kamu işçi maaş

Konu: 01.01.2007 den Önce "Askerlik Borçlanması" Yapınız

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  166

  01.01.2007 den Önce "Askerlik Borçlanması" Yapınız

  01.01.2007 den önce Askerlik Borçlanması yapılmasının önemi hakkında bir haber.Çevremizdeki insanlara haber verilmesi iyi olur düşüncesi ile.saygılarımla


  SSK ve BAĞ-KUR kapsamındakiler, askerlik borçlanmasını yılbaşından önce yaptırmaları durumunda daha az ödeyecekler

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, 1 Ocak 2007'den itibaren askerlik borçlanmasıyla ilgili koşulları yeniden düzenliyor.

  Yürürlükteki mevzuata göre, SSK'lılarda askerlikte geçen sürelerin borçlanılması halinde, borç tutarı prime esas kazancın alt sınırının yüzde 20'si üzerinden hesaplanıyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası ile bu oran prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla sigortalının tercih edeceği kazancın yüzde 32'sine yükseliyor.

  Buna göre, SSK kapsamında bulunan bir kişi yıl başına kadar 18 ay askerlik borçlanması yaparsa bin 911 YTL 6 YKr öderken, bu rakam yıl başından sonra 3 bin YTL'nin üzerine çıkacak.

  Uzmanlar, bu rakamın yılbaşından sonra prime esas kazancın alt sınırının yükselmesine paralel olarak artacağını belirttiler.

  BAĞ-KUR'lular ise yıl sonuna kadar askerlik borçlanması yapmak isterlerse ödeyecekleri tutar bulundukları gelir basamağı üzerinden hesaplanacak. Yeni düzenlemeyle BAĞ-KUR kapsamındakilerin ödeyeceği askerlik borçlanması miktarı da artacak.

  Emekli Sandığında ise gelecek yıldan itibaren askerlik borçlanması için prime esas kazancın alt sınırının dikkate alınması, sigortalıların daha az ödeme yapmasını sağlayacak.

  Memurlar, mevcut uygulamada, askerlik borçlanması için, işe başlama derece ve kademelerine göre hesaplanan emekli keseneğine esas matrahın yüzde 36'sı oranındaki miktarı ödüyor.

  Mevcut uygulamada askerlik borçlanması miktarı 6 ay içinde ödenebiliyor, yeni yıldan itibaren ödemelerin 1 ay içinde yapılması gerekecek.


  -''YIL SONUNU BEKLEMEDEN BAŞVURUN''-


  TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Uzmanı Celal Tozan, konuya ilişkin soruları yanıtlarken, SSK ve BAĞ-KUR kapsamındakilerin, askerlik borçlanması başvurularını yıl başından önce yapmaları durumunda daha az ödeme yapacaklarını ve taksit olanağından yaralanabileceklerini belirterek, bu düşüncedeki kişilerin ''yıl sonunu beklemeden sigorta müdürlüklerine başvurmaları'' uyarısında bulundu.

  Askerlik borçlanması yapacakların, sigorta müdürlüklerinden alacakları askerlik borçlanması belgesini askerlik şubesine onaylatarak ilgili sigorta müdürlüğüne vermesi gerekiyor.

  Not: Konu başlığında ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanmak yasaktır. Lütfen mesaj yazmadan önce Forum Kuralları'nı okuyunuz.
  Aynı başlıktan birden fazla açmayınız..


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  447

  01.01.2007 den Önce "Askerlik Borçlanması" Yapınız

  Sayın Mnazif,
  Size bir sorum olacak yorumlarsanız sevinirim.

  Bağkur 22.basamakta bulunan bir vatandaşa 2006 da mı yoksa 2007 de mi askerlik borçlanması yapmak sigortalının lehine olur.

  22.bs.gelir tutarı 1.463,35 x %20 = 292,67 YTL (2006 için)

  2007 asgari ücret varsayım 584,00 YTL x %32 = 186,88 YTL (2007 için)

  görüldüğü üzer 2007 yılında askerlik borçlanması bu kişi için daha avantajlı görünüyor.

  2007 de bu bağkurda basmak olmayacağı için asgari ücretin tabanı ile tavanı yani 6.5 katı arasında bir rakam beyan edilebilirmi?

  Yoksa 2006 daki gelir tutarı esas alınıp 1.463,35 ytl den az beyan edilmesi engellenebilir mi?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  166

  01.01.2007 den Önce "Askerlik Borçlanması" Yapınız

  Sayın Canbolat,aslında BağKur uzmanlık alanım değil.Yanıtımla aklınızı karıştırmakta istemem.
  Kanunun lafzı aşağıda.Maddelerin birbirleri ile bağlantılarına bir bakalım.

  Sigortalıların borçlanabileceği süreler

  MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;
  ....
  b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
  .......
  kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

  Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

  Kanun maddesi yukarıda.Altı çizili hüküm çok net ifade edilmiş.Sizin örneğinizde sanki 2007 de borçlanmak Bagkur sigortalısı için daha avantajlı gibi gözükmekte.

  Sigortalılara İlişkin Hükümler
  Sigortalı sayılanlar

  MADDE 4- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından;

  a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

  b) Köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

  1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

  2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr sicili ile birlikte kanunla kurulan meslek odalarına usûlüne uygun olarak kayıtlı olanlar,

  3) Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

  Prime esas kazançlar

  MADDE 80- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançlarının hesabında;

  ......
  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas kazançları, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. Ancak beyan edilen kazançta bir değişiklik olması durumunda, sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanan prim tahsil edilir.

  4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişi, aynı zamanda işveren ise beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamaz. Beyanda bulunmayan sigortalının primleri, prime esas asgarî aylık kazanç üzerinden hesap ve tahsil edilir. Beyanda bulunmayan veya beyan ettiği kazancın düşük olduğu tespit edilen sigortalıların prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak beyan edilen kazançla arasındaki farkın primi 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.
  ************************
  [size=18px]Görüldüğü üzere borçlanma başvurusunda beyan edilen gelir miktarının artması durumunda aradaki farkın yeniden beyan edilmesi gibi bir durum ortaya çıkmakta.Bu konunun ancak uygulama iç genelgeleri ile çözüleceğini tahmin ediyorum.Belirsizlik yerine uzun vadeli ödeme seçeneği nedeni ile 2006 da borçlanma yapmak daha mantıklı gibi .
  Yine de kurumdan görüş almanızda fayda var.İyi çalışmalar.
  [/size]


 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  183

  01.01.2007 den Önce "Askerlik Borçlanması" Yapınız

  SAyın mnafiz

  bi personelimizin sorusu ;

  Biz asteğmen olarak yaptık. 12 ay emekli sandığından prim ödendi. Dört ayımız askeri öğrenci olarak yaptık. Bunları mı borçlanmamız gerekiyor. Yaş sınırı varken bunun bir gereği var mı?
  Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp...

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  166

  İlk sigortalılık başlagıcı vs. vs. vs.

  Sayın Meralll,

  Askerliğini yedek subay olarak yapan sigortalılar sadece yedek subay okullarında geçen süreleri borçlanabilmektedirler.Çünkü zaten yedek subay okulundan sonra asteğmen olarak atandıkları kışlada geçen süreleri sizinde belirtiğiniz gibi emekli sandığı kapsamındadır.Bu süre ileriki dönemde emekli olunacak kuruma gün olarak devredilerek birleştirilecektir.
  Askerlik borçlanması hususu ise iki yönlü düşünülmelidir.
  1-SSK kapsamında bulunanlar askerliklerini ilk kez sigortalı olmadan yapmışlar ise şigortalılığın başlangıcı yanılmıyorsam askerlik başlangıç tarihine çekilmektedir.Bununda olumlu sonucu erkekler için öngörülen 25 yıl hesabındaki başlangıç tarihidir.
  2-25 tam yılı ve yaş eşiğini dolduran sigortalılar için gerekli olan (mevcut yasaya göre) 5400 -7200 gün şartının en azından yedek subay okulunda geçen süresini ekleterek ödenecek prim gününün bu anlamda azaltılmasıdır.

  Burada dikkatinizi çekmek istediğim esas konu ise özellikle bir işverene bağlı olarak çalışmak durumunda olan kişilerin önündeki en önemli sorun
  çalıştıkları iş yerinde yada iş kolunda sürekli olarak iş bulma veya sürekli 30 gün üzerinden prim ödeme olanaklarının ne olduğudur.
  Sürekli olarak iş yeri değiştiren ya da iş kolu nedeniyle yıllık 360 günden daha az prim ödenen iş kollarında 5400/7200 günlük süreleri doldurmak özellikle ülkemizde çok zordur.
  Bu nedenle işten çıkışlarda sigortalının ssk gün durumu yasaya uygun ise mutlaka İSTEĞE Bağlı sigorta kapsamına girilmesini ve de maddi durumunuzun uygun olduğu dönemlerde askerlik borçlanması yaptırmanızı öneririm.İyi çalışmalar.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  183

  01.01.2007 den Önce "Askerlik Borçlanması" Yapınız

  Cevabınız için tşk ederim, bir sorum daha olacak ;

  astteğmen olarak askerliklerini yaptıklarında emekli sandığından prim ödeniyor.
  Bunun ssk'ya devri nasıl yapılıyor. Zaman aşımı var mı ? emekliliğe yakın yapılmasının bir sakıncası olur mu ?

  Prosedür nedir, nereye başvurmak gerekir ?

  Bilgilendirirseniz sevinirim.
  tşkler
  iyi çalışmalar
  Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp...

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  183

  01.01.2007 den Önce "Askerlik Borçlanması" Yapınız

  Askerlik konusu olunca çevremdeki herkeslerden farklı sorular geldi, yanıtını sizlerden almak isterim ;

  SSk girişi askerlikten önce olan ve askerliğini astteğmen olarak yapan kişi, bu 4 aylık öğrencilik dönemindeki SSk primlerini hesabına yazdırabiliyor mu ? SSKya bir borçlanma yapmıyor , ama gidip SSK'dan ben 4 ay öğrenciydim diyip(belge ile birlikte) primine 4 aylık süreyi yazdırabiliyor mu ?
  Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  166

  Kurumlar arası yazışma yoluyla...

  Eski yasa yürülükte iken genellikle emekli olmanın hak edileceği tarihe yakın bir tarihte birleştirme işlemini yaptırılmasını önermekteydik.5510 sayılı yasa sonrası SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı verileri ortak bilişim ortamında olacak mı bilemiyorum.Ancak sigortalının en son prim ödediği ya da emeklilik hakkını kazanacağı kuruma yazılı başvurusu ile kurumlar arası yazışma yoluyla gün dökümleri ilgili kuruma bildirilecektir.Bu konuda elbette bir zaman aşımı yok.İyi çalışmalar.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  166

  01.01.2007 den Önce "Askerlik Borçlanması" Yapınız

  Alıntı Meralll Nickli Üyeden Alıntı
  Askerlik konusu olunca çevremdeki herkeslerden farklı sorular geldi, yanıtını sizlerden almak isterim ;

  SSk girişi askerlikten önce olan ve askerliğini astteğmen olarak yapan kişi, bu 4 aylık öğrencilik dönemindeki SSk primlerini hesabına yazdırabiliyor mu ? SSKya bir borçlanma yapmıyor , ama gidip SSK'dan ben 4 ay öğrenciydim diyip(belge ile birlikte) primine 4 aylık süreyi yazdırabiliyor mu ?
  Sorunuzu şu şekilde düzeltelim.
  Askerliğini Asteğmen olarak yapan bir sigortalının (Bağ-Kur lu da olabilir)
  yedek subay okulunda geçen süresi Genel olarak 120 günü (Tıp ve Diş Hekimi olanlarda bu süre 45 gündü yanlış anımsamıyorsam) "Askerlik Borçlanması " talebi ile SSK ( ya da Bağ-Kur'a ) yazılı başvuruda bulunarak kurumca hesap edilen primi şahsen kendisi ödeyerek
  sigortalı olunan sürelerine dahil ettirirler.
  ****
  01.01.2007 dan sonra müracaatları halinde 5510 sayılı yasanın ""MADDE 41- Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;
  ....
  b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,
  .......
  kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır. ""
  hükmü gereği sigortalı olunan sürelerine dahil ettirirler.
  Kısaca önce ödeme yapmadan çıkış yolu yoktur.İyi çalışmalar

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  183

  01.01.2007 den Önce "Askerlik Borçlanması" Yapınız

  sayın mnafiz
  cevaplarınız için çok tşk ederim

  iyi çalışmalar...
  Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ünvanda Faaliyet Sadece "İMALAT" veya "MONTAJ" diye Olabilir mi?
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 12.Eylül.2014, 15:53
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 30.Ocak.2013, 17:42
 3. Denetimde """"SOD"""""""" çıkmazı
  Konu Sahibi DMM Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2012, 13:31
 4. "Bedelli askerlik"ve kıdem tazminatı
  Konu Sahibi şeref aydemir Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 28.Aralık.2011, 12:21
 5. "Sermayem Var, Rent a Car İşi Yapacağım" Demeden Önce?
  Konu Sahibi T U R K O Forum Diğer Makaleler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Ekim.2009, 11:07

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36