5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle 31/12/2006 tarihine kadar zorunlu bağkur muhatablarından tescil yaptırmayanlar 31/12/2008 tarihine kadar tescilini yaptırmazlar ise hak ve yükümlülüklerini kaybedecekler. Bilginize