SGK’dan Mali Müşavirlere Önemli Uyarı
Odalarımız ve üyelerimiz aracılığı ile Birliğimize intikal ettirilen olaylardan SGK'nın değişik illerdeki müdürlüklerinden meslektaşlarımıza veya muhasebesini tuttuğumuz müşterilerimize,

"Kurum kayıtlarında yapılan incelemeler neticesinde işyerinde yapılan iş kapsamında kend adınıza ve hesabınıza bağımsız olaral çalıştığınız, ancak bu alanda sigortalı çalışan bildirmediğinz tespit edilmiştir. Bu itibarla Kurumumuzun geçmişe yönelik inceleme yetkisinin 10 yıl oduğu da dikkate alındığında ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin en aza indirilmesi bakımından; yürütmekte olduğunuz faaliyet kapsamında büronuzda çalıştığınız veya çalışanlarınız bulunuyorsa bunlara ilişkin sigortalı bildirimlerini zaamanında yapmanız gerektiği hususunu hatırlatır, çalışmalarınıza başarılar dilerim."

şeklinde yazılar geldiği anlaşılmıştır.

Birliğimizce Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile görüşülerek konu hakkında bilgi talebinde bulunulmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda; Sosyal Güvenlik Kurumunun Doktor, Avukat, Mali Müşavir, Veteriner gibi belli bir büroda faaliyet gösteren meslek alanlarında kendi adına ve hesabına çalışıp, son üç ayda Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı bildirimi yapmayan mükelleflerin tespit edildiği ve bunlara yukarıdaki metinde açıklandığı üzere bilgilendirme aamaçlı yazı yazıldığı, yapılan bu bilgilendirme sonucunda, bilgilendirme yazısı gönderilen işyerlerinde sigortasız işçi çalıştırılmadığı sürece gergangi bir sorunun yaşanmayacağı, ancak sigortasız işçi çalıştırıldığına dar tespit yapılması halinde geriye doğru inceleme yapılacağı ifade edilmiştir.

Yürürlükteki mevzuata uyan ve uyulmasını sağlayan meslektaşlarımızın herhangi bir sorunla karşılaşmayacağı açıktır. Ancak, değişik nedenlerden dolayı kontrol alanımızın dışında kalan hususlar olabileceğini düşünerek, yapılan bilgilendirme yazısı doğrultusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini tavsiye etme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bilgilerinizi ve durumun üyelerinize bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

TÜRMOB

Yahya ARIKAN
Genel Sekreter