cfo-bmi

Konu: BİTEN İŞYERİ İNŞAATININ SSKDAN KAPATILMASI HAKKINDA SORU?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  22

  BİTEN İŞYERİ İNŞAATININ SSKDAN KAPATILMASI HAKKINDA SORU?

  Fabrikamıza ait bir sosyal tesisin (kreş) inşaatı fiilen bitmiş durumda.Geçen gün ssk ya kapanışı için gittim.Fakat inşaatın bağlı bulunduğu belediyeden inşaatın bittiğine dair bir yazı almamı istediler.Bu konuda prosedürü bilen var mı?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  179

  BİTEN İŞYERİ İNŞAATININ SSKDAN KAPATILMASI HAKKINDA SORU?

  inşaatın bağlı olduğu belediye ye bir dilekçe ssk ilişiksiz yazısı almak için inşatımız bittiğine dair bir yazı istiyoruz deyin.
  o yazıya istinaden ssk dosya kapanışı yapacaktır.tabii primlerin ödeme makbuzlarınıda yanınızda götürmenizi tavsiye ederim.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  205

  BİTEN İŞYERİ İNŞAATININ SSKDAN KAPATILMASI HAKKINDA SORU?

  merhabalar,
  sn nizo nun yazdıkları doğrudur.SSk dan işlişiksiz belgesini ilgili belediye ssk dan yazı ile isteyecek.Bunu belediyeden siz talep edecek ve dosyanıza ekleyerek götüreceksiniz.
  İYİ ÇALIŞMALAR..<br />Fatih Başdemir<br />Başarının %5 i yapmayı bilmekten,% 95 i yapabilmekten oluşur.

 4. #4
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  BİTEN İŞYERİ İNŞAATININ SSKDAN KAPATILMASI HAKKINDA SORU?

  Mrb,

  Size verilen her iki cevabada üzülerek katılmadığımı belirtmek istiyorum. Sorunuzda SSK'ya zaten müracaat ettiğiniz ve inşaatın bittiğini ispat etmek amacıyla sizden belediyeden bir yazı getirmeniz istendiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, Sizin şu an da ilişiksizlik belgesi alabilmek için, bu tip inşaat işleriyle ilgili olarak yapılması gereken birinci aşama olan, İNŞAATIN BİTİŞ TARİHİ ni ispat etmeniz gerekmektedir. SSK'nın sizden istediği budur.

  SSK'nın tebliğlerini ve genelgelerini takip ediyorsanız eğer, bu tip inşaatların bitiş tarihlerinin ispatlanabilmesi için SSK'nın kabul ettiği bir takım evraklar bulunmaktadır ki bunlardan en önemlisi Belediye'nin verdiği iskan belgesidir. Bu belge inşaatın bittiğine delil teşkil eden önemli bir belgedir. AYrıntılı bilgi için 2003-2004 ve 2005 yıllarına ait ssk genelgelerine bakmanızı tavsiye ederim.

  Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  BİTEN İŞYERİ İNŞAATININ SSKDAN KAPATILMASI HAKKINDA SORU?

  Sayın dost78,

  İnşaatın bittiğine dair belediyeden alacağınız yazıyı aynı gün ssk'ya elden götürür veya iadeli taahhütlü olarak postalarsanız sorun çıkmıyor.Yeni bir özel bina inşaatı ilişiği kestik sorun çıkmadı.Benim bildiğim bir genel yazıyı aşağıya alıyorum.Daha yenisi varmı bilmiyorum ama belediyenin inşaatın bittiğine dair yazısı yeterli görülüyor.
  T.C.
  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI
  SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  SİGORTA PRİM TAKİP VE TAHSİLAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  ÖZETİ: İnşaat işyerlerinde işin bitiş tarihinin tesbiti hakkında
  Tarih: 20.8.2002
  Sayı : 579703

  Bilindiği gibi, 7.3.1995 tarihli, 16-105 Ek sayılı Genelgede, özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak yapılacak işlemde, işverenlerce işin bitirildiği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi uyarınca bir aylık süre içinde Kurumumuza bildirilmiş ise, aksi sabit olmadıkça işverenlerin bu beyanlarının geçerli sayılacağı, bu sürenin bitiminden sonra verilen dilekçeler içinse, aksi işverence kanıtlanamadığı sürece dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihinin işin bitiş tarihi sayılacağı, ayrıca kullanma izin belgesi için belediyeye başvuru tarihini işin bitim tarihi olarak beyan eden işverenlerin, yine aksi Kurumumuzca kanıtlanamadığı takdirde bu beyanlarının geçerli sayılacağı belirtilmiştir.
  506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında, işverenlerin sigortalı çalıştırmadığıtakdirde, bu hususu yazılı olarak önceden Kuruma bildirmekle yükümlü oldukları, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin yeniden düzenlenen 13 üncü maddesinin (a) fıkrasında da, işverenin, işyerinin devri, kapanması, terki veya tasfiyesi halinde bu duruma önceden işyerinin tescilli bulunduğu Kurum ünitesine yazılı olarak bildireceği öngörülmüştür.
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin sözü geçen 13 üncü maddesinde yapılan değişiklik sonucunda, 7.3.1995 tarihli, 16-105 Ek sayılı Genelgenin 4 üncü maddesinin uygulama alanı kalmamış bulunmaktadır.
  Diğer taraftan, özel bina inşaatı işyerleri ile ilgili olarak işin bitiş tarihi konusunda işverenlerce bildirilen tarihlerin her zaman fiili durumu aksettirmediği de görülmektedir.
  Bu bakımdan, söz konusu inşaatların, bitirildikleri tarihlerden önce veya sonra Kurumumuza bildirilmiş oldukları üzerinde durulmaksızın, özel nitelikteki bina inşaatlarının bitirildikleri tarihlerin, ilgili belediyeden veya resmi kuruluşlardan alınacak geçerli belgeler ile (örneğin, binaya elektrik, su bağlandığına ilişkin makbuzlarla) kanıtlanmasının öncelikle işverenlerden istenilmesi, mümkün olmaması halinde ise bu defa Sigorta İl Müdürlüklerimizce resmi makamlar ile yazışma yapılarak ya da Sigorta Yoklama Memurları tarafından tespitine çalışılması, inşaatın bitiş tarihinin bu şekilde de saptanamaması durumunda işverenin iskan belgesi alınabilmesini teminen belediyeye başvurduğu tarihin dikkate alınması uygun görülmüştür.
  16-105 Ek sayılı Genelgenin 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  Bilgi edinilmesini, bundan böyle gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.
  Sayın Gümüş,
  Belediyenin iskan belgesi verebilmesi için ssk ilişiğinin kesildiğine dair yazının alınması gerekiyor.(506 s.k.md-83)
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  192

  BİTEN İŞYERİ İNŞAATININ SSKDAN KAPATILMASI HAKKINDA SORU?

  sayın ekici

  SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı

  Şube: VII ÖZETİ: İnşaat işyerlerinde
  Sayı : 61191 işin bitiş tarihinin
  Tarih: 24.1.2003 tespiti Hk.

  GENELGE
  16-280 EK

  Bilindiği üzere, 20.8.2002 tarihli, 16-272 Ek sayılı Genelgede, özel bina inşaatlarının bitirildiği tarihin öncelikle ilgili belediyelerden veya resmi kuruluşlardan alınacak geçerli belgelerle kanıtlanmasının işverenlerden istenilmesi, mümkün olmaması halinde ise bu defa resmi makamlar ile yazışma yapılarak veya sigorta yoklama memurlarınca tespitine çalışılması, inşaatın bitiş tarihinin bu şekilde de saptanamaması durumunda işverenlerin iskan belgesi alınabilmesini teminen belediyelere başvuru tarihinin dikkate alınması uygun görülmüştür.
  Yukarıda da belirtildiği gibi belediyelerin tümünün aynı şekilde işlem yapmaması, bazı ünitelerimizde yoklama memuru olmaması ve bu nedenle kesin sonuç alıcı araştırma tesbitlerin yapılamaması, yoklama memuru olan ünitelerce de iş yoğunluğu sebebiyle zamanında tespitlerin yapılamaması ayrıca belediyelerin inşaatın bitip bitmediğinin fiilen tespit edilerek işlem yapmamaları karşısında; yoklama memuru sayısı ünitelerimiz genelinde yeterli sayıya ulaşana kadar 16-272 Ek sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak, söz konusu genelge ile uygulaması kaldırılmış olan 16-105 Ek sayılı Genelgenin 4. maddesinin yeniden uygulamaya konulması gerekli görülmüştür.
  Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre işlem yapılmasını rica ederiz.
  denilmektedir. ancak 16-105 in 4.ünü bulamadım.

 7. #7
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  BİTEN İŞYERİ İNŞAATININ SSKDAN KAPATILMASI HAKKINDA SORU?

  Merhaba,
  16-105 Ek sayılı Genelgenin 4. maddesi aşağıda.

  Kod:
     4&#41; İşin bitirildiği, işverence, Sosyal Sigorta İşlem Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca bir aylık süre içinde Kurumumuza bildirilmiş ise, aksi Kureumumuzca kanıtlanmadığı sürece, işin bitim tarihi olarak işverenin bu beyanında belirtilen tarih geçerli sayılacak ve yaklaşık maliyet bedeli buna göre hesaplanacaktır. Bu sürenin bitiminden sonra verilen dilekçeler içinse, aksi işverence kanıtlanmadığı sürece, dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihi işin bitimi sayılacak ve buma göre işlem yapılacaktır. Bu arada, kullanma izin belgesi için belediyeye başvuru tarihini işin bitim tarihi olarak beyan eden işverenlerin, yine aksi Kurumumuzca kanıtlanamadığı sürece, bu beyanları geçerli sayılacaktır.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  BİTEN İŞYERİ İNŞAATININ SSKDAN KAPATILMASI HAKKINDA SORU?

  Değerli Meslektaşlarım,

  Sayın Balcıoğlu ve Sayın Başkan son genelgeyi ve önce iptal edilip sonra yeterli yoklama elemanı olmaması sebebiyle uyulamaya konulan 106-105 numaralı genelgenin ilgili bölümünüde aktarmış sanırım bugünkü mevzuat bu.

  Ben burada (uygulamayıda gözeterek) bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.

  .......yine aksi Kurumumuzca kanıtlanamadığı sürece, bu beyanları geçerli sayılacaktır.
  İskan ruhsatı için belediyeye müracaat ettiğinizde belediğe birtakım kurum ve kuruluşlara yönlendiriyor.Bunlardan biriside ssk ve ssk'ya belediye yazı yazıyor bu yazıda biten inşaatın bilgileri, biten kısmı ve İNŞAATIN BİTİM TARİHİ yer alıyor.İşte bu nedenle herne kadar bir ay içinde beyan yeterli ise de bu şarta bağlandığından ve inşaatın bitim tarihi konusunda beyan ile belediye yazısındaki bitim tarihinde tutarsızlık olmaması açısından, hatta kurumda derlenen bu mevzuatı uygulamadaki farklılıklar açısından sorun yaşamamak için belediyeden alınan yazının aynı gün kuruma götürülmesinde veya gönderilmesinde (tecrübeyle sabit)fayda görüyorum.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  6

  BİTEN İŞYERİ İNŞAATININ SSKDAN KAPATILMASI HAKKINDA SORU?

  merhaba,
  sayın M.Kemal ve Baskan ın işaret ettiği 16-105 ek sayılı genelge de nasıl işlem yapılacağı açıklandığı üzere hareket ediniz.

  inşaatın bitimine ilişkin ilgili BELEDİYE'DEN ALACAĞINIZ YAZI DA İNŞAAT İLE İLGİLİ ÖZELLİKLER+M2+YAZININ VERİLME TARİHİ bunlar Kurumun yapacağı ilişiksizlik işlemi için yeterli dir.Tabii bildirilmesi gereken eksik işçilikler size ek ödemeler getirecektir.
  saygılar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Babanın SSKdan yararlanması
  Konu Sahibi yalcinkurt Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Kasım.2011, 15:42
 2. Sskdan ne zaman emekli olabilirim.?
  Konu Sahibi amasyali05 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2010, 12:28
 3. Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Ekim.2008, 11:58
 4. İAB HAKKINDA BİR SORU
  Konu Sahibi figo Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Ocak.2007, 12:58
 5. SSL İNŞAAT DOSYASININ KAPATILMASI
  Konu Sahibi enegram Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Haziran.2006, 11:03

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36