Standart maliyet sistemi kullanıldığında standart bütçelenmiş GÜG ile gerçekleşen GÜG arasında oluşan farklar üç türlüdür: Bütçe, verim ve kapasite farkları. Farkların formüllerini örnek içinde görebiliriz:

Gelecek yıl için planlanan üretim 10.000 adet, mamul başına üretim süre 2 DİS, standart süre 20.000 DİS.
GÜG Bütçe Formülü: y=100.000+4x

Fiili veriler: Üretim 8.000 adet, süre 18.000 DİS, fiili GÜG 185.000

---------------------------------------------------------------------------------------

Fiili üretim için bütçelenmiş DİS = 8.000 adet x 2 DİS = 16.000 DİS
DİS başına standart sabit GÜG = 100.000 TL / 20.000 DİS = 5 TL/DİS (Formülde sabit GÜG rakamı mevcuttu.)
DİS başına standart değ. GÜG = 4 TL/DİS (Formülde mevcut.)
Bütçelenmiş GÜG yükleme oranı = 100.000 + (4 x 20.000) / 20.000 DİS = 9 TL/DİS
Üretime standart olarak yüklenecek GÜG = 16.000 DİS x 9 TL/DİS = 144.000 TL

Toplam GÜG Sapması = 185.000 - 144.000 = 41.000 olumsuz

Bütçe farkı = Fiili GÜG - Fiili saat için bütçelenmiş GÜG =185.000 - (100.000 + ( 18.000 DİS x 9 TL/DİS) )
=23.000 TL olumsuz

Verim farkı = Fiili saat için bütç. GÜG - St. saat için bütç. GÜG = 162.000 - ( 100.000 TL + 16.000 DİS x 4 TL/DİS)
= 22.000 olumlu

Kapasite farkı = St. saat için bütç GÜG - St. saat için yüklenen GÜG = 184.000 - (16.000 DİS x 9 TL/DİS)
= 41.000 olumsuz

Toplam GÜG Farkı = Bütçe farkı + Verim farkı + Kapasite farkı = 41.000 TL olumsuz