Gv'inde toplama yapılmayan haller başlığında;
86. Madde 1/C'ye göre, "vergiye tabi gelir toplamının 86/1 (a) ve (b)'deki bentler hariç; 103/2 deki yani 22.000 Tl'yi aşmayan Türkiye'de tevkiafata tabi tutulmuş birden fazla işverenden alınan ÜCretler, MSİ, GMSİ ları" diyor.


Örneğin, Sersbet Meslek Kazancı ve 2. ve 3. işverenden tevkifatlı ücret geliri elde eden bir tam mükellefin bu gelirlerine ilişkin beyannmesinde toplama yapıp yapmayacağının tespitin yaparken, 86/1 C ye istinaden,

SMK + 2.işv + 3.işv toplamının 22.000 TL'den küçük olup olmadığına bakarak karar veriliyorken,

Örneğin, Konut kira geliri olan bir tam mükellefin, istisna hariç vergiye tabi geliriyle + 2 .işv + 3işv'den elde ettiği ücretleri toplayarak 22.000 TL ile kıyaslamıyoruz.

Bunun sebebi nedir ? 86/1 C vergiye tabi gelir toplamı diyor.

Tamam, Konut için GMSİ'ı her halükarda beyannamey dahil olacak ancak, bu mükellefin Ücret gelirlerini irdelerken istisna hariç GMSİ tutarını neden hesaplamanın içine dahil etmiyoruz ?