kamu işçi maaş

Konu: Vakıflarda Şartlı Bağış

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  401

  Vakıflarda Şartlı Bağış

  Vakıflarda şartlı bağışlarda; Fon halinde ayrı bir hesapta derken (TDHP içinde hangi hesapta takip edeceğiz)
  2. Şartlı Bağışlarla İlgili İşlemler:

  Vakfın amaçları arasında yazılı bir hizmetin gerçekleştirilmesi şartıyla yapılan bağışların, hizmetin gerçekleştirildiği yıllarda harcanması öngörülen kısmının o yılın gelirleri arasında gösterilmesi gerekir.

  Vakfın malvarlığına eklenmesi ve gelirlerinin vakfın amaçları içinde yer alan bir hizmet veya hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılması şartıyla yapılan bağışlarda ise an para vakfın mavarlığı sayılacak, ancak, bu paranın getireceği gelir vakfın gelirleri arasına dahil edilecektir.

  Muhasebe işlemleri yönünden de şartlı bağışların Vakfın defterlerinde ayrı hesaplarda izlenmesi gerekmektedir. Şartlı bağış para olarak yapılmış ise bu para fon halinde yine ayrı bir hesapta gösterilecektir.

  bilgi Paylaşılsa bile tükenmeyen bir hazinedir.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Vakıflarda Şartlı Bağış

  "Vakıflara ait Tekdüzen Hesap Planı"nda, bahsettiğiniz konuda en uygun hesapların

  "480- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
  Gelecek bilanço dönemlerine ait peşin tahsil olunan gelirlerin bir yıldan uzun süreye ait kısımlarının izlendiği hesaptır.
  İşleyişi :
  Peşin tahsil olunan gelirler bu hesabın alacağına kaydedilir. Kısa vadeli nitelik kazanan gelirler bu hesabın borcu mukabili ?380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı?na aktarılır."

  ile

  Bağışın harcanan kısmının gelir kaydında da,

  "603 BAĞIŞ VE YARDIMLAR" olduğunu düşünmekteyim.


  Kanaatimce,

  603 BAĞIŞ VE YARDIMLAR
  603.04 Şartlı Bağış gelirleri

  gibi olabilir.


  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Ynt: Vakıflarda Şartlı Bağış

  Sn. Yeniyurt

  Vakıfların uyguladığı hesap planı bizlerin kullandığı TDHP dan farklıdır. Vakıflar 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği'nde belirtilen hesap planını kullanmaktadırlar.

  Bu hesap planına göre sözünü ettiğiniz şartlı bağışlar 600 Gelirler Hesabı'nda izlenmelidir.

  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Vakıflarda Şartlı Bağış

  Vakıfların uygulayacağı Tekdüzen Hesap Planı'na,

  http://www.vgm.gov.tr/menu/kanun/medeni/turkmedeni7.asp

  adresinden bakılabilir,  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Vakıflarda Şartlı Bağış

  Anlatmak istediğimi örneklemem gerekse:

  Sorunuzdaki ifadelerden anladığımdan hareketle,
  Diyelimki Bağış sahibi belli meblağı, şartlarını ifade ederek, hukuki prosödürlerde yerine getirilerek, Vakıf adına açılan bir hesaba yatırdı.

  Bağışın yatırılması
  ------------10/02/2007--------------
  102.07 500,00
  480 500,00
  480.01 ....nın Şartlı Bağışı
  ----------------/----------------------

  Bir harcama yaptık
  ------------12/03/2007--------------
  794.30 Amaca Yönelik Giderler 100,00 (Dönem sonunda 633 e atılacak)
  102.07 100,00

  ------------12/03/2007--------------
  480 100,00
  480.01 ....nın Şartlı Bağışı
  380 100,00
  380.01 ....nın Şartlı Bağışı
  ------------12/03/2007--------------
  380 100,00
  380.01 ....nın Şartlı Bağışı
  603 100,00
  603.04 Şartlı Bağış Gelirleri
  Gelir Kaydı
  -----------------/---------------------
  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Ynt: Vakıflarda Şartlı Bağış

  Sn. Açıkbaş;

  06/08/1999 tarih, 23778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 12/11/2005 tarih, 25991 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ?Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ? ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  http://www.vgm.gov.tr/menu/genelge/genelge_02.asp
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Vakıflarda Şartlı Bağış

  Sn. Taştan,

  Linkini verdiğiniz, genelgenin şu ilgili bölümünde 5/a şıkkına bakınca,

  "5-a)Vakıfların tutacakları defterlerle ilgili Vergi Usûl Kanunu hükümleri,
  b)Para yatıracakları bankalarla ilgili Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğün Ek-1. maddesi,
  c)Ödenmesi gereken denetim giderlerine katılma payları hakkında Türk Medeni Kanununun 111. maddesine istinaden ilgili Tüzüğün 22. maddesi,
  d)Yurt dışından yardım alma ile ilgili olarak, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 38. maddesinin (E) bendi,
  e)Yardım ve bağış makbuzları ile ilgili 21/01/1998 ve 27/03/1998 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanan Tebliğler ile 27/10/1999 tarih ve 174/01-22018 sayılı Bildiri,
  Uyarınca işlem yapılacaktır."

  Vakıflar için önceden çıkartılmış, "Tekdüzen Hesap Planı" yerine, 5/a şıkkına göre "VUK" hükümleri izleneceği anlaşılmaktadır.

  Ozaman yukarıdaki "işin özüne uygun olduğunu sandığım" örneklememde, 603.04 hesap yerine 600.04 olarak, 633 hesap ifadeside 632 olarak değiştirilerek, görülmeli...  Konuyla ilgili bir bilgi notu:
  ----------------------------------------------
  ?83 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ? nin ilgili bölümü:
  ------
  ------
  5 - Diğer Hususlar

  5.1.Şartlı Bağışlarla ilgili işlemler

  Vakfın amaçları arasında yazılı bir hizmetin gerçekleştirilmesi şartıyla yapılan bağışların, hizmetin gerçekleştirildiği yıllarda harcanması öngörülen kısmının o yılın gelirleri arasında gösterilmesi gerekir.

  Vakfın malvarlığına eklenmesi ve gelirlerinin vakfın amaçları içinde yer alan bir hizmet veya hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılması şartıyla yapılan bağışlarda, ana para vakfın mal varlığı sayılacak, ancak bu paranın getireceği gelir, vakfın gelirleri arasına dahil edilecektir.

  Muhasebe işlemleri yönünden de şartlı bağışlar vakfın defterlerinde ayrı hesaplarda izlenir. Şartlı bağış para olarak yapılmış ise bu para fon olarak yine ayrı bir hesapta gösterilir.

  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Ynt: Vakıflarda Şartlı Bağış

  Sayın Açıkbaş

  Vakıf muhasebesi ile ilgili olarak 1999 dan sonra ilki; 20/02/2004, ikincisi; 31/12/2005 tarihli 2 yönetmelikle 2 kez hesap planı değişikliği gerçekleşmiş. Halen 31/12/2005 tarih 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik'te belirlenen hesap planı kullanılmaktadır. (Bu yönetmeliğe ulaşabileceğiniz adres aşağıdadır.)

  Bu yönetmeliğe göre gelirle ilgili kaynağı ne olursa olsun tüm hesaplar 600 Gelirler Hesabı'nda izlenmektedir. (Aynı şekilde giderlerle ilgili hesaplar da sadece 630 Giderler Hesabı'nda izlenmektedir.)

  Bu nedenle soruda söz konusu edilen kayıt da 600 Gelirler Hesabı ile ilişkilidir.

  http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskil...051231M3-1.htm
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Vakıflarda Şartlı Bağış

  Sn. Taştan,

  Araştırmalarınıza teşekkürler.

  Son verdiğiniz adresteki yönetmeliğin "Kapsam" maddesi

  "Kapsam
  Madde 2-Bu Yönetmelik, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe kayıt ve işlemlerini kapsar."

  şeklinde...


  Buna Vakıflar Gn.Müdürlüğünün gireceğini, ama ayrı ayrı olarak Vakıfların girmeyeceğini düşünüyorum.

  Gösterdiğiniz bu yönetmeliğe, ayrıca "VAKIFLARINDA" uyması gerektiğinin, dayanağını/talimatını bulmanız mümkünmü?

  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Ynt: Vakıflarda Şartlı Bağış

  Sayın Açıkbaş

  Ben de bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın muhasebesini yürütüyorum. Bu araştırmayı daha önceleri yapmış idim.

  Vakıfların uyacağı hesap planı konusunda yukarıdakilerin yanı sıra aşağıdaki adres yararlı olacaktır.

  http://www.vgm.gov.tr/menu/muhasebe.asp
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Şartlı Bağış Taahhüt
  Konu Sahibi mes_ar Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Ekim.2014, 16:28
 2. Çek'te Af Yerine Şartlı Tahliye
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Kasım.2009, 09:24
 3. Bağış-Devlet Hastanesine Bağış Hk.
  Konu Sahibi AŞİL Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Ocak.2008, 11:16
 4. Cevap: 6
  Son Mesaj : 07.Aralık.2007, 15:50
 5. KV Tam Tasdik Raporu Şartlı Görüş
  Konu Sahibi berkay Forum Konu Dışı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 01.Haziran.2007, 15:46

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36