Tam Maliyet GT Değişken Maliyet GT

Net Satışlar Net Satışlar
Satışların Maliyeti (-) Satışların Maliyeti (-)
Brüt Satış Karı Brüt Katkı
Faaliyet Giderleri (-) Değişken Dönem Giderleri (-)
Değ. GYG Değ. GYG
Sbt. GYG Değ. PSDG
Değ. PSDG Net Katkı
Sbt. PSDG Sbt. GYG
Faaliyet Karı Sbt. PSDG
Sbt. GÜG
Faaliyet Karı


Tam maliyete göre düzenlenen tabloda Satışların Maliyeti kalemine, DİMMG, DİG, Değ. GÜG ve Sbt. GÜG dahil edilirken, değişken maliyete göre düzenlenen tabloda DİMMG, DİG ve Değ. GÜG dahil edilir.