işveren tarafından bildirge ile beyan edilir ve aksi sabit oluncaya kadar da işverenin beyanı geçerlidir. Siz işyeri sahibi olarak Bağ-Kur'a prim ödemek zorundaydınız. Ancak bir başka işyerinden SSK'ya bir gün dahi ara vermeden prim ödenseydi bir sorun olmayabilirdi. Siz ise kendinize ait işyerinden yani işveren sıfatını kazandığınız işyerinden işçi gibi kendinizi bildirtmişsiniz. Yasalara göre yapacak bir işlem yok. Ancak ilerde bu üç sosyal güvenlik kurumu aynı çatı altında birleştirilirse mesele hallolur.

  Hiçbir kimse kendi işyerinde ham işci hem işveren olamaz.Ali Tezel'in görüşü bu yöndedir Yargıtay da böyle cevaplamış


  --------------------------------------------------------------------------------
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema Sinangil

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  560

  SSK' lı Şahıs...

  Sayın R.Sema Sinangil'e bu ayrıntıyı belirttiği güzel oldu ve teşekürler.
  Yanlız dikkat ediniz burda belirtilen hadise kişi kendine ait bir işyerinde sigortalı olamaz .

  Şirket ortağı veya başka bir işyerinde baş bir işvere tabi olarak çalışması durumunda sorun güzükmüyor....

  Kolay gele...

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  355

  SSK' lı Şahıs...

  selamlar..ali tezelin bir yazısı
  1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 24'üncü maddesi gereğince, limited şirket ortakları, anonim şirket kurucu ortakları ile yönetim kurulu üyesi ortakları Bağ-Kur’lu olmak zorundadırlar. Ancak şirket kurulduğu tarihte bir başka işyerinde işçi sıfatıyla SSK’ya bildiriliyorlarsa bu SSK sigortalıkları kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur sigortası başlamaz, askıda bekler. Ancak hiçbir kurucu ortak kendi kurucu ortağı olduğu şirkette (anonim şirket veya ltd. fark etmez) işçi olamaz yani hem kurucu ortak olup şirketin ortağı olarak işveren sayılacaksınız, sonra da aynı ortak olduğunuz şirkette işverenden emir ve talimat alarak çalışan işçi olup SSK’lı olacaksınız, bu mümkün değil. Bu nedenle de kurucu ortaklar, kurdukları şirkette SSK’lı olamazlar. Doktor mükellefinize gelince, 1479 sayılı kanunun ek 20'nci maddesi gereğince T.C. Emekli Sandığı emeklisi olduktan sonra vergi mükellefiyetinin başladığı gün Bağ-Kur’a sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemek zorunluluğu başlamış. Bağ-Kur SGDP zorunluluğu devam ederken bir de hizmet akdiyle bir özel hastanede işe başlamış olduğundan ve önce başlayan vergi mükellefiyeti nedeniyle Bağ-Kur’a SGDP yükümlülüğü sona erene kadar bu hastaneden SSK’ya SGDP ödememelidir. Özel hastaneden aldığı ücretten sadece Gelir Vergileri kesilmelidir. Bu arada Bağ-Kur'a da gidip, geçmiş SGDP borçları ödenmelidir.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  87

  Ynt: Ssk' Lı Şahıs...

  Sayın meslektaşlarım;
  Sizlere 2 sorum olucak, 2.nci sorum forum içerisinde cevabını muhtemelen bulmuş fakat emin olmak için tekrar soruyorum.

  1 - abi ve kardeş şahıs firmaları var. abi kardeşin adına çalışan işletme defterine tabi olan iş yerinde sigortalı olarak çalışmakta idi. Abi ve kardeşe şirket kurduk. şahıs firmasında çalışan abiyi şirket müdürü yaptık. şirketin tescil tarihinden bir kaç gün sonra sahıs iş yerininin kapanışını verdim. işyerinin kapanış tarihi tibariyle şahıs firmasında çalışan abiyi şirkette sigortalı olarak giriş yaptım. sigortalı olarak devam edebilir mi. yoksa bağkur lu mu olur.

  2 - A A.Ş.'de sigortalı olarak çalışan B, sigortalı olarak çalışırken kendisine bir şirket kurdu ve şirket ortağı oldu. ssk'lı olarak devam edebilr mi.
  ederse
  Her iki sorumda da Bağ-kura bildirimde bulunmam gerekiyor mu ve bildirim süreleri nelerdir. yardımcı olursanız sevinrim.
  S.M.M.M.Murat GENÇ

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Şahıs Şirketi mi Şahıs İşletmesi mi ?
  Konu Sahibi Accipiter Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 09.Ocak.2016, 22:16
 2. Cevap: 4
  Son Mesaj : 27.Haziran.2015, 15:32
 3. Şahıs mı Ltd mi ?
  Konu Sahibi betfair Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 25.Kasım.2014, 07:51
 4. Şahıs danışmanlık
  Konu Sahibi fugenc Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Ekim.2011, 15:26
 5. Şahıs İşletmesi
  Konu Sahibi aday Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Nisan.2010, 13:38

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36