Konunun neden kilitlendiğini anlayamadım.Uygulama eski değil yeni bir haberdi


29 Eylül 2006 CUMA 26304 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan katsayı değişikliğine göre daha önce 10,93 ytl'den ödediğimiz çocuk zammı tutarları ve Kıdem tazminatı tavanı 01/07/2006 dan itibaren tekrar değiştirildi.Buna göre geriye dönük tekrar hesaplama yapmamız mı gerekir.Çocuk zammı farkını Temmuz Ağustos Eylül farklarını Ekim bordrosunda tek rakam olarak gösterebilirmiyiz?
Temmuzda kıdem tazminatı ödenen birisi tavanı aşıyorsa hesaplama tekrar mı yapılamlıdır?

Kıdem Tazminatı tavanı :1.857,44
1 Çocuk için Çocuk zammı:11,19

Katsayı ve ücretlerin artırılması

MADDE 1 – (1) 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas aylık katsayısı (0,044745), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı (0,55983), İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesine esas yan ödeme katsayısı ise (0,014192) olarak yeniden belirlenmiştir