kamu işçi maaş

Konu: 2 Temmuz Denetim Sınavına yönelik çalışma ve Not Platformu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  270

  2 Temmuz Denetim Sınavına yönelik çalışma ve Not Platformu

  MUHASEBE DENETİMİNDEKİ GELİŞME SAFHALARI:
  1. Defter-belgelerde hata-hile araştırmak için yapılan belge denetimi,
  2. Mali tablolardaki sayısal bilgilerin doğruluğunu araştırmak için Mali tablo denetimi,
  3. İşletme iç kontrol yapısı içinde mali tabloların güvenilirlini kabl eden sistemlere dayanan denetim,
  4. işletmedeki tüm faaliyetleri esas alan faaliyet denetimi.

  MUHASEBE DENETİMİ YERİNE KULLANILAN KAVRAMLAR:
  Revizyon: muhasebe kaydı ve belgelerinin yeniden gözden geçirilmesidir.
  Murakebe: Bir kimsenin kendi kontrol etmesidir. Denetim olarak ise, fiili durumla olması gereken durumun karşılaştırılmasıdır.
  Teftiş: inceleme,tetik etme, gözden geçirmedir. Muhasebe denetimi açısından, kayıt, belge,defterlerin incelenmesi ve astların faaliyetlerinin üstlerce denetlenmesidir.
  Kontrol: işletmedeki tüm yönetim faaliyetlerinin sonuçlarını tespit etme ve derlendirme anlamında olduğu için hem yönetsel hem de muhasebesel faaliyetleri kapsar.

  MUHASEBE DENETİMİ VE MUHASEBE KONTROLÜ ARASINDAKİ FARKLAR:
  MUHASEBE DENETİMİ:
  ? Kayıtların, hesapların, m. tabloların sonradan incelenmesidir.
  ? Genelde hesap dönemi sonunda ve bir dönem için yapılır.
  ? Tahlili bir inceleme olduğu için insanlarca yapılır.
  ? Alanında uzmanlaşmış ve tarafsız kişilerce yapılır
  MUHASEBE KONTROLÜ:
  ? İşlemlerin yapıldığı ve belgelerin defterlere kaydedildiği sırada yapılır.
  ? Kontroller sürekli yapılır
  ? İnsanlar veya makinelerce yapılır
  ? İşletme elemanlarınca yapılır.

  BAĞIMSIZ DENETİM ÇALIŞMALARINDA DENETÇİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ SÜRECİ:
  Denetim önerisi olan denetçi işi kabul etmeden önce;
  ? Müşteri hakkında bilgi toplama.
  ? Müşteri işletmeyle yapılan inceleme ve soruşturma kapsamında benimsenmiş politika ve ilkelere kalite kontrol standartları.
  ? Müşteri işletmenin kabulü ve denetim anlaşmasının imzalanması.

  MALİ TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİ GEREKTİREN NEDENLER:
  1. Çıkar gruplarının artması
  2. Düzenlenen mali tabloların güvenilir olmama ihtimali,
  3. Güvenilir bilgi ihtiyacı

  DENETİM KANAATİNİ ETKİLEYEN DENETİM KANITLARI:
  a.) Temel Kanıtlar:
  ? Günlük yevmiye defteri,
  ? Büyük deter
  ? Yardımcı defter
  ? Muhasebe yönetmelik-talimatları
  ? Mali tablolar
  b.) Kuvvetlendirici Kanıtlar:
  ? Çekler
  ? Faturalar
  ? Kiracı sözleşmeleri
  İÇ DENETÇİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR:
  ? İşletmenin varlıklarının korunup korunmadığını araştırmak.
  ? Muhasebe bilgi-belgelerinin güvenilirliğini belirlemek.
  ? İşletme faaliyetlerinin etkin-verimli yürütülüp yürütülmediğini araştırmak.
  ? İşletme yönetimince belirlenen politika ve kurallara uyulup uyulmadığını araştırmak.
  ? Yönetimin kendisinden istediği özel araştırmaları yapmak.
  ? Bağımsız denetçilere çalışmalarında yardımcı olmak.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  49

  Ynt: 2 Temmuz Denetim Sınavına yönelik çalışma ve Not Platformu

  denetimden hangi soruları bekliyosunuz? son sınavlardaki sistem aynen devam eder mi sizce?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  270

  Ynt: 2 Temmuz Denetim Sınavına yönelik çalışma ve Not Platformu

  Şahsi kanaatim ve tek temennim aynı sistemin devam etmesi yönündedir. katü hocalarının soru tarzı devam edecektir. ancak çok kolay cepte bir sınav olmayabilir. Bu yıl denetim sınavları bu şekilde devam eder.

  Tesmer dönem dönem bir derse yoğunlaşıyor ve o dersle adayları dökmeye çalışıyor ve bunu da başarıyor. Geçtiğimiz sene Yusuf Sürmenle birlikte Finansal Muhasebede tarihinde görülmemiş Vakalar(?) yaşandı

  Bu sene görünen o ki, Maliyet Muhasebesi yeni gözdeleri.

  bundan 3-4 sene önce denetim de zorlamalar olmuş. her sene kendilerine bir ders seçip aşırı zorlama yapıyorlar.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  49

  Ynt: 2 Temmuz Denetim Sınavına yönelik çalışma ve Not Platformu

  sorular son 3-4 sınavdaki gibi mi gelir yani?
  denetim kanıtlarını yine sorar mı mesela ???

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  11

  Ynt: 2 Temmuz Denetim Sınavına yönelik çalışma ve Not Platformu

  selamlar,

  2010 aralik donemi icin ankara odasinin kursunda dagitilan ders notlarini word olarak paylasabilirim. isteyen arkadaslar bana ozelden ulasirsa iletecegim.

  iyi calismalar.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  270

  Ynt: 2 Temmuz Denetim Sınavına yönelik çalışma ve Not Platformu

  VERGİ DENETİMLERİ SIRASINDA ARAŞTIRILAN MUHASEBE HİLELERİ:
  1. Zimmetlerin gizlenmesi
  2. Ortakların birbirilerini yanıltmaları
  3. Yolsuzlukların gizlenmesi
  4. Haksız yere teşviklerden yararlanma
  5. Az kar dağıtmak
  6. Vergi kaçırmak

  DENETİM PLANLAMASI VE AMACI:

  Denetim görüşüne ulaşmada, denetçi veya denetçilerin denetim çalışmalarını ne şekilde yürütecekleri konusunda hareket düzenini gösterir. Denetim planlamasının amacı; denetim çalışmalarının istenilen zaman içinde başarı ile tamamlanmasını sağlamaktır. Denetim konusunu denetim alanlarına ayırarak bu şekilde alanlarda göre alacak denetim personelini belirleyerek her alanda nasıl bir çalışma ve yöntem izleneceğinin çalışmasını zamanlamaktır.

  BİR İŞLETMEDE DENETİM ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI AŞAMALARI:
  ? İşletme hakkında bilgi toplama
  ? Denetim çalışmalarını bölümleme
  ? İç kontrol yapısına göre riskleri belirleme
  ? Potansiyel düzensizliklere karşı önemlilik riskini belirleme
  ? Denetim amacını belirleme
  ? Denetim programının çatısını oluşturma
  ? Denetim zaman-süresini belirleme
  ? Denetim elemanlarını göreve başlatma

  DENETİM EKİBİNDE BULUNAN KİŞİLER:
  ? Bağımsız baş denetçi: 10-& yıl
  ? Yönetici denetçi: 5-10 yıl
  ? Şef denetçi: 3-5 yıl(kıdemli)
  ? Yardımcı denetçi: 0-3 yıl

  DENETİM PLANINDAN ÖNCE DENETÇİ MÜŞTERİ İŞLETME HAKKINDA TOPLADIĞI BİLGİLER:
  ? İşletmenin çalışma alanı
  ? Faaliyet konusunun özellikleri
  ? Uygulanan muhasebe politika-yöntemleri
  ? İç kontrol yapısının etkinliği
  ? Mali tablo elde edebilme yeteneği
  ? Hangi mali tablo kalemleri üzerinde yoğunlaşıldığı
  ? Mali tablo-muhasebe belgelerinde hata-hile araştırması
  ? Hazırlanacak denetim raporunun kapsam-türü
  ? Önemli gördüğü diğer konular

  DENETİM PROGRAMININ SAKINCALARI:
  ? Değişken şartlara uyumu zorlaştırır.
  ? Bağımsız yapıcı düşünceyi engeller
  ? Denetimi otomatikleştirir.

  DENETİM PROGRAMININ YARARLARI:

  ? Denetim çalışmaları sırasında yapılacak işlerin genel görünümü hakkında bilgi verir.
  ? Denetim elemanları arasında dengeli bir iş bölümünün yapılmasını sağlar.
  ? Zaman ve emek tasarrufu sağlar.
  ? Denetim Çalışmalarının eksiksiz yapılmasına imkan sağlar.
  ? Gelecekte yapılacak denetim çalışmalarında yol gösterici veya destekleyici olarak kullanılabilir.
  ? Denetim sorumlularının işlere düzgün bir şekilde nezaret edebilmelerine imkan sağlar.
  ? Daha sonra yapılabilecek çeşitli soruşturmalarda kanıt olarak kullanılabilir.

  DESTEKLEYİCİ KANIT ELDE ETMEK İÇİN KULLANILAN DENETİM İŞLEMLERİ:
  a-) Fiziki inceleme (Gözden geçirme ve sayım )
  b-) Doğrulama (Teyit etme ? Mutabakat )
  c-) Gözlem
  d-) Belgeleri inceleme ve kayıtlarla karşılaştırma
  e-) Soruşturma
  f-) Kayıt sistemini yeniden izleme (Yeniden gözden geçirme )
  g-) Yeniden hesaplamalar yapma
  h-) Ayrıntılı araştırmalar yapma
  ı-) Yardımcı defter,kayıt ve belgeleri inceleme
  i-) Karşılaştırmalar ve oranlardan yararlanma ( Analitik inceleme )

  İÇ DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETÇİ:
  1. İç Denetçi ; işletme yönetimince atanır.işletmenin elemanıdır.
  Bağımsız Denetçi ; Ortaklar veya 3cü kişiler tarafından görevlendirilir.
  2. İç Denetçi ;İşletme yönetimin ihtiyaçlarına hizmet eder.
  Bağımsız Denetçi ;3?ncü kişilere (ve yönetime) istenen mali bilgileri sunar.
  3. İç Denetçi ;görev kapsamı= işletme yönetimince belirlenir.
  Bağımsız Denetçi ;görev kapsamı=Mali tabloların güvenilirliğini sağlar.
  4. İç Denetçi ;Rapor verilen kimse=işletme yönetimi (görevi veren)
  Bağımsız Denetçi ;Rapor verilen kimse=genellikle 3?ncü kişilere (ve yönetime)
  5. İç Denetçi ;Yetki kaynağı=Yönetimce verilen yetki
  Bağımsız Denetçi ;Yetki kaynağı=Yasa,yönetmelik ve öteki düzenlemeler
  6. İç Denetçi ;Sorumluluk=işletme yönetimine karşı sorumludur.
  Bağımsız Denetçi ;Sorumluluk=Kusurlu olduklarında yasalar önünde suçlu olurlar.
  7. İç Denetçi ;çalışma zamanı=işletmenin elemanı old.bütün yıl göreve hazırdır
  Bağımsız Denetçi ;çalışma zamanı=Bazı denetim çalışmaları dönem içinde yapılsa bile genellikle dönem sonlarında ve dönem kapandıktan sonra çalışabilir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. SPK Bağımsız Denetim Sınavlarına Yönelik Kaynak Tavsiyeleri
  Konu Sahibi KEMALİST Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 103
  Son Mesaj : 20.Ocak.2012, 22:58
 2. 2 Temmuz Hukuk Sınavına yönelik çalışma ve Not Platformu
  Konu Sahibi atellia Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 12.Eylül.2011, 17:09
 3. 2 Temmuz Denetim Sınavına girecekler ve soru tahminleri
  Konu Sahibi atellia Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Haziran.2011, 18:28
 4. TTK Yönelik Bir Denetim Şirketi Kurulmalı (mı)
  Konu Sahibi mohicans Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Ocak.2011, 11:49
 5. 2010 Temmuz Denetim ve Vergi Sınavına Yönelik...
  Konu Sahibi Allegro Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Haziran.2010, 12:16

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36