kamu işçi maaş

Konu: Sanayi Odasına Kayıt

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  10

  Sanayi Odasına Kayıt

  slm mobilya sektöründe çalışıyoruz.sanayi odasına kayıt olmak için imalat makinası almamız gereklimi?yoksa önce kayıt yaptırıp makinalarımızı sonradan alabilirmiyiz.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  160

  Sanayi Odasına Kayıt

  Sayın Aynurc merhabalar,

  Aşağıya kopyalayacağım bilgiler İstanbul Sanayi Odasının sitesinden alınmıştır.Sözkonusu bilgiler çerçevesinde makinanızı almanız ve bunu alış faturaları ile belgelendirmeniz yada kiralamış iseniz asgari bir yıllık kira şartıyla makinaların cins ve miktarını gösterir noter tasdikli kira sözleşmesi veya leasing sözleşmesini ibraz etmeniz istenmektedir.

  Kayıt İşlemleri: Kaydolmak üzere Oda'ya başvuran sanayicilerden aşağıdaki belgeler talep edilmektedir;

  1. Üyelik Başvuru Formu: Ekteki üyelik başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, firma kaşesi basılmış ve imzalanmış olmalıdır.

  2. Sınai Hüviyet Beyannamesi: İşyerinde mevcut makine ve tesisat ile diğer hususlar eksiksiz olarak doldurulmalı ve firma yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.

  3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi: Firmanın kuruluşunun ilan edildiği ve diğer ilanları içeren TTSG asılları veya tasdikli fotokopileri.

  4. İmza Sirküleri - İmza Beyannamesi: Şirketlerde son ve geçerli imza sirküleri, Şahıs firmalarında ise firma sahibinin noter onaylı imza beyannamesi,

  5. Fotoğraflı Nüfus Suretleri veya Nüfus Cüzdan Fotokopileri: Hakiki şahıslarda firma sahibinin, Koll. Kom. ve Ltd. Şirketlerde şirket ortaklarının ve müdürlerinin, A.Ş.'lerde ise Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdürün fotoğraflı nüfus suretleri veya Nüfus Cüzdan fotokopileri.

  6. İşyeri Tapu - Kira Kontratı Fotokopisi: İşyeri firmanın mülkiyetinde ise tapu fotokopisi, kira ise kira kontratı fotokopisi. (tapu veya kira kontratında firmanın tescilli unvanı bulunmalıdır.)

  7. Makine Alış Fatura Fotokopileri: Sınai Hüviyet Beyannamesinde yazılı makine ve tesisatın firma mülkiyetinde olup olmadığının kontrolü için makine alış fatura fotokopileri. (Makinalar kiralanmış ise asgari bir yıl müddetle düzenlenmiş ve makinaların cins ve miktarını gösterir noter tasdikli kira sözleşmesi veya leasing sözleşmesi)

  8. Bilanço: İçinde bulunduğumuz yıldan önce kurulan firmaların önceki yıl sonu itibariyle hazırlanmış bilançoları.

  9. SSK Prim Bildirgeleri: İçinde bulunduğumuz yıldan önce kurulan firmalar için önceki yılın sadece Aralık ayına ait ve bulunduğumuz yılın en son ayına ait aylık SSK prim bildirgeleri ve tahakkukları. Yeni kurulan firmalar için ise işyeri ve işçi işe giriş bildirge fotokopileri.

  NOT:
  1) Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra kayıt için Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir.

  EKSİK DOSYALAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
  2) Fotokopilerin okunaklı olmasına ve zımba teli kullanılmamasına özen gösterilmesi beklenmektedir.

  Firmanın İstanbul Sanayi Odasına kaydı, yukarıda belirtilen evrakların Üye İlişkileri Şubesi'ne eksiksiz olarak ibrazını takiben bir işgünü içinde sonuçlanır.

  Üyelik Başvuru Formlarının doldurulması ve sair hususlarda İstanbul Sanayi Odası Üye İlişkileri Şubesi'nden tamamlayıcı bilgi alınabilir.

  http://www.iso.org.tr/download/uyeli...mu%20sahis.doc
  http://www.iso.org.tr/download/uyeli...u%20sirket.doc
  http://www.iso.org.tr/download/uyeli...mu%20sinai.doc

  yada daha ayrıntılı bilgi almak için ;

  http://www.iso.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Saygılarımla,
  Hiç kimse,görmek istemeyen kadar kör değildir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Sanayi Odasına Kayıt

  1.6.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nuna gore,

  Madde:5. SANAYİCİ TANIMI "Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.

  Ancak;
  a) Seri halinde hazır elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde işletilmeyen fırınlar, lokantacı, elbise temizleyici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp perakende olarak doğrudan doğruya tüketiciye satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmeler,
  b) Şehir, kasaba ve köylerdeki su temizleme, arıtma, süzme ve dağıtma tesisleri,
  c) İşlemek üzere, üretimleri nev'inden hariçten ham madde almamaları şartıyla, arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayvan veya hayvan mahsullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesi işlerine tahsis edilen yerler,
  d) Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların üretim yapan atölye ve laboratuvarları, meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi öğretim ve eğitim amacıyla işletilen yerler,
  e) Doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan askerî sanayi müesseseleri,
  sanayici sayılmazlar."

  Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Odamıza kayıtlı olan ve işçi sayısı 10 kişinin altında bulunan sanayi kuruluşlarının Odamızdaki kayıtları devam edecek ve bu kuruluşların Kapasite raporları Odamız tarafından düzenlenecektir.

  Madde 9: Kayıt zorunluluğu Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Meslek gruplarına göre yapılacak üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.

  Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

  Sanayi odası kurulan illerde sanayiciler, sanayi odasına kaydolmakla ticaret odasına kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş olurlar. Sanayi işletmesi sahiplerinin, sınaî nitelikli işlerinin gereği olarak meşgul oldukları ticaret işleri bunların sanayici vasfını ortadan kaldırmaz; bunlar isterlerse ticaret odasına da kaydolabilirler.

  Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticarî işlerle uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmakla yükümlüdürler.

  Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadî müesseselerle bunların şubeleri, özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup, Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliği haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları ildeki odalara kaydolmak zorundadırlar.

  Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerden 5 inci maddede belirtilen deniz tacirleri ile beşinci fıkra hükmünde belirtilenlerden deniz ticaretiyle uğraşanlar, bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar. Bu kapsamda sayılanlar, deniz ticaret odasına kaydolmakla diğer odalara kaydolma yükümlülüğünü de yerine getirmiş sayılırlar. Ancak, bu kapsamdakiler, deniz ticaret odasına kaydolmasını gerektiren faaliyetler dışında başka işlerle de uğraştığı takdirde, ayrıca ilgili odaya da kaydolmak zorundadır.

  Odalara kaydı zorunlu olan gerçek ve tüzel kişilerle bunların şubeleri, kamu kurumu niteliğindeki başka meslek kuruluşlarına, birlik ve teşekküllere üye olmaya ve aidat ödemeye mecbur tutulamaz.

  Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.

  SONUCUM:
  Kayıt Sırasında İşyerinde mevcut makine ve tesisat ile ilgili hususların doldurulacağı Sınai Hüviyet Beyannamesi verilir, ilk etapta bunu boş olarak verip kayıt yaptırsanız ve oda bunu kabul etse dahi, yeni makina alımında değişiklikleri tekrar bildireceğiniz gerekeceğinden makineları aktifinize soktuktan sonra işlemleri bir seferde halletmenizi önerebilirim. (Gerçi vakit nakittir.)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Esnaf Odasına Kayıt Hakkında
  Konu Sahibi alem Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 04.Şubat.2015, 12:08
 2. Ticaret Odasına Kayıt Zorunluluğu
  Konu Sahibi gscaglar Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 18.Eylül.2014, 12:07
 3. Esnaf odasına kayıt
  Konu Sahibi nguroy Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 12.Nisan.2012, 22:22
 4. Esnaf Sanatkarlar Odasına Kayıt Zorunlu mu
  Konu Sahibi sema_funda Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 08.Haziran.2010, 17:44
 5. İzmit Ticaret Odasına Kayıt
  Konu Sahibi mustafaay Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Kasım.2007, 10:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36