kamu işçi maaş

Konu: Finansal muh. kaynak tavsiye edin

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2010
  Mesajlar
  101

  Finansal muh. kaynak tavsiye edin

  3 temmuz finansal muhasebe sınavındaki sözel soruların cevapları yusuf sürmenin kitabında varmı? böyle sözel soruları hangi kaynaktan çalışcaz?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2010
  Mesajlar
  270

  Ynt: finansal muh. kaynak tavsiye edin

  Sözel soruları aşağıdaki notlarımdan faydalanabilirsiniz. Ancak muhasebenin temelini işin özünü öğrenmek istiyorsanız kaynak olarak Ercan Beyazıtlı'nın kitabını baştan sona iki şer kere çözmelisiniz


  ? Dönem sonunda, her bir alacak senedinin vadesine olan gün sayısı üzerinden faiz hesaplanarak, senedin 31.12 tarihindeki peşin değeri saptanır. İç ıskonto formülü: ANT/36500+(nxt).(Daha hassas sonuçlar verir)
  ? Normalde sadece senetli alacaklara reeskont uygulanırken, banka, sigorta, bankerler senetsiz alacaklarına da reeskont uygulayabilir.
  ? Teminata ve tahsile verilen senetlere de reeskont uygulanabilir.
  ? Hatır senetlerine reeskont uygulanmaz.
  ? Şüpheli alacak karşılıklarına da reeskont uygulanmaz.
  ? İleri tarihli çekler, alacak senelerine aktarılmışsa onlara da reeskont uygulanabilir. Ancak KKEG sayılır.
  ? Reeskont tutarlarının hesaplanması, muhasebe dışı envanter olarak adlandırılırken, reeskont kaydı ise muhasebe içi envanter işlemidir. Alacaklara reeskont uygulaması dönemsellik ilkesinin gereğidir.
  ? ?126 Verilen Depozito ve Teminatlar? hesabı döviz cinsinden verilmişse; dönem sonunda aynı bankadaki dövizlere uygulanan kur farkı bunlara da DS kuru uygulanarak değerlenir.
  ? Tahsili olanaksız hale gelen verilen depozito ve teminatlar, değersiz alacak olarak zarar kayıtlanır(659 Diğer Olağan Gid. Ve Zararlar)
  ? Daha önce şüpheli alacak kaydı yapılan ve 654 Karşılık Giderleri hesabına yazılan fakat daha sonra değersiz hale gelen alacak(konkordota ilan edilen) için tekrar bir daha gider yazılamaz. 128 ve 129 hesaplar kapatılır ve işlem biter.
  ? Değeri düşen mallarda; değer düşüklüğü kesinse; aralıklı envanterde zarar STMM?ne eklenebilir. Sürekli envanter uygulanıyorsa doğrudan 659 Diğer Olağan Gid.Ve Zararlar hesabına yazılır.
  ? Değer düşüklüğü kesin değilse; aralıklı/sürekli envanter fark etmiyor; zarar karşılık ayrılarak 654?e kayıtlanır.
  ? Dönem sonunda nedeni bulunmayan eksiklikler; 689 Diğ. O.Dışı Gid. Ve Zarar Hsb.?na kayıtlanır. Fakat zarar kayıtlanan tutar KKEG sayıldığından, nazım hesaplarda izlenerek dönem sonunda vergisinin ödenmesi için ticari kara eklenecektir.
  ? Dönem sonunda kasa sorumlusu olsa da olmasa da; kasadan sorumlu personele zaten mali sorumluluk tazminatı ödendiğinden nedeni bulunamayan eksiklikler kendisinden tahsil edilmesine karşın, nedeni bulunmayan fazlalıklar kar yazılır.
  ? Nedeni belirlenemeyen kasa fazlasının ileride olabilecek eksik karşılamak üzere birkaç dönem saklandıktan sonra kar yazılması da tercih edilebilir.
  ? Devlet tahvillerinden GV kesintisi yapılmaz.
  ? Elimizdeki menkul kıymetler(110) dönem sonunda değer artışı varsa bu artışlar görmezden gelerek kar kayıtlanmaz. Ama değer düşüklükleri zarar kayıtlanıp karşılık ayrılır. Fakat bu zarar da KKEG olduğu için ticari kara eklenecektir(VUK.)
  ? Piyasa değeri ile değerleme yapılacaksa iş değişir. Görmezden gelinen kar bu sefer kar kayıtlanır.(TTK)
  ? VUK.?ta karşılık; gerçekleşen veya gerçekleşmesi beklenene ancak miktarı kesin bir şekilde kestirilemeyen belli bazı zararları karşılayabilmek amacıyla hesaben ayrılan tutar olarak tanımlanmıştır.
  ? Hisse senetleri değerlenirken VUK hükümlerine göre karşılık ayrılacaktır.
  ? Kıst amortisman sadece, işletmelerde kullanılan binek(hususi) otomobillerde uygulanır. Ranta carların otomobillerine, işletmeye alınan otomobil dışındaki diğer araçlara uygulanamaz.
  ? Yenileme amacıyla satılan ATİK?lerden oluşan kar; 3 yıl süreyle 549 Özel Fonlar Hesabında bekletilir. 3 yıl içinde yenisi alınırsa yenisi alınan iktisadi kıymetin ilk yıl sonunda amortisman hesabı yapılırken önce 549?taki tutar eritilir, geriye kalan tutar 730/760/770 ilgili gider hesabına kayıtlanır.
  ? Ancak, 3 yıldan sonra yenilenirse, bu hakkını kaybeder ve 549?taki tutar, 679 Diğ. Olağan Dışı Gelir Karlar hesabın aktarılır ve vergisi ödenir.
  ? İhale için alınan depozito paraları, 329 Alınan Dep. Ve Teminatlar hesabında izlenir. Kazanan firmanın teminatının geriye ödenmeyip kar yazılması 679 Diğ.olağan Dışı Gelir karlar hesabında izlenir.
  ? Borç alınan paralar için ödenen faiziler 780 Finansman Giderleri hesabında izlenir.
  ? Maddi duran varlık satışından oluşan K/Z 679/689 hesaplarında izlenir.
  ? Ticari mal için sipariş avansı verildiyse; 159 Verilen Sip.Avansları hesabı kullanılırken, 25.(MDV) sipariş edildiyse 259 hesabı kullanılır. Aynı şekilde 26 veya 27. Gurubundan avans verildiyse 269/279 nolu hesaplar kullanılır.
  ? Amortisman hesaplarken, ATİK alınırken bir de alım anında yapılan masraf-giderler de ATİK?in maliyet bedeline eklenir ve dönem sonunda amortisman hesaplanırken bu tutarlar da ilave edilerek amortisman hesaplanır.(3.500 Tl2lik makine +500 Tl montaj gideri = maliyet bedeli=4.000 TL(veya Amortismana tabi değer). Amortisman oranı 4.000 Tl?ye göre hesaplanacaktır.

  ? Yeniden değerlenen işlemine, değerleme yapılacak olan yıl içinde alınan maddi duran varlıklar konu olmaz.
  ? İşletmenin elindeki gayrimenkullerden elde ettiği kira gelirleri 649 Diğ. Olağan Gelir ve Karlar hesabında izlenir.
  ? Banka kredilerine işletilen (Faiz+BSMV) toplamı dönem sonu 780 Finansman Giderleri hesabında izlenir.
  ? Tamamlayıcı(düzeltme) maddesi,; daha önceki yanlış kayıtları düzeltmek veya eksik kayıtları tamamlamaktır. Çünkü, muhasebe defterlerindeki hatalar çizilemez, karalanamaz, silinemez.

  --------------------------------/---------------------------------
  320 SATICILAR 11.000 Eksik kalan kayıt
  100 KASA 17.000
  -------------------------------/-----------------------------------
  ------------------------------/------------------------------------
  321 BORÇ SENETLERİ 6.000
  Tamamlayıcı kayıt
  -------------------------------/--------------------------------------
  ? Mizan, işlem hacmini ve hesap bakiyelerini gösterdiği için yöneticilere işletmenin finansal durumu hakkında bilgi verir.
  ? Bir müşterinin Nil işletmesine verdiği siparişe karşılık işletme adına 5.600 Tl?lik havale yapması.
  --------------------------------/--------------------------------------
  108 DİĞER HAZ. DEĞ. 5.600
  340 ALINAN SİP AVANSLARI
  --------------------------------/--------------------------------------

  EĞER HİSSE SENEDİ VEYA TAHVİL
  Atıl fonları değerlendirmek Yatırım yapmak
  Kısa süre sonra satmak Pazar olanaklarını geliştirmek
  Geçici yatırım yapmak İlgili şirketi kontrol altında tutmak
  ise;
  110.HİSSE SENETLERİ 240/242/245?Lİ GRUP

  ? Hem senetli hem senetsiz alacaklar için karşılık ayrılabilir.
  ? Alacak sentlerinin vadesinin belirli bir faiz karşılığı yenilenmesindeki faiz tutarı; 642 Faiz Gelirleri hesabında izlenir.
  ? Borç senetlerinin vadesinin belirli bir faiz karşı yenilenmesindeki faiz tutarı; 780 Finansman Gideri Hesabında izlenir.
  ? İhaleye girmek için verilen depozitolar 126 Verilen Depozito ve Teminatlar hesabında izlenir.
  ? Bir işletmeye kayıtlı masa, sandalye, bilgisayar vb. demirbaş eşyalarının; çalışanlardan bir personele karlı satışından oluşan kar 679 Diğ. Olağan DIŞI Gelir/Karlar hesabında izlenir.
  ? İşletmenin ortağından alacağı(bono) için reeskont hesaplaması; 137 Diğ. Alacak Senetleri reeskontu hesabında izlenir.
  ? Banka virman talimatı ile ödeme yapılırsa 102 Bankalar hsb. Kullanılır.
  ? Elimizdeki hisse senedi veya Bağlı menkul kıymetler karlı satılırsa; 645 menkul Kıymet Satış karı; ancak 242 İştiraklerin karlı satılmasından oluşan kar ise; 649 Diğ. Olağan Gelir ve karlar hesabında izlenir.
  ? İşletmeye kayıtlı otomobilin kredili olarak satılmasında 127 Diğer Ticari Alacaklar Hsb.
  ? İşletme sahibinin işletmenin bankaya olan borcunu kapatması halinde, 331 Ortaklara Borçlar hesabı kullanılır.
  ? İşletme sahibinin vadesi gelen alacak senendi tahsil etmesi, 131 Ortakalrdan Alacaklar Hsbnda izlerin.
  ? Eğer monografili sorularda, dönem başı bilançosunda, Borç Senetleri reeskontı ve alacak senetleri reeskontu varsa, açılış kaydından önce, hemen reeskont kayıtlarının yapılması gerekir.
  ? Hisse senetlerine tahakkuk eden temettü gelirleri de 649 Diğer Olağan Gelir Karlar HSb.
  ? İştiraklerden tahakkuk eden temettü gelirleri ise 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hsb?ında izlenir.
  ? 3 tane ?Verilen Avanslar? Hesabı vardır. 259, 269, 279. Handi duran varlık için avans verildiyse ilgili hesap kullanılacak. Dikkat bir de 159 Verilen Sipariş Avansları vardır. Fakato hesap sadece stoklarla ilgili,yani tiacari mal alımlarında verilen avanstır
  ? Sözleşme üzerinden kesilen damga vergileri 360 Ödenecek Vergi Fonlar Hsb.
  ? Yıl içinde olası durular için ayrılan 472 KIDEM TAZMİNAT KARŞ, sene sonunda 372 KIDEM TAZMİNAT KARŞ. Hesabına aktarılır.
  ? Tahakkuk etmesi planlanan, yani gelecek aylarda kesin tahakkuk kaydı yapılacak olan giderler, 373 Maliyet Gider Karş. Hesabında izlenir.
  ? Bir işletmenin şubeleri arasında, birbirleri adına borç-alacak ilişkileri 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabında izlenir.
  ? Senetli veya senetsiz, ticari olmayan(mesela işletmeye kayıtlı otomobiln satılması) alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabında izlenir. 136 veya 236?nolu hesaplar.
  ? 198 Diğer Çeşitli Dönen varlıklar hesabında altın, mücevharat, gümüş vb. kıymetler izlenir.
  ? İhracat yapan bir işletmeye mal satıldığında 391 Hesaplanan KDv?deki tutar, 392 Diğer KDV(Erteleme) Hesabına aktarılır. ( KDV kanunu 11. Madde İharacat İstisnası kapsamında) Ayrıca 192 Dğer KDV hesabına da borç kaydı düşülür. İhracat gerçekleşirse, 392 ve 192 karşılıklı kapatılır.
  ------------------------------------/--------------------------------------
  391 Hes. KDv
  392 Diğer KDV
  ----------------------------------/---------------------------------------
  192 Diğer KDV
  120 Alıcılar
  ---------------------------------/----------------------------------------
  392 Diğer KDv
  192 Diğer Kdv
  --------------------------------/------------------------------------------

  ? Ödenen geçici vergiler 193 Peşin Ödenen Vergi Fonlar hesabında izlenir.
  ? Şahıs ortaklığı ise, 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabına aktarılır.
  ? Dönem içinde 193 te geçici vergi veya ne olursa olsun, diğer kesintilerden dolayı ödenen vergiler vb.?leri, dönem sonunda 371 Dönem Karından Peşin Ödenen vergi ve Diğer Yük.Hesb. Aktarılır.( KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLEİ İÇİN)

  ----------------------------------/-----------------------------------------
  371 Maliyet Gider KArş.
  193 Peş Ödenene vergiler
  ---------------------------------/-------------------------------------------
  İnşaat firmaları YYİO işlerinden dolayı yıl içinde alıkları inşaat malzemelerini 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesaplarında izlerler.
  Dönem sonlarında 740 ta biriken tutarlar 741 yansıtma yoluyla; 170 Nolu YYİO Maliyetleri hesabına aktarılır.
  Aynı zamanda bitirilen inşaatların maliyeti 622 SHM hesabına aktarılır. 170 nolu hesap kapanır. Bu arada yıl içinde inşaatı yapılan firmadan tahsil edilen hak edişler, 600 yurtiçi satışlar hesabıyla karşılıklı kapanır.
  -------------------------------------/---------------------------------
  740 HÜM
  100 Kasa
  -------------------------------------/---------------------------------
  170 YYİO Maliyetleri
  741 HÜM yansıtma
  -------------------------------------/---------------------------------
  622 SHM
  170 YYİO Maliyetleri
  -------------------------------------/---------------------------------
  350 Hakedişler
  600 Yurtiçi satışlar
  -------------------------------------/---------------------------------

  Senetlerin protestosu için notere ödenen paralar, alacak sendinin maliyetine ilave edilir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Nisan.2010
  Mesajlar
  101

  Ynt: finansal muh. kaynak tavsiye edin

  3 temmuzdaki finansal muhasebe deki soru
  muhasebe ve finansal raporlamamada tahakkuk esası nedir açıklayınız? bu ve bunun gibi sözel soruları nerden bulup soruyorlar. bu sorunun cevabı hiç bir yerde yok.bildiğiniz iyi bir kaynak varmı?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kitap Tavsiye
  Konu Sahibi radem Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Mart.2018, 14:54
 2. Avukat Tavsiye
  Konu Sahibi ceres Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Ocak.2015, 11:26
 3. Finansal Muhasebe,Kaynak ve sınavı geçmek hakkında yardım
  Konu Sahibi şulem01 Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2012, 13:02
 4. 2011/1 Finansal Tablolar Ve Analiz için kaynak önerisi.
  Konu Sahibi atellia Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 17.Şubat.2011, 11:45
 5. Tavsiye Kitap
  Konu Sahibi YİĞİTOĞLU Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2008, 10:48

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36