Temmuz 2008 sınavında sorulmuş olan aşağıdaki soru aklıma geldikçe acaba boşuna mı koca mevzuatı ve yönetmelikleri okuyoruz diye düşünmüyor değilim. Düşünmekle de kalmıyor üzülüyor ve şevkim kırılıyor.

Şimdi Kasım sınavında Meslek Mevzuatı dışında hangi konulardan soru gelebilir?


SORU1- 213 Sayılı VUK.nun 175.ve 257.maddelerinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, 1 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile
* Muhasebenin Temel Kavramları
* Muhasebe politikalarının açıklanması,
* Mali tablo ilkeleri, Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması,
* Tekdüzen Hesap Çerçevesi, hesap planı ve işleyişi,
Konularında düzenlemeler yapılmıştır.

a) Yapılmış olan bu düzenlemeler hangi gayelere yöneliktir.
b) Yapılan düzenleme de öngörülen usul ve esaslara uyulması zorunluluğu varmıdır.
c) Bu düzenleme sonucu oluşturulan mali tablolardaki mali mevzuat hükümlerine aykırılıklar nasıl giderilmektedir. Kısaca bilgi veriniz.