Arkadaşlar Merhaba,

81. maddenin f bendinde aşağıdaki bilgi yer alamaktadır.

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına
göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel
sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir

Bu durumda ANALIK SİGORTASI ve HASTALIK SİGORTASI primlerinin kaldırıldığını ve bunların yerine GENEL SAĞLIK SİGORTASI priminin geldiğini anladım.

Acaba bu yorumum doğru mu? :roll: