yanında sigortalı çalışan işveren askere gittiğinde işveren sıfatını kaybeder mi?
işyerinin kendi adına kalması ne şekilde sağlanır(vekil bırakabilir mi)?