BAŞLIKLAR HALİNDE MALİYET MUHASEBESİ GEÇMİŞ YILLAR SINAVLARINA AİT SORULARSINAV TARİHİ SORULARIN İÇERİĞİ


08/04/2001 1-) Tam, Normal, Değişken maliyet yöntemlerine göre mamül birim maliyet hesaplaması.
08/04/2001 2-) Ortalama maliyet yöntemine göre eşdeğer ürün miktarlarını hesaplanması.

01/07/2001 1-) Tam maliyet yöntemine göre, brüt satış karının hesaplanması.
01/07/2001 2-) Matematiksel dağıtım yöntemi.

04/11/2001 1-) Satışların maliyeti tablosunun düzenlenmesi.
04/11/2001 2-) LİFO yöntemine göre dönem sonu mamül maliyeti hesaplanması.

02/02/2002 1-) Toplam ve birim maliyet hesaplaması ve muhasebe kayıtlarının yapılması.
02/02/2002 2-) Kademeli dağıtım yöntemi.

29/06/2002 1-) 2 Evreli maliyet sisteminde ortalama maliyet yöntemine göre toplam ve birim maliyet hesabı.
29/06/2002 2-) Net Satış değerleri yöntemine göre mamül birim maliyeti hesaplaması.

09/11/2002 1-) Standart maliyet yöntemine göre D.İ.M.M. ve D.İ.G. farklarının hesaplanması.
09/11/2002 2-) Değişken maliyet yöntemine göre birim maliyet ve satışların maliyetinin hesaplanması.

08/03/2003 1-) I.Dağıtım ve II.Dağıtım ( Kademeli Dağıtım), birim maliyet hesabı.
08/03/2003 2-) Tam ve Değişken maliyet yöntemine göre toplam ve birim maliyet hesaplaması.

05/07/2003 1-) Kademeli dağıtım yöntemi.
05/07/2003 2-) Tek aşamalı safhada üretilen mamülün miktar hareketi, eşdeğer ürün miktarı ve tamamlanan
mamüller ile dönem sonu yarı mamüllerin toplam maliyetinin hesaplanması.

23/11/2003 1-) FİFO ve LİFO yöntemine göre dönem sonu stoklarının hesaplanması.
23/11/2003 2-) Toplam ve birim mamül maliyeti hesaplaması.

22/02/2004 1-) Satışların maliyeti tablosu.
22/02/2004 2-) Matematiksel dağıtım yöntemi.
22/02/2004 3-) FİFO yöntemine göre eşdeğer üretim miktarı hesaplanması.

04/07/2004 1-) Ortak üretilen mamüllerde ortak gider tutarının hesaplanması, Her iki mamülün birim
maliyetlerinin Net Satış Değerleri yöntemine göre belirlenmesi.
04/07/2004 2-) Evre maliyet sisteminde toplam ve birim maliyet hesaplaması.

28/11/2004 1-) Ücret tahakkuku, bu ücretlerin ilgili hesaplara yansıtılmasına ilişkin 7/A seçeneğine göre
muhasebe kayıtları ve üretime grev nedeniyle 5 gün ara verildiğini varsayarak aynı sorunun
tekrar cevaplanması.
28/11/2004 2-) Planlı dağıtım (Standart Dağıtım) yöntemine göre gider dağıtım tablosunun düzenlenmesi.

13/03/2005 1-) Standart dağıtım yöntemine göre fark tutarlarının hesaplanması ve muhasebe kayıtları.
13/03/2005 2-) Matematiksel dağıtım yöntemi.

17/07/2005 1-) Standart dağıtım yöntemine göre sapma tutarlarının hesaplanması, yarı mamül, mamül ve
Satılan mamül maliyetlerine yüklenmesi.
17/07/2005 2-) Kademeli dağıtım yöntemi.

19/11/2005 1-) Değişken ve Sabit G.Ü.G. tutarların tespiti, LİFO yönteminin uygulandığı varsayılarak Brüt
Satış Karı tutarının Değişken maliyet yöntemine göre hesaplanması.
19/11/2005 2-) Ücret tahakkuku muhasebe kaydı.
05/03/2006 1-) Standart maliyet yöntemine göre farkların hesaplanması, muhasebe kaydı ve farkların mamül,
yarı mamül ve satılan mamül maliyetlerine dağıtılması.
05/03/2006 2-) Kademeli dağıtım yöntemi.

08/07/2006 1-) Tek evreli maliyet yönteminde eşdeğer üretim miktarı ve dönem sonu yarı mamül miktarı.
08/07/2006 2-) Satandart maliyet yöntemine göre D.İ.M.M. ve D.İ.G. farklarının hesaplanması.

19/11/2006 1-) 3?lü Matematiksel dağıtım yöntemi.
19/11/2006 2-) Değişken ve Sabit G.Ü.G. hesaplanması, LiFO yönteminin kullanıldığı varsayılarak Brüt Satış
Karı Tutarının Değişken Maliyet Yöntemine göre hesaplanması.

18/03/2007 1-) Satışların Maliyet Tablosu düzenlenmesi.
18/03/2007 2-) Standart maliyet yöntemine göre D.İ.M.M. - D.İ.G. ? G.Ü.G. farklarının hesaplanması.

08/07/2007 1-) Tek evreli maliyet sistemine göre tamamlanan mamül ve dönem sonu mamüllerinin toplam ve
Birim maliyetlerinin FİFO yöntemine göre hesaplanması.
08/07/2007 2-) Kademeli dağıtım yöntemi.

25/11/2007 1-) Normal maliyet yöntemine göre toplam üretim maliyeti hesaplaması.
25/11/2007 2-) Evre maliyet Sitemine göre toplam ve birim mamül maliyetlerinin oratalama maliyet yöntemi-
ne göre hesaplanması ve yansıtma hesapları dahil muhasebe kayıtları.

30/03/2008 1-) Satışların maliyeti tablosu, Brüt Satış Karına kadar Gelir Tablosu düzenlenmesi.
30/03/2008 2-) 3?lü Matematiksel dağıtım.

21/07/2008 1-) Muhasebe kayıtları, Satışların maliyeti tablosu, Gelir Tablosunun düzenlenmesi.
21/07/2008 2-) Evre maliyet sisteminde ortalama maliyet yöntemine göre miktar sağlaması, eşdeğer ürün
miktarı, dönem başı eşdeğer birim maliyeti, dönemin eşdeğer birim maliyeti, ortalama eşdeğer
birim maliyeti, tamamlanan mamüller ve dönem sonu yarı mamüllerin toplam maliyeti ve tutar
sağlamasının yapılması.

23/11/2008 1-) Sabit G.Ü.G. hesaplaması, Toplam maliyet yöntemine göre toplam ve birim maliyet, normal
maliyet yöntemine göre hesapladığı brüt satış karı rakamı ile tam maliyet yöntemine göre
hesapladığı brüt satış karı arasındaki farkın hesaplanması.
23/11/2008 2-) Kademeli dağıtım yöntemi, üretilen mamüllerin toplam ve birim maliyetinin hesaplanması.

15/03/2009 1-) Satışların Maliyeti Tablosu ve Faaliyet karı/zararı bölümüne kadar Gelir Tablosu
düzenlenmesi.
15/03/2009 2-) Ücret tahakkuku yevmiye kaydı, I. ve II. Dağıtım (Kademeli Dağıtım)

05/07/2009 1-) Normal Maliyet Yontemine göre, toplam ve birim maliyetlerini bularak; satılan mamul
maliyetini, brut satıs karını, olusan kapasite sapmasının tutarını ve donem sonu mamul
tutarının hesaplanması.
05/07/2009 2-) I. ve II. Dağıtım (Matematiksel Yöntem)

06/12/2009 1-) Evre maliyet sisteminde FİFO yöntemine göre miktar sağlaması, eşdeğer üretim miktarı,
dönem başı yarı mamül eş değer birim maliyeti, dönemin eşdeğer birim maliyeti, ortalama
eşdeğer birim maliyeti, tamamlanan mamüllerin ve dönem sonu yarı mamüllerinin toplam
maliyetinin hesaplanması.