.Bir A.Ş nin şüpheli alacakları işlemleri aşağıdaki gibidir:

- 01.11.2007 tarihinde aktife kayıtlı değeri 5.000 lira olan senetli alacak yapılan protestoya rağmen borçlusu tarafından ödenmemiştir.

- 05.11.2007 tarihinde işletme tarafından dava konusu yapılmış dava konusu yapılan 2.000 liranın kısmi teminatlıdır.

- 05.11.2008 tarihinde karşılık ayrılan alacağın yarısı tahsil edilmiştir.

Yukarıdaki işlemleri VUK açısından yorumlayınız?