Hastalık veya iş kazası neticesinde raporu devam eden işçinin, süreli işlerde olan işyerlerinde iş bitiminde nasıl bir işlem görür.

Mecburen çıkışı verildiği için bir problem ortaya çıkarmı..