Minimum ve maksimum GÜG düzeyleri ile bunlara tekabül eden faaliyet hacimleri dikkate alınır:


Yıllar Faaliyet (ms) GÜG (TL)

2005 3000 84000
2006 2000 76000
2007 3500 88000
2008 3800 89600
2009 4000 92000
2010 4500 96000Minimum GÜG 76000, maksimum GÜG 96000. Bunlara tekabül eden faaliyet hacimleri sırasıyla 2000 ve 4500. Formül şöyle:

Birim değişken GÜG = 96000-76000 / 4500-2000 = 8 TL/ms

4500 ms için değişken GÜG = 8 TL/ms x 4500 ms = 36000 TL

96000 TL GÜG tutarının 36000 TL'si değişken, kalan 60000 TL'si sabit demektir. Bunu formüle edersek:

y = 60000 + 8x

y: Toplam GÜG
x: Faaliyet hacmi


Örnek: Yukarıda verileri bulunan işletme önümüzdeki yıl 5000 ms'lik üretim yapmayı planladığına göre, bütçelenmiş GÜG yükleme oranı nedir?

Bütçelenmiş GÜG = 60000 + (8 TL/ms x 5000 ms) = 100000 TL

GÜG Yükleme Oranı = 100000 TL / 5000 ms = 20 TL/ms