2003 yılında geçiş döneminde gerek kurum olarak ssk gerek meslektaşlar gerekse mükellefler hazırlıksız yakalanmış ve kanuna mevzuata uygun hazırlıkı yapamadan o anki işlemi uygulayan memurların verdiği bilgiler doğrultusunda eksik gün belgeleri tamamlanmaya çalışılmıştı. nerden estiyse esmiş, şimdi o dönem verilen bilgileri ( örneğin puantaj tablosu ) geçerli sayılmamış, aradan geçtikten 2 sene sonra geriye dönük belge istenmekte, temin edilemeyen her belge için re'sen takdir yapılacağı, belge başına asgari ücretin 3 katı tutarında ceza tahakkuk ettireleceği şeklinde yazılar gelmekte ve mükelleflerde bu büyük sıkıntı yaratmaktadır.

benzer durumda olan meslektaşımız var mı? bunun yasal boyutu nedir?