staj sigortasının kanunlaşması ile ilgili bilgiye sahip olan varmı?