kamu işçi maaş

Konu: SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  1.802

  SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

  22 Temmuz 2009 Tarihli 27296 Sayılı Resmi Gazete

  Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden :

  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

  3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun hükümleri uyarınca 16 Ocak 2005 gün 25702 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarının Çalışma Usulleri, Sınav Esasları ve Sınav Konuları Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre; 5-6 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara, İstanbul, İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

  Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları (stajyer), Serbest Muhasebeci ruhsatlı olanlar ve Yasanın 6?ncı maddesine göre hizmetlerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.  2009/3. Dönem; SMMM SINAV TARİHİ : 5-6 ARALIK 2009

  * İlk kez katılacaklar için son başvuru tarihi : 24 Ağustos 2009

  İnternet üzerinden son başvuru tarihi : 9 Kasım 2009  Sınavlara girmek isteyenlerin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği-Temel Eğitim ve Staj Merkezi Başkanlığı?na yukarıda belirtilen son başvuru tarihinde çalışma saati bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayanlar ve sınav bedelini yatırmayanlar sınava alınmayacaktır.

  SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

  a- Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.

  b- Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/ veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

  c- Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunmak, görevini yapmamak veya kusurlu olarak yapmak yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunmak nedeniyle disiplin cezası verilmemiş olmak.

  SINAV KONULARI

  16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliğine göre SMMM Sınavlarına katılacak adaylar aşağıdaki sınav konularından sınava tabi tutulmaktadırlar.

  1- Finansal Muhasebe,

  2- Finansal Tablolar ve Analizi,

  3- Maliyet Muhasebesi,

  4- Muhasebe Denetimi,

  5- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

  6- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

  7- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Söz konusu şartları taşıyan adayların;

  1- Sınav dosyası

  2- Cumhuriyet Savcılığından ( resmi kuruma verilmek üzere) alınacak adli sicil belgesi,

  3- Onaylı nüfus cüzdanı örneği, başvurularda T.C.Kimlik Numarası aranacaktır.

  4- İkametgâh İlmuhaberi,

  5- Lisans diploması veya lisansüstü diplomasının aslı veya noterden onaylı örneği (Yabancı Öğrenim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğrenim Kurulu?ndan alınacak denkliği onay belgesi),

  6-3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf,

  7- Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, vergi yükümlülüğü açılış tarihinin ve affa uğramış olsa dahi, vergi kaçakçılığı ve kaçakçılığa teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş olup, olmadığına ilişkin belge, faaliyet belgesi, ruhsat fotokopisi, bağımlı çalışanlardan da oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi,

  8- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına gireceklerin stajlarının tamamlanmış olduğu TESMER tarafından onaylanmış olması, staj şartlarının Yönetmeliğe uygun olarak yerine getirilmiş olması ve bununla ilgili gerekli evraklar.

  9- Anılan yönetmeliğin 23.maddesinde yer alan hükme göre sınava gireceklerden sınav giderleri karşılığı olarak katıldıkları her Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı için ders başına 65,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacaklardan toplam 455,00- TL?nin ?Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 veya Oyakbank Ankara-Ulus Şubesi 361 0591 masrafsız hesap numaralarına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile başvurmaları gerekmektedir.

  DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

  16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği?nin 21.maddesine göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olamayanlar, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren en çok 2 yıl içinde 4 sınava daha girebilirler.

  Bu sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 2 yıl süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. İki yıllık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler

  Adaylar ilk sınav başvurularını bağlı oldukları odalara başvurmak suretiyle yapacaklar, ikinci ve daha sonraki sınav başvurularını; sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://sinav.tesmer.org.tr veya http://www.tesmer.org.tr adresine girerek sınav başvurularını yapacaklardır. Aday sınava katılmak istediği dersleri seçerek sınav kaydını yapıp, onayladıktan sonra bir daha değişiklik yapamayacaktır. Bu nedenle adayların formu doldurduktan sonra bilgilerini tekrar kontrol ederek onaylamaları daha doğru olacaktır Faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

  BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLME

  1- Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlar yukarıda istenilen başvuru belgelerini, son başvuru tarihi çalışma saati bitimine kadar ?Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği -Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Dikmen Caddesi No:562 Dikmen/ ANKARA? adresine elden veya posta ile göndermeleri gerekmektedir (postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Ancak gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (ruhsatları) iptal edilecektir.

  2- Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

  3- Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve http://www.tesmer.org.tr internet adresinde ilan yolu ile duyurulacaktır.

  4- Sınav sırasında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini gösteremeyenler sınava alınmayacaktır.

  5- Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

  6- Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

  7- Sınav başvuru belgeleri geri verilmeyecektir.

  8- Sınav Başvuru Dosyaları odalardan sağlanabilir.

  9- Sınava başvurup herhangi bir mazeret nedeniyle katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

  İlan Olunur. 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  484

  Ynt: SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

  Ne korkunç bir duyuru :'( İnşallah seçeceğimiz ders sayısı en fazla 2 yada 3 olur

 3. #3
  stajyer2007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  stajyer2007 Guest

  Ynt: SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

  Allah'ım inşallah ben 5-6 aralık sınavlarında olmam...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  132

  Ynt: SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

  775 TL benim yatıracağım ücret 455dersler için+320 sınav dosyası kazandığım parayı gözönünde bulundurunca ne büyük para >

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  132

  Ynt: SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

  ilk girecek arakadaşlar oda uyarıyor dosyanızın incelenebilmesi için son güne bırakmayın başvurunuzu diyorlar
  hazırlanacak bir sürü şey var

  yukarıdakilere ek olarak

  *onaylı ssk hizmet cetveli(sgkdan alınacak)
  *bağkur emekli sandığı kaydı yoktur belgesi(www.sgk.gov.tr'den alınacak)
  *bağlı bulunulan vergi dairesinden mükellefiyet kaydı olmadığına dair yazı
  *askerlik durum belgesi
  *işyerinden ayrılmayacağına dair taahütname
  *yıllık stajyer değerlendirme formu
  *kendisinin "..... tarihinde stajı bitmiştir veye bitecektir" dilekçesi
  *meslek mensubunun "..... tarihinde stajı bitmiştir veye bitecektir" dilekçesi
 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  132

  Ynt: SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

  ek

  * e-use tamamlama setifikası(internetten çıktısı alınıyor)

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  132

  Ynt: SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

  bayan arkadaşlar sgk da görünen soyisminiz evlemeden önceki haliyle duruyorsa onu da değiştirmenizi istiyor oda onaylı hizmet cetveli için aslında tc numarası aynı ama işte yapacak bişey yok oda isteyince yapmak durumunda kalıyoruz bilginize....

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  95

  Ynt: SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

  Sınava katılmak için istenen belgelerde Sabıa kaydı için yazı isteniyor. Staj dosyasında eksik olanlardan mı yoksa tekrar sınav için isteniyor mu bilginiz var mı?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  484

  Ynt: SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru

  Tekrar sınav için parayı bankaya yatırıp int üzerinden başvuruda bulunacakmışız bu durumdan istemedikleri çıkıyor. Gerçi iki sınav arasında o kadar uzun bi süre varki bu stresi yaşattıkları insanlar bence heran bişey yapabilirler ben olsam isterdim

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Aralık.2010, 09:44
 2. SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Nisan.2010, 23:34
 3. SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Aralık.2009, 09:19
 4. Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 17.Eylül.2008, 09:39
 5. SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru
  Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Nisan.2008, 09:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36