kamu işçi maaş

Konu: Kimler Defter Tutabilir

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  70

  Kimler Defter Tutabilir

  Sevgili Arkadaşlar!
  Kafam çok ama çok karıştı.
  YMM'ler defter tutabilir mi?
  Tam tasdik zorunluluğu olan mükelleflerin defterlerini kim tutar?KDV ve Muhatasar beyannamelerini kimler imzalar?
  Defter tutma hadlerini aşan ancak tam tasdik zorunluluğu olmayan mükellef (dilerse) YMM tasdiğine tabi olmayı tercih ederse bu durumda yasal defterleri kim tutar ve KDV ve Muhatasar beyannamelerini kimler imzalar?
  Etrafımda gördüğüm kadarıyla;
  YMM tasdiğine tabi olanlar defterlerini şirket içinde tutmaktalar ve kdv ve muhtasar beyannamelerini de "tam tasdiğe tabi"dir diye bildirmektedirler.
  EEEE! O zaman fiilen defteri kim tutmuş oluyor?SMMM veya SM bunun neresinde?
  Gerçekten kafam çok karıştı!!!


 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Kimler Defter Tutabilir

  Kanun Numarası : 3568

  Kabul Tarihi : 1.6.1989

  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13.6.1989 Sayı : 20194

  Madde 2 –
  A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:
  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

  a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

  b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

  c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

  Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.

  B) Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu:

  (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.

  Yeminli mali müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  70

  Kimler Defter Tutabilir

  Sayın Ogün Güneş!
  Sanırım sorumu TAM okumadınız!

 4. #4
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Kimler Defter Tutabilir

  37 Seri No'lu SM, SMMM ve YMMM Kanunu Genel Tebliğ

  Kod:
  Resmi Gazete No 25744 
  Resmi Gazete Tarihi 03/03/2005 
  
  2.1. Beyannamelerini imzalatma kapsamında olan mükellefler: 
  
  - Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2004 yılı aktif toplamı 3.000.000 ve net satışlar toplamı 6.000.000 Yeni Türk Lirasını aşmayan mükelleflerdir. 
  
  2.2. Beyannamelerini imzalatma kapsamı dışındaki mükellefler:
  
  -İkinci sınıf tacirlerden, alım satım veya imalat faaliyetlerinde bulunanlardan, 2004 yılında satışlarının tutarı 100.000 Yeni Türk Lirasını, bu faaliyetler dışındaki işlerle uğraşanlardan 2004 yılı gayrisafi iş hasılatlarının tutarı 50.000 Yeni Türk Lirasını, 
  
  -Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden, 2004 yılında hasılatları tutarı 100.000 Yeni Türk Lirasını,
  
  -Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan, 2004 yılında gayrisafi hasılatları tutarı 70.000 Yeni Türk Lirasını, 
  
  aşmayan mükellefler olarak belirlenmiştir. 
  
  Bu mükelleflerin söz konusu hadleri aşmaları durumunda, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği tabiidir. 
  
  3. Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 Yeni Türk Lirası ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 500 Yeni Türk Lirasından fazla olan tutarlar ise 1000 Yeni Türk Lirasına yükseltilecektir.
  Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ Sıra No: 4
  Tarih: 29.06.1997 Cuma - Sayı:23034 (Asıl)
  Maliye Bakanlığından:
  Kod:
  C) İmzalatma Kapsamındaki Beyannameler 
  
  Tebliğin II/B bölümündeki hadleri aşan, ancak II/A bölümündeki hadlerin altında kalan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine ait yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da imzalatılması zorunludur. Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde ticari, zirai veya mesleki kazanç yanında başka unsurlardan elde edilen gelir bulunması halinde imzalatma mecburiyeti ve buna ilişkin sorumluluk, bu gelir unsurlarıyla sınırlıdır.
  
  D) İmzalatma Kapsamı Dışındaki 
  
  Beyannameler Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler ve katma Değer Vergisi Beyannameleri dışında kalan beyannamelerin meslek mensuplarına imzalatılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Keza, gelirleri ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratlardan oluşan gelir vergisi mükelleflerine ait beyannamelerin imzalatılması zorunlu değildir.
  Tebliğ olunur.
  Beyannamelerini imzalatma kapsamında olan mükelleflere ilişkin hadler aşılmadığı sürece beyannameleri meslek mensubunun imzlaması gerekiyor, eğer hadler aşılırsa ymm nin tasdiklemesi gerekmekte, konu defter tutmadan öte beyannemenin imzalanması şeklinde ele alınmış
  (yine de yanlış varsa düzeltelim)

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  70

  Kimler Defter Tutabilir

  Şimdi!
  Zaten bu tebliği okuyunca kafam karıştı.Ne diyor tebliğ;
  A kısmında
  .... lirayı aşmayanlar (dikkat) yıllık gelir ve kurum bey.sm,smmm imzalatır. Aşanlar YMM'ye tasdik ettirir.
  B kısmında
  ....hadleri aşmayanlar imza mecburiyeti dışındadır.
  Yani A ile B arasındaki rakamlara sahip mükellefler mecburen SM,SMMM'ye ihtiyaç duyarken, dilerlerse YMM tasdiğine de başvurabilir.
  Fakat tebliğde bu mükelleflerin Gelir-Kurum beyan ve eklerini tasdikletebilecekleri yazmakta.
  Ve ben soruyorum..
  SM,SMMM mecburiyeti olan mükellef kendi dileğiyle YMM ile anlaştığı zaman
  A) Defteri kim tutar?
  B) KDV ve Muhtasar beyannamelerini kim imzalar?
  C) Ben mi kanunu ve tebliği yanlış yorumluyorum?
  D) YMM tasdiğine mecbur olan mükelleflerin defterlerini kim tutuyor?
  Ya da neden pratik hayatta (en azından benim gördüğüm) YMM tasdiğine tabi olanlar (kendi istekleriyle) tüm beyannamelerine "tam tasdiğe tabiyiz" şeklinde imza kısmını dolurmaktalar?
  Kısacası kanunda"defter tutamazlar" denmekle birlikte pratikte YMM'ler defter tutmuş olmuyorlar mı?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  151

  Kimler Defter Tutabilir

  merhabalar; syildiz42 şimdi biz tam tasdik kapsamında olan bir gıda şirketiyiz. ve tutulacak defterleri, düzenlenecek beyannameleri vs. sm-smmm nin yapması gereken herşeyi kendi bünyemizde çalışan (bağımlı)sm belgeli bir üstadımız yapıyor. beyannameleri o imzalıyor. vs. Tabii ki YMM ler tam tasdikte olsa, defter tutamazlar buna kanunda müsade etmiyor. Onun için, tam tasdik kapsamında olan şirketlerinde illaki bünyesinde çalışan yada bağımsız sm-smmm leri mevcuttur.

  selam ve saygılarımla;

 7. #7
  SMMMESUT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMMESUT Guest

  Kimler Defter Tutabilir

  tam tasdikte olsa defter tutamazlar ama varmı buna uyan arkadaşlar, muhasebe bürosu gibi çalışan, mükellefin beyannamesine imza atan, sm veya smmm ye gerek yok diyen YMM ler yokmu...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  72

  Kimler Defter Tutabilir

  Son derece haklısınız arkadaşlar. Diğer sorunlarımız yetmiyormuş gibi, birde böyle sorunlar var. YMM ler gerçektende bir sm veya smmm nin yapması gereken herşeyi yapıyorlar. Tam tasdik anlaşmasını yaptıkları mükelleflere, yukarıda da değinildiği gibi sm veya smmm ye gerek yok diyorlar.(Tabiki istisnalarda mevcut). Çalıştığım büroda bizim başımıza gelmişti, şöyle ki kdv iadesi için çalışmakta olduğumuz YMM sonraki sene tam tasdik sözleşmesi yaparak bizim smmm ye gerek olmadığını, bir tane ön muhasebe elemanı ile yine kendisinin kontrolünde işlerin yürüyebileceğini, böylece birde smmm ye ayrıyeten ücret ödemenin gereksiz olduğunu söylemiş. Malesef birçok kişiden de böyle durumların sık yaşandığını duyuyorum. Gayet üzücü bir durum. Kanun yönetmelik istediği kadar YMM lerin defter tutamayacağını ifade etsin, malesef durum bu şekilde...

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  25

  Kimler Defter Tutabilir

  Alıntı ZİYACOŞKUN Nickli Üyeden Alıntı
  Son derece haklısınız arkadaşlar. Diğer sorunlarımız yetmiyormuş gibi, birde böyle sorunlar var. YMM ler gerçektende bir sm veya smmm nin yapması gereken herşeyi yapıyorlar. Tam tasdik anlaşmasını yaptıkları mükelleflere, yukarıda da değinildiği gibi sm veya smmm ye gerek yok diyorlar.(Tabiki istisnalarda mevcut). Çalıştığım büroda bizim başımıza gelmişti, şöyle ki kdv iadesi için çalışmakta olduğumuz YMM sonraki sene tam tasdik sözleşmesi yaparak bizim smmm ye gerek olmadığını, bir tane ön muhasebe elemanı ile yine kendisinin kontrolünde işlerin yürüyebileceğini, böylece birde smmm ye ayrıyeten ücret ödemenin gereksiz olduğunu söylemiş. Malesef birçok kişiden de böyle durumların sık yaşandığını duyuyorum. Gayet üzücü bir durum. Kanun yönetmelik istediği kadar YMM lerin defter tutamayacağını ifade etsin, malesef durum bu şekilde...
  "SM yada SMMM'nin yapması gereken herşeyi yapıyorlar"
  Tanık olduysanız lütfen şikayet ediniz.
  Şikayet etmeyerek şuça iştirak etmiş olmaktasınız.
  Muhasebe benden öncede vardı, bende sonrada var olacak! SMMM, (Master)

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  25

  Kimler Defter Tutabilir

  YMM tam tasdik haddi mevzuatta artık yoktur. Şu kadar net satışım var ya da aktifim şu kadar o zaman YMM tasdiğine ihtiyacım var gibi cümleler gerçekliğini yitirmiştir.
  Muhasebe benden öncede vardı, bende sonrada var olacak! SMMM, (Master)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Eşimin Defterini Tutabilir miyim ?
  Konu Sahibi gulpembe Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 07.Kasım.2013, 17:45
 2. Emlak Vergisini Kimler Ödeyecek ? Kimler Ödemeyecek
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 18.Ocak.2012, 14:22
 3. Bağımsız Denetçi Defter Tutabilir mi?
  Konu Sahibi Hidalgo_34 Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 13.Aralık.2010, 12:18
 4. Serbest Meslek Erbabı,Bilânço Usulünde Defter Tutabilir mi?
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Mayıs.2009, 13:08
 5. Serbest Meslek Erbabı Bilanço Usülüne Göre Defter Tutabilir mi?
  Konu Sahibi Dilek Dursun Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 18.Mart.2009, 14:07

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36