kamu işçi maaş

Konu: İSMMMO Topladığı Paraları Bakın Nerelere Harcıyormuş.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  32

  İSMMMO Topladığı Paraları Bakın Nerelere Harcıyormuş.  Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda (İSMMMO) gerçekleştirdiği incelemelerin ardından hazırlanan raporda çok sayıda suçlamaya yer verildi.


  İSMMMO Başkanı Arıkan, rapordaki iddialar için ?Bunlar aslı astarı olmayan şeyler? dedi. Edinilen bilgiye göre, Maliye müfettişleri, geçen yıl İSMMMO'nun faaliyetlerini ve hesaplarını incelemeye aldı. Bu incelemelerin ardından 577-2 ve 578-5 sayılı raporlar düzenlenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına sunuldu. Teftiş Kurulu da yaptığı değerlendirmenin ardından söz konusu raporları, gereğinin yerine getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığına gönderdi.

  Başkanlıkta ilgili birimlerin çalışmasının ardından İSMMMO ile ilgili çeşitli iddialar ve suçlamalara yer veren raporlar için işlem yapılması kararlaştırıldı. İdarenin, suçlamalarla ilgili Savcılığa suç duyurusu hazırlığı yaptığı da belirtildi.

  RAPORDAKİ SUÇLAMALAR

  Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun raporunda İSMMMO ile ilgili şu iddia ve suçlamalar yer aldı:

  ?-Genel Kurula sunulan raporlarda, Oda tarafından düzenlenen kuruluş yıldönümü balosuyla ilgili olarak 90 bin 320 lira gider yapıldığı ve aynı tutarda gelir elde edildiği şeklinde bilgi verilmesine rağmen, yapılan incelemede, bu organizasyonla ilgili 5 bin 700 lira tutarında başka bir gider kalemine kaydedilen ayrı bir harcamanın daha varolduğu, bu harcamaya ilişkin belgenin bulunmadığı ve bunun Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tanzim edilen bir tutanakla belgelendirilmeye çalışıldığı, 90 bin 320 lira tutarında olduğu belirtilen balo gelirinin de aslında sadece 35 bin 400 lira olduğu, geriye kalan 54 bin 920 liranın protokol olarak tabir edilen kişilerin katılım bedelinin karşılığı olduğu, ancak bu kişilerden herhangi bir ücret tahsil edilmediği, bu tutarın Oda bütçesinden karşılandığı ve bu yolla Genel Kurula, balo organizasyonunun denk bütçe ile gerçekleştirildiği yönünde yanıltıcı bilgi verildiği.

  SEYAHAT VE SAĞLIK HARCAMALARI

  -Oda yetkililerinin yaptıkları seyahatlerin bir kısmında hem ilgililerin yemek ve yatma giderlerinin üstlenildiği, hem de kendilerine harcırah ödendiği, bu durumda ödenen harcırahlar üzerinden yapılması gereken gelir vergisi kesintisinin yapılmadığı.

  -Oda personeli için özel sağlık sigortası yaptırıldığı, ancak bunun tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi gereğine riayet edilmediği ve bu durum nedeniyle yaklaşık 10 bin lira gelir vergisi ve 18 bin lira SSK priminin eksik yatırıldığı.

  -Genel Kurulda bu konuda alınmış bir yetki bulunmadan eski Oda Sekreteri olan kişinin 24 bin lira, Odanın kurucu üyesi bir başka kişinin de 10 bin lira tutarındaki sağlık giderinin Oda bütçesinden karşılandığı, bahsi geçen ve üyelere yardım niteliğinde olduğu tartışma götürmez olan bu harcamaların bütçede ?faaliyet temsil giderleri? kalemi altında bütçeleştirildiği.

  -Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kuruyu üyeleri için giderleri Oda bütçesinden karşılanmak üzere toplam 23 bin 730 lira olan özel sağlık sigortası harcaması yapıldığı ve bu harcamaların ?temsil ağırlama gideri? kalemi altında muhasebeleştirildiği, bu durumun ayrıca ?Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği? çerçevesinde ayrıca değerlendirilmesinin gerekli olduğu.

  YANILTICI BELGE VURGUSU

  -Oda bünyesinde denetim dönemi itibariyle 16 adet danışman görevlendirilmiş olduğu, bunlara aylık net 726,53 lira ile 4.104,68 lira arasında değişen ücretler ödendiği, bunların görevlendirilmeleri sürecinde bir takım eksikliklerin bulunduğu.

  -Odanın bilişim hizmeti satın aldığı kişiye yapılan ödemelerin usule aykırı olarak büyük ölçüde avans olarak kayda alındığı, bu durumun bu gelirin vergilendirilmemesi sonucunu doğurduğu, ayrıca bu kişiye yapılan ve avans olarak kayda alınan ödemelerden 59 bin lira tutarındaki bir kısmının mahsubunda verilen hizmetle hiçbir ilişkisi bulunmadığı anlaşılan bir şirkete ait faturanın kullanıldığı, bahsedilen faturanın 'muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge' statüsünde olup olmadığı hususu da dahil olmak üzere, konunun bütün olarak bir vergi incelemesine konu edilmesi gerektiği.

  MESLEK MEMURLARI

  -Bazı üyelere ait aidat borçlarının ve gecikme faizlerinin ilgililerin mağdur durumları gerekçe gösterilerek Genel Kurul Kararı olmaksızın Yönetim Kurulunca silindiği.

  -Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ?kovuşturmaya gerek olmadığı? yönünde karar verilen bazı dosyalara ilişkin dosyadaki bilgi ve belgelere dayalı ceza verilmesi gerekirken, ilgili cezaların verilmediği ve suç teşkil eden bazı olayların yetkili makama bildirilmediği.
  -Meslek mensuplarının sorumluluğuna ilişkin olarak Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) Odaya intikal eden raporların gereğinin yerine getirilmediği, bazı meslek mensupları hakkında vergi inceleme elemanları tarafından yazılmış olan raporlar bile yeterince kuvvetli delil olarak kabul edilmezken, başka meslek mensupları hakkında yürütülen işlemlerde sadece bir ihtar mektubu üzerine ilgililerin meslekten ihracına karar verilebildiği.

  -Disiplin sürecinde ilk incelemelerin Yönetim Kurulu kararı olmaksızın Oda Sekreteri tarafından başlatılıp sonuçlandırılmakta olduğu ve bazı dosyaların Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Yücel Akdemir tarafından kısa inceleme yapılarak, üzerine ?kovuşturmaya gerek yoktur? notu düşülerek, yine Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın dosyanın kapatıldığı.

  -Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan TÜRMOB aracılığıyla Odaya gelen ve hizmet verdiği müşterilerine ait beyannameleri imzalamayan meslek mensupları hakkında disiplin işlemi talep eden yazılara ilişkin gerekli işlemlerin yapılmadığı.

  KONGRE MASRAFLARI

  -İSMMMO kontenjanından TÜRMOB Genel Kurulu delegesi olarak seçilen 60 kişinin Dünya Muhasebe Kongresine katılım ücretinin (100 bin 195 TL) Oda bütçesinden karşılandığı.

  -Sempozyum, forum, eğitsel tatil v.b isimler altında organize edilen çok sayıda toplantıya katılan ve Yönetim Kurulu Üyeleri dışında kalan kişilerin kendileri tarafından ödenmesi gereken giderlerin Oda bütçesinden karşılandığı.

  CUMHURİYET MİTİNGLERİ VE MEZUNİYET TÖRENLERİ

  -2007 yılı Nisan ayı içerisinde 'Cumhuriyet Mitingleri' adı altında organize edilen toplantılar dolayısıyla 11 bin 661 lira harcama yapıldığı ve bu harcamaların 'toplantı-panel-seminer giderleri' kalemi altında 'SMMM Hazırlık Seminerlerine dair giderler' olarak kayda alındığı.
  -Cumhuriyet Okurları Topluluğu (CUMOK) tarafından 'İzmir İktisat Kongresi' adı altında düzenlenen organizasyonla ilgili olarak Nisan 2006 döneminde 3 bin lira tutarında harcama yapıldığı ve bunun 'toplantı-panel-seminer giderleri' altında yer alan 'kongre giderleri' hesabında muhasebeleştirildiği.

  -Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin mezuniyet törenlerine sponsor olunması dolayısıyla son 2 bütçe döneminde toplam 36 bin 482 lira tutarında harcama yapıldığı ve bu harcamaların 'toplantı-panel-seminer giderleri' kalemi altında 'panel gideri' olarak kayda alındığı, söz konusu harcamaların Odanın Kanunla belirlenmiş olan amaçları ile de irtibatlandırılamayacağının düşünüldüğü.

  İSMMMO BAŞKANI ARIKAN

  Bu arada İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Odanın 2 defa teftişten geçtiğini ve kendilerine (Bu olay suç unsuru, kastınız var, şu var, bu var) şeklinde herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi.

  Geçen yıl yapılan teftişin bu gün gündeme getirilmesini iyi niyetli bir davranış olarak görmediğini kaydeden Arıkan, şöyle konuştu:
  ?Bizim bir kusurumuz, herhangi bir şeyimiz yoktur. İSMMMO normal şekilde teftişten geçmiştir. Bu teftişte, Odamızla, şahsımızla ilgili en ufak bir hukuksuzluk söz konusu değildir. Her şey yasaldır ve genel kurulun vermiş olduğu yetkiyle yapılan harcamalardır. Genel Kurulun bilgisi dışında yapılan bir harcama ve suç unsuru olacak herhangi bir şey yoktur.

  Yanıltıcı bir belge kullanımı da asla söz konusu değil. Çok üzücü bir durum. Yazılımla ilgili işlem, muhasebe sisteminde avans denen işlem vardır. Burada mevzuata uygun davranılmıştır. Burada sahte veya yanıltıcı bir belge alınmamıştır. Yasal bir işlem yapacaklarsa da yargı yolu açıktır.

  Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Muhasebeci olarak Muhasebe Kongresine katılmak nasıl suç olabilir? Tüm hesaplarımız, genel kurul tarafından ibra edilmiş hesaplardır. Genel Kurulun ibra ettiği hesapları suç olarak nasıl gösterebilirler??

  Arıkan, kuruluş yıldönümü balosuyla ilgili iddialar için de TÜRMOB ve diğer Oda temsilcilerinin Baloya protokol çerçevesinde katıldığını ve bunların katılım ücretlerinin zorunlu olarak Oda tarafından karşılandığını kaydetti. Arıkan, gelir vergisi ve SSK primiyle ilgili de ek beyanname ile düzeltme yapıldığını bildirdi.

  Sağlık sigortasıyla ilgili de müfettişlerle yapılan görüşmelerin ardından sigorta bedellerinin kurul üyelerinden tahsil edildiğini ifade eden Arıkan, Odanın amacı ile bağdaşmayan toplantılara katılınmadığını da vurguladı.
 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  8.047

  İsmmo'nun Maliye ile başı dertte

  Alıntı Alomaliye.com

  SMMMO'NUN MALİYE İLE BAŞI DERTTE... -MALİYE MÜFETTİŞLERİNİN İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI'NDA YAPTIĞI DENETİM SONUCU HAZIRLANAN RAPORDA ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYA YER VERİLDİ -GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İŞLEME ALINAN VE SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU HAZIRLIĞI YAPILAN RAPORDAN: -''SAĞLIK SİGORTASINDAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILMADI VE 10 BİN LİRA GELİR, 18 BİN LİRA DA SSK PRİMİ EKSİK YATIRILDI, BAZI KİŞİLERİN SAĞLIK GİDERLERİ ODA BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI'' -''BİLİŞİM HİZMETİ SATIN ALIMINDA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILDIĞI ŞÜPHESİ VAR'' -''YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI HARCAMASI 'TEMSİL AĞIRLAMA GİDERİ', CUMHURİYET MİTİNGLERİ İÇİN YAPILAN 'SEMİNER GİDERİ' OLARAK GÖSTERİLDİ'' -İSMMMO BAŞKANI ARIKAN: -''BUNLAR ASLI ASTARI OLMAYAN ŞEYLER. TÜM HESAPLARIMIZ GENEL KURULDA İBRA EDİLDİ. BU OLAYI İYİ NİYETLİ BİR DAVRANIŞ OLARAK GÖRMÜYORUM''

  ANKARA (A.A) - Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda (İSMMMO) gerçekleştirdiği incelemelerin ardından hazırlanan raporda çok sayıda suçlamaya yer verildi.
  İSMMMO Başkanı Arıkan, rapordaki iddialar için ''Bunlar aslı astarı olmayan şeyler'' dedi.
  AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Maliye müfettişleri, geçen yıl İSMMMO'nun faaliyetlerini ve hesaplarını incelemeye aldı. Bu incelemelerin ardından 577-2 ve 578-5 sayılı raporlar düzenlenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına sunuldu. Teftiş Kurulu da yaptığı değerlendirmenin ardından söz konusu raporları, gereğinin yerine getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığına gönderdi.
  Başkanlıkta ilgili birimlerin çalışmasının ardından İSMMMO ile ilgili çeşitli iddialar ve suçlamalara yer veren raporlar için işlem yapılması kararlaştırıldı. İdarenin, suçlamalarla ilgili Savcılığa suç duyurusu hazırlığı yaptığı da belirtildi.

  -RAPORDAKİ SUÇLAMALAR-

  Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun raporunda İSMMMO ile ilgili şu iddia ve suçlamalar yer aldı:
  ''-Genel Kurula sunulan raporlarda, Oda tarafından düzenlenen kuruluş yıldönümü balosuyla ilgili olarak 90 bin 320 lira gider yapıldığı ve aynı tutarda gelir elde edildiği şeklinde bilgi verilmesine rağmen, yapılan incelemede,
  .Bu organizasyonla ilgili 5 bin 700 lira tutarında başka bir gider kalemine kaydedilen ayrı bir harcamanın daha varolduğu, bu harcamaya ilişkin belgenin bulunmadığı ve bunun Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tanzim edilen bir tutanakla belgelendirilmeye çalışıldığı,
  .90 bin 320 lira tutarında olduğu belirtilen balo gelirinin de aslında sadece 35 bin 400 lira olduğu, geriye kalan 54 bin 920 liranın protokol olarak tabir edilen kişilerin katılım bedelinin karşılığı olduğu, ancak bu kişilerden herhangi bir ücret tahsil edilmediği, bu tutarın Oda bütçesinden karşılandığı ve bu yolla Genel Kurula, balo organizasyonunun denk bütçe ile gerçekleştirildiği yönünde yanıltıcı bilgi verildiği.

  -SEYAHAT VE SAĞLIK HARCAMALARI-

  -Oda yetkililerinin yaptıkları seyahatlerin bir kısmında hem ilgililerin yemek ve yatma giderlerinin üstlenildiği, hem de kendilerine harcırah ödendiği, bu durumda ödenen harcırahlar üzerinden yapılması gereken gelir vergisi kesintisinin yapılmadığı.
  -Oda personeli için özel sağlık sigortası yaptırıldığı, ancak bunun tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi gereğine riayet edilmediği ve bu durum nedeniyle yaklaşık 10 bin lira gelir vergisi ve 18 bin lira SSK priminin eksik yatırıldığı.
  -Genel Kurulda bu konuda alınmış bir yetki bulunmadan eski Oda Sekreteri olan kişinin 24 bin lira, Odanın kurucu üyesi bir başka kişinin de 10 bin lira tutarındaki sağlık giderinin Oda bütçesinden karşılandığı, bahsi geçen ve üyelere yardım niteliğinde olduğu tartışma götürmez olan bu harcamaların bütçede ''faaliyet temsil giderleri'' kalemi altında bütçeleştirildiği.
  -Oda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kuruyu üyeleri için giderleri Oda bütçesinden karşılanmak üzere toplam 23 bin 730 lira olan özel sağlık sigortası harcaması yapıldığı ve bu harcamaların ''temsil ağırlama gideri'' kalemi altında muhasebeleştirildiği, bu durumun ayrıca ''Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Yönetmeliği'' çerçevesinde ayrıca değerlendirilmesinin gerekli olduğu.

  -YANILTICI BELGE VURGUSU-

  -Oda bünyesinde denetim dönemi itibariyle 16 adet danışman görevlendirilmiş olduğu, bunlara aylık net 726,53 lira ile 4.104,68 lira arasında değişen ücretler ödendiği, bunların görevlendirilmeleri sürecinde bir takım eksikliklerin bulunduğu.
  -Odanın bilişim hizmeti satın aldığı kişiye yapılan ödemelerin usule aykırı olarak büyük ölçüde avans olarak kayda alındığı, bu durumun bu gelirin vergilendirilmemesi sonucunu doğurduğu, ayrıca bu kişiye yapılan ve avans olarak kayda alınan ödemelerden 59 bin lira tutarındaki bir kısmının mahsubunda verilen hizmetle hiçbir ilişkisi bulunmadığı anlaşılan bir şirkete ait faturanın kullanıldığı, bahsedilen faturanın 'muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge' statüsünde olup olmadığı hususu da dahil olmak üzere, konunun bütün olarak bir vergi incelemesine konu edilmesi gerektiği.

  -MESLEK MEMURLARI-

  -Bazı üyelere ait aidat borçlarının ve gecikme faizlerinin ilgililerin mağdur durumları gerekçe gösterilerek Genel Kurul Kararı olmaksızın Yönetim Kurulunca silindiği.
  -Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ''kovuşturmaya gerek olmadığı'' yönünde karar verilen bazı dosyalara ilişkin dosyadaki bilgi ve belgelere dayalı ceza verilmesi gerekirken, ilgili cezaların verilmediği ve suç teşkil eden bazı olayların yetkili makama bildirilmediği.
  -Meslek mensuplarının sorumluluğuna ilişkin olarak Maliye Bakanlığından (Gelir İdaresi Başkanlığı) Odaya intikal eden raporların gereğinin yerine getirilmediği, bazı meslek mensupları hakkında vergi inceleme elemanları tarafından yazılmış olan raporlar bile yeterince kuvvetli delil olarak kabul edilmezken, başka meslek mensupları hakkında yürütülen işlemlerde sadece bir ihtar mektubu üzerine ilgililerin meslekten ihracına karar verilebildiği.
  -Disiplin sürecinde ilk incelemelerin Yönetim Kurulu kararı olmaksızın Oda Sekreteri tarafından başlatılıp sonuçlandırılmakta olduğu ve bazı dosyaların Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter Yücel Akdemir tarafından kısa inceleme yapılarak, üzerine ''kovuşturmaya gerek yoktur'' notu düşülerek, yine Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın dosyanın kapatıldığı.
  -Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan TÜRMOB aracılığıyla Odaya gelen ve hizmet verdiği müşterilerine ait beyannameleri imzalamayan meslek mensupları hakkında disiplin işlemi talep eden yazılara ilişkin gerekli işlemlerin yapılmadığı.

  -KONGRE MASRAFLARI-

  -İSMMMO kontenjanından TÜRMOB Genel Kurulu delegesi olarak seçilen 60 kişinin Dünya Muhasebe Kongresine katılım ücretinin (100 bin 195 TL) Oda bütçesinden karşılandığı.
  -Sempozyum, forum, eğitsel tatil v.b isimler altında organize edilen çok sayıda toplantıya katılan ve Yönetim Kurulu Üyeleri dışında kalan kişilerin kendileri tarafından ödenmesi gereken giderlerin Oda bütçesinden karşılandığı.

  -CUMHURİYET MİTİNGLERİ VE MEZUNİYET TÖRENLERİ-

  -2007 yılı Nisan ayı içerisinde 'Cumhuriyet Mitingleri' adı altında organize edilen toplantılar dolayısıyla 11 bin 661 lira harcama yapıldığı ve bu harcamaların 'toplantı-panel-seminer giderleri' kalemi altında 'SMMM Hazırlık Seminerlerine dair giderler' olarak kayda alındığı.
  -Cumhuriyet Okurları Topluluğu (CUMOK) tarafından 'İzmir İktisat Kongresi' adı altında düzenlenen organizasyonla ilgili olarak Nisan 2006 döneminde 3 bin lira tutarında harcama yapıldığı ve bunun 'toplantı-panel-seminer giderleri' altında yer alan 'kongre giderleri' hesabında muhasebeleştirildiği.
  -Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin mezuniyet törenlerine sponsor olunması dolayısıyla son 2 bütçe döneminde toplam 36 bin 482 lira tutarında harcama yapıldığı ve bu harcamaların 'toplantı-panel-seminer giderleri' kalemi altında 'panel gideri' olarak kayda alındığı, söz konusu harcamaların Odanın Kanunla belirlenmiş olan amaçları ile de irtibatlandırılamayacağının düşünüldüğü.

  -İSMMMO BAŞKANI ARIKAN-

  Bu arada İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, A.A muhabirine, Odanın 2 defa teftişten geçtiğini ve kendilerine (Bu olay suç unsuru, kastınız var, şu var, bu var) şeklinde herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi.
  Geçen yıl yapılan teftişin bu gün gündeme getirilmesini iyi niyetli bir davranış olarak görmediğini kaydeden Arıkan, şöyle konuştu:
  ''Bizim bir kusurumuz, herhangi bir şeyimiz yoktur. İSMMMO normal şekilde teftişten geçmiştir. Bu teftişte, Odamızla, şahsımızla ilgili en ufak bir hukuksuzluk söz konusu değildir. Her şey yasaldır ve genel kurulun vermiş olduğu yetkiyle yapılan harcamalardır. Genel Kurulun bilgisi dışında yapılan bir harcama ve suç unsuru olacak herhangi bir şey yoktur.
  Yanıltıcı bir belge kullanımı da asla söz konusu değil. Çok üzücü bir durum. Yazılımla ilgili işlem, muhasebe sisteminde avans denen işlem vardır. Burada mevzuata uygun davranılmıştır. Burada sahte veya yanıltıcı bir belge alınmamıştır. Yasal bir işlem yapacaklarsa da yargı yolu açıktır.
  Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Muhasebeci olarak Muhasebe Kongresine katılmak nasıl suç olabilir? Tüm hesaplarımız, genel kurul tarafından ibra edilmiş hesaplardır. Genel Kurulun ibra ettiği hesapları suç olarak nasıl gösterebilirler?''
  Arıkan, kuruluş yıldönümü balosuyla ilgili iddialar için de TÜRMOB ve diğer Oda temsilcilerinin Baloya protokol çerçevesinde katıldığını ve bunların katılım ücretlerinin zorunlu olarak Oda tarafından karşılandığını kaydetti. Arıkan, gelir vergisi ve SSK primiyle ilgili de ek beyanname ile düzeltme yapıldığını bildirdi.
  Sağlık sigortasıyla ilgili de müfettişlerle yapılan görüşmelerin ardından sigorta bedellerinin kurul üyelerinden tahsil edildiğini ifade eden Arıkan, Odanın amacı ile bağdaşmayan toplantılara katılınmadığını da vurguladı.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.611

  Ynt: İSMMMO Topladığı Paraları Bakın Nerelere Harcıyormuş.

  Sözün bittiği yer.....

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  43

  Ynt: İsmmmo topladığı paraları bakın nerelere harcıyormuş.

  Gayet normal, Genel kurullara analar babalar 23 nisanı 1 mayısı 19 mayısı 29 ekimi vs vs günlerde 3 kere 4 kere mesaj geliyor Çagdaş Grup ardından İsmmmo dan, bu paralar nerde çıkıyor ama mayıs ayındaki genel kurulun posta yoluyla davetyesi haziranda geliyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Arkadaşlar Bir Bakın Sınava Hazırlık Fikirlerinize İhtiyacım Var
  Konu Sahibi sevilzgr Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 23.Aralık.2013, 15:26
 2. İPC Cezasına Bakın
  Konu Sahibi 37kastamonu Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Ocak.2012, 14:13
 3. Kadınların Özgür İradesine Bakın
  Konu Sahibi AYSE Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Haziran.2010, 16:56
 4. Yeni Mükellefin Nerelere Başvuracağı Hakkında
  Konu Sahibi efendi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Nisan.2007, 15:34
 5. Bu Kadar İşin Arasında Şu Soruna Bakın
  Konu Sahibi MBOZO Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Aralık.2006, 22:28

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36