kamu işçi maaş

Konu: Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  127

  Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

  Arkadaşlar hukuk tan tahmini sorularınızı paylaşalım.Özellikle dersaneye giden arkadaşlar hocalarınızın ağırlık verdiği konular nelerdir.Sosyal güvenlikten bir soru geliyor.bu konuya hakim olan arkadaşların soru tahminlerini bekliyoruz.bir elin nesi vardan yola çıkarak paylaşalım arkadaşlar.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  484

  Ynt: Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

  Bu komisyon ticaret hukukunu hiç es geçmemiş. Ayrıca çok güncel bir müşavirin bilmesi gereken güzel sorular yakalıyor (Kasım 2008 istisna)

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  167

  Ynt: Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

  merhaba temel hukuk sosyal güvenlik mevzuatından hangisinde sorumluyuz.
  - 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
  - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  hangisine çalışalım.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  344

  Ynt: Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

  Alıntı mehmet_kulte Nickli Üyeden Alıntı
  merhaba temel hukuk sosyal güvenlik mevzuatından hangisinde sorumluyuz.
  - 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
  - 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
  hangisine çalışalım.
  işte aylardır burada belirttiğim sorun yine karşımıza çıkıyor. maalesef yetkililer bir açıklama yapmadığı için insanlar böyle mağdur oluyor. Temel Hukuk'ta hangi kanunlardan sorumluyuz? tek tek kanun numaraları verilsin ve bunlar sınav tebliğinin ilgili maddesine de eklensin.
  SMMM T.A.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  219

  Ynt: Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

  arkadaşlar hukuktan teşvikle ilgili konuları bakmanızı öneririm, özellikle son çıkan

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  58

  Ynt: Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

  Alıntı FERCEY Nickli Üyeden Alıntı
  arkadaşlar hukuktan teşvikle ilgili konuları bakmanızı öneririm, özellikle son çıkan
  Hangisi o?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  484

  Ynt: Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

  sosyal güvenlikten soru gelmemiş büyük olasılıkla burdan güncel bir konu karşımıza çıkacak gibi geliyor bana.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  65

  Ynt: Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

  Hava sıcak konular arapça kelimelerle dolu, sıkıcı Nereden ne soruyorlar belli değil. Avukatları bile bu kadar kasmamaışlardır

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Mesajlar
  65

  Ynt: Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

  İşveren hissesinin işsizlik fonundan kademeli olarak faydalanacaktır. Şöyle ki;

  ?18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olan erkekler ile yaş şartı aranmaksızın 18 yaşından büyük kadınlardan; bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması şartıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için; 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin;
  a) Birinci yıl için yüzde yüzü,
  b) İkinci yıl için yüzde sekseni,
  c) Üçüncü yıl için yüzde altmışı,
  d) Dördüncü yıl için yüzde kırkı,
  e) Beşinci yıl için yüzde yirmisi,
  İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

  2- Bu teşvikten yararlanmak için bildirgelerin yasal süresi içinde kuruma verilmesi ve sigortalıların tamamına ait primlerin ödenmesi zorunludur.

  İşveren hissesine ait primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu maddeye göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, İşsizlik Sigortası Fonundan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir.


  3- Genelgede yaş ile ilgili bir çok örnek var, bunuda şöyle özetleyebiliriz;

  a) Sigortalının, işe giriş tarihi itibariyle, erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması;
  İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle yaşının, erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
  Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle yaşı; işe giriş tarihinden, doğum tarihi çıkarılmak suretiyle hesaplanacaktır. Buna göre; işe giriş tarihi itibariyle yaşı, 18 yıl 00 ay 00 gün (dahil) ila 28 yıl 11 ay 29 gün (dahil) arasında olan erkek sigortalılar ile yine işe giriş tarihi itibariyle yaşı 18 yıl 00 ay 00 gün veya üzerinde olan kadın sigortalılardan dolayı geçici 7 nci maddede öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılması
  mümkün olacaktır.

  b) Sigortalının, 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması;
  İşveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, işe alınan sigortalıların 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

  c) Sigortalının, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınması;
  Geçici 7 nci maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için sigortalıların, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınmış olmaları gerekmektedir.
  Dolayısıyla, 30/6/2008 veya önceki tarihlerde işe alınan sigortalılar ile 1/7/2009 veya sonraki tarihlerde işe alınan sigortalılardan dolayı sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

  d) Sigortalının fiilen çalışması;
  4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için sigortalılar yönünden aranılan şartlardan biri de, sigortalının fiilen çalışmasıdır. Buna göre, anılan Kanunda öngörülen diğer şartlara sahip olmasına rağmen ay içinde çeşitli nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalışmamış olan sigortalılara, işverenlerce ücret ödenmesi halinde, fiilen çalışılmamış sürelere ilişkin ödenen ücretlerden dolayı sözkonusu teşvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  Bu şık için SGK?nın örneğini aşağıya alıyorum, çünkü yıllık ücretli izin dahi olsa teşvikten yararlanılamıyor.

  Örnek 4447 sayılı Kanunda aranılan şartları haiz olan (B) sigortalısının, 2008/Kasım ayında 20 gün fiilen çalıştığı, 10 gün de yıllık ücretli izinli olduğu varsayıldığında, sözkonusu sigortalının 2008/Kasım ayındaki 20 günlük fiili çalışmasından dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecek, buna karşın 10 günlük yıllık ücretli izin süresinden dolayı bahse konu teşvikten yararlanılamayacaktır.
  Kapsama giren sigortalıların fiilen çalıştıkları sürelerine ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri, 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle, fiilen çalışmamakla birlikte ücret aldıkları sürelerine ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri ise Kanun türü seçilmeksizin Kuruma gönderilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalılar için gerek 4447 sayılı Kanun türü seçilmek suretiyle düzenlenecek, gerekse Kanun türü seçilmeksizin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, eksik gün nedeninin işaretlenmesi gerektiğinden, bu nitelikteki sigortalılar için eksik gün nedeni olarak ?Diğer Nedenler? seçeneği işaretlenecek ve bu prim belgeleri ile ilgili olarak Kuruma verilecek olan ?Ek-8 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formları? ekine, sigortalıların bildirildiği diğer prim belgesinin sureti eklenecektir

  4- İşyeri Yönünden Aranılan Şartlar;
  4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen teşvikten yararlanılabilmesi için, işe alınan sigortalılar yönünden yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesinin yanı sıra, sözkonusu sigortalıların işe alındığı işyerleri yönünden ilave istihdamla ilgili şartın da yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
  İlave istihdam; 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen diğer şartları haiz sigortalıların, 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına, ilave olarak işe alınmış olmaları halinde gerçekleşmiş olacaktır.
  Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespitinde; sosyal güvenlik destek primine tabi olarak bildirilmiş sigortalılar hesaplamaya dahil edilecek, buna karşın aday çırak, çırak ve öğrenciler hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
  Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, ay içinde Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısı, 1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemlerine ilişkin yasal süresi içinde veya dışında Kuruma verilmiş her bir aya ilişkin asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.
  Hal böyle olmakla birlikte, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespitine esas olan aylarda, sigortalının ay içinde işten ayrılması ve aynı ay içinde aynı işyerine tekrar başlamış olması halinde, bu sigortalı için aylık prim ve hizmet belgesinde iki ayrı kayıt yer alacağından, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olan kayıtlar dikkate alınmayacaktır.

  2008/ Haziran veya önceki bir tarihte 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış işyerleri yönünden;
  Geçici 7 nci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilmiş olan işyerlerinde, bu Genelgenin 2.1 nolu bölümünde belirtilen şartları taşıyan sigortalılardan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için, işe alınmış olan sigortalının; 1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ilişkin olarak Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması gerekmektedir. Başka bir ifade ile; 2008/Haziran veya önceki bir tarihte tescil edilmiş olan işyerleri, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden, 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe aldıkları ve 2.1 nolu bölümde belirtilen nitelikleri taşıyan sigortalılardan,

  1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen toplam sigortalı sayısı = ortalama
  1/7/2007 ila 30/6/2008 dönemine ait Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı

  bölünmek suretiyle bulunan, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı yararlanabileceklerdir.

  Bu madde ilede ilgili çok örnekler var ama özetlersek; 01.07.2008 ile 30.06.2008 arasında çalıştırılmış işçi sayısı ortalamasının üzerindeki işçiler için teşvik var. İşçi çalışmayan ve bildirge verilmeyen aylar dikkate alınmayacak, bildirge verilen aylarda bildirilen işçi sayısı ortalaması bulunacak, çıkan ortalama işçi sayısının üzerindeki işçiler teşvikten yararlanacak. (küsüratı 0,49 ise 0 kabul edilecek, 0,50 ve üstü ise 1 e tamamlanacak). Eğer siz sırf teşvikten yararlanmak için işçi çıkartmış ve yeni işçi girişi yapmış iseniz, bu son 1 yıl içindeki ortalamanın üzerinde olmayacağı için işçinin durumu teşvikten yararlanmaya yetse dahi teşvikten yararlanılamayacaktır.

  1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış işyerleri yönünden;
  4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen şartları taşıyan sigortalıların işe alındığı işyerlerinin 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış olması halinde, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bir yıllık dönemde (1/7/2007 ila 30/6/2008 tarihleri arasında) sigortalı çalıştırılmamış olması nedeniyle ortalama sigortalı sayısının hesaplanması yönüne gidilmeyeceği için bu nitelikteki işyerlerinde, sigortalı yönünden maddede
  aranılan şartları taşıyan tüm sigortalılardan dolayı işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

  1/7/2009 veya sonraki tarihlerde 506 sayılı Kanun kapsamına alınmış işyerleri yönünden;
  Anılan Kanunda, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için,
  sigortalıların 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınmış olmaları öngörüldüğünden, 1/7/2009 veya sonraki tarihlerde 506 sayılı Kanun kapsamına alınacak alan işyerlerinde işe alınacak olan sigortalıların, işe giriş tarihi 1/7/2009 veya sonraki bir tarih olacağından, bu nitelikteki işyerlerinin sözkonusu teşvikten yararlanmaları mümkün olamayacaktır.

  5- İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Priminin Hesaplanması;
  4447 sayılı Kanunun geçici 7 inci maddesinde öngörülen şartları haiz sigortalıların işe girdiği tarihten itibaren 506 sayılı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi sigorta priminin;
  - Birinci yıl için yüzde yüzü,
  - İkinci yıl için yüzde sekseni,
  - Üçüncü yıl için yüzde altmışı,
  - Dördüncü yıl için yüzde kırkı,
  - Beşinci yıl için yüzde yirmisi,
  İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
  Yukarıda belirtilen yüzdelik dilimler, kapsama giren her bir sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren hissesi sigorta primi için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

  506 sayılı Kanunun 78 inci maddesinde; ?????günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücrettir.?hükmüne yer verilmiştir. 4447 sayılı Kanunun geçici 7 inci maddesine göre ise, işveren hissesi sigorta prim teşviki, 506 sayılı Kanunun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı aşılmamak kaydıyla yukarıda belirtilen dilimlerle sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle, 4447 sayılı Kanun türü ve yüzdelik dilim seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerine
  istinaden İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar, prime esas kazanç alt sınırının seçilen yüzdelik dilimi üzerinden hesaplanacaktır

  6- Aracısı bulunan işyerleri ve aracılarla ilgili işlemler;
  Aracısı bulunan işyerleri ve aracılar; 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden, gerek asıl işveren, gerekse aracılar tarafından 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınan ve 2.1. nolu bölümde belirtilen şartları haiz sigortalılardan,
  2007/Temmuz ila 2008/Haziran dönemine ilişkin olarak asıl işveren ve aracılar tarafından Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısı 2007/Temmuz ila 2008/Haziran dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ay sayısı bölünmek suretiyle bulunan ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı yararlanabileceklerdir.
  Başka bir ifade ile, geçici 7 nci maddede öngörülen teşvikten, gerek asıl işveren, gerekse aracılar tarafından 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen şartlara sahip sigortalılardan, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı yararlanılabilecektir.


 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  484

  Ynt: Temmuz 2009 Hukuk Tahmini Sorular

  Alıntı bybye09 Nickli Üyeden Alıntı
  Of yaa. Hangisine çalışalım. SGK daha yeni bir kanun. O kadar geniş ki. Adam istediği yerden sorar. Borçlar kanunu, TTK, Medeni Kanun, Özel Hukuk, Temel Hukuk, SGK, İdari Yargılama Hukuku, İcra ve İflas, İş Kanunu, İşszilik Kanunu, Tebliğler, Teşvikler.

  Hava sıcak konular arapça kelimelerle dolu, sıkıcı Nereden ne soruyorlar belli değil. Avukatları bile bu kadar kasmamaışlardır Offf.

  N'olur ki sadece TTK, SGK, İş Hukukundan sorsalar ki bence öyle olmalı. Avukatlık mı yapıcaz. Zaten staja başlatmada sordun.

  Bence de. Hava sıcak bir torpil yapsalar da sadece şu dediklerini sorsalar Temmuz'a özel. E Mart'ta girenlere bir kıyak yaptılar ne de olsa 7/7 'de patlama oldu . 7/6 lar ise sayılamadı bile . Eşitlik istiyoruz . . . .

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 2011/2.SMMM Sınavı Soru ve Cevapları Hukuk-Tahmini
  Konu Sahibi atellia Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Temmuz.2011, 10:58
 2. Temmuz 2009 Temel Hukuk
  Konu Sahibi kerem81 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 58
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2009, 19:38
 3. Denetim Tem./2009 Tahmini Sorular
  Konu Sahibi Balbal Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 69
  Son Mesaj : 01.Temmuz.2009, 16:00
 4. Vergi Hukuku Tahmini Sorular
  Konu Sahibi Balbal Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 215
  Son Mesaj : 17.Nisan.2009, 17:21
 5. Mart 2009 Denetim Çıkailecek Soru Tahmini
  Konu Sahibi suzan özdemir Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 25
  Son Mesaj : 14.Mart.2009, 15:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36