kamu işçi maaş

Konu: Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  48

  Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

  arkadaşlar bu konu muhakkak daha öncede tartışılmıştır ama ben gene de değinmek ve birşey danışmak istedim
  bir kitap firması kendi ürünleri olan kitapları katıldıkları fuarda satışa sunmuşlardır. ve belli ciroyu yakalayan müşterilere(nihai tüketici) fotoğraf makinası ve bilgisayar hediye edeceğini bildirmiş ve bu ciroya ulaşan tüketicilere de hediyelerini elden teslim etmiştir.
  fotoğraf makinası için satış şartı 2.000.ytl
  bilgisayar için(dizüstü) ise 6.000,ytl
  bu cirolara ulaşan
  fotoğraf makinası için 20 kişi (birim fiyat 180.ytl)
  bilgisayar için 5 kişi (birim fiyat 1.250 ytl)

  firma bilgisayar ve fotoğraf makinalarını satış anında alıcıya teslim etmiştir

  şimdi sormak istedğim bu işlemin muhasebeleştirilmesi

  ben şöyle bir kaydı düşündüm
  bilgisayar ve fotoğraf makinalarını aldığımda

  -------------------/-------------------------
  157 diğer stoklar 9.850.00 ytl
  -f.makinası 3.600
  -bilgisayar 6.250

  191 indirilecek kdv 1.773,00 ytl

  320 satıcılar 11.623,00 ytl
  ---------------------/-----------------------

  hediyeleri tüketiciye teslim ettiğimde

  ----------------------/-------------------------------
  760 .01 eşantiyon ve reklamasyon 9.850,00 ytl

  157 diğer stoklar 9.850.00 ytl
  ------------------------/---------------------------

  yapmayı düşündüğüm kayıt böyle doğru olurmu çünkü başka bir arkadaş şüyle bir kayıt önerdi

  ------------------------------/--------------------
  760 reklamasyon/eşantiyon gid. 9.850,00 ytl
  191 indirilecek kdv 1.773,00 ytl
  320 satıcılar 11.623,00 ytl
  --------------------------------/-------------------------

  diğer bir arkadaşta böyle giderleştiremeyeceğimi eşantiyon ve ya hediye olsa dahi faturayla (bedelini ve kdv yi belirterek) satış yapar gibi çıkış yapılması gerektiğini söylemekte

  siz değerli arkadaşlarda fikirlerini sunarlarsa seviniriz. çünkü hangisini yapacağımız konusunda şaşırmış durumdayız

  düşünmek.....

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  48

  Ynt: Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

  arkadaşlar konu hakkında kimsenin yazacağı bir şey yokmu,ya da böyle bir işlemi daha önce kimse yapmadımı
  oysaki bu tür işlemler doğrudan vergiyi ilgilendirdiği için mali açıdan sonderece önemli işlemler lütfen arkadaşlar
  düşünmek.....

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  32

  Ynt: Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

  PROMOSYON, EŞANTİYON MALLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

  I. GİRİŞ
  Artan rekabet koşulları ve firma sayısının artması ile işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmek ve geliştirebilmek için yeni pazarlama stratejileri geliştirmektedirler. Bu bağlamda, gerek müşteri memnuniyeti, gerek yasal yaptırımlardan dolayı, işletmelerin garanti kapsamında bedelsiz alarak promosyon, eşantiyon ve numune adı ile müşterilerine verdikleri ürünler bulunmaktadır.
  Promosyon ve eşantiyon ürünlerle ilgili Maliye Bakanlığının 25.12.1995 gün ve 22504 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 50 Seri No?lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile konuya açıklık getirilmiştir. Bu çalışma da, promosyon, eşantiyon ve numune malların KDV karşısındaki durumu ele alınacak ve muhasebeleştirilme sürecindeki izlenmesi gereken yollar ortaya konulmaya çalışılacaktır.
  II ? PROMOSYON MALLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
  Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında başka bir malın ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça karşılaşılan bir pazarlama tekniği olarak ortaya çıkmaktadır. Bir malın tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devri olarak tanımlanan teslim hükümleri çerçevesinde ticari bir işletmenin yaptığı bedelsiz teslimler de katma değer vergisine konu olmaktadır.
  Ancak, firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet edebilme, üretim veya satışını yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslim söz konusu olmamaktadır. Zira, firmanın genişleyen faaliyetiyle bağlantılı olarak işletmede yaratılan katma değer artmaktadır. Nitekim piyasadan satın alınan veya ithal edilen malların promosyon ürünü olarak müşterilere verilmesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini taşımakta ve bu malların alış bedelleri Gelir Vergisi Kanununun 40?ıncı maddesinin 1 numaralı bendine göre gider olarak kaydedilebilmektedir.
  Dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamakta ve bu ürünler için yüklenilen katma değer vergisinin ise prensip olarak indirim konusu yapılması gerekmektedir.
  Bu durum, katma değer vergisi sistemindeki farklı oran uygulaması nedeniyle bazı sorunlara neden olmakta ve düşük oranda vergiye tabi bir malın yanında yüksek oranda vergiye tabi bir malın promosyon ürünü olarak verildiği hallerde, promosyon olarak verilen malların ticaretini yapan firmalar açısından haksız rekabet sorunu ortaya çıkmaktadır.
  Katma Değer Vergisi Kanununun 29/4 üncü maddesi ile vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak giderme ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenleme konusunda Maliye Bakanlığı?na yetki verilmiş bulunmaktadır.
  Bu yetki çerçevesinde, promosyon ürünü olarak verilen malın (aynı işletmede imal veya inşa edilenler dahil) tabi olduğu katma değer vergisi oranının;
  - Satışı yapılan mala ait katma değer vergisi oranına eşit veya daha düşük oranda olması halinde promosyon ürünü için yüklenilen katma değer vergisinin tamamının indirim konusu yapılması,
  - Satışı yapılan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranından yüksek olması halinde ise promosyon ürünü için yüklenilen katma değer vergisinden, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın indirim konusu yapılması, kalan kısmın gelir veya kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet olarak dikkate alınması, uygun görülmüştür.
  Her iki durumda da, promosyon ürünü olarak satın alınan, ithal edilen ya da aynı işletmede imal veya inşa edilen malların; ne kadarının aynı dönemde ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin verileceği, ne kadarının stoklarda kalacağı bilinemediğinden bu mallara ilişkin olarak yüklenilen vergi, öncelikle "indirilecek katma değer vergisi" hesabına alınacaktır. Birinci durumda, promosyon mallarının alımı, imal veya inşası ile her hangi bir bedel alınmaksızın müşterilere verilmesi işleminin aynı dönemde veya farklı dönemlerde gerçekleşmesi, bu mallarla ilgili olarak yüklenilip indirim konusu yapılacak katma değer vergisi açısından bir önem taşımamaktadır.
  Promosyon ürününün tabi olduğu katma değer vergisi oranının, satışı yapılan malın tabi olduğu orandan yüksek olduğu hallerde ise;
  - Promosyon olarak verilen malların alımı, imal veya inşası ile ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin müşterilere verilmesi işleminin aynı dönemde gerçekleşmesi halinde bu mallarla ilgili olarak yüklenilen ve öncelikle "indirilecek katma değer vergisi" hesabına alınmış olan katma değer vergisinden, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısım dışındaki tutar, "indirilecek katma değer vergisi" hesabından çıkarılarak gider hesaplarına intikal ettirilecektir.
  - Promosyon, ürününün satın alındığı ya da işletmede imal veya inşa edildiği dönemde değil de, daha sonraki dönemlerde müşterilere verilmesi halinde ise bu ürünlerle ilgili olarak malların satın alındığı, imal veya inşa edildiği dönem beyannamesinde "indirilecek katma değer vergisi" olarak beyan edilen tutardan, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısmın düşülmesinden sonra kalan tutar, ürünlerin ayrıca bir bedel alınmaksızın teslim edildiği dönem beyannamesinin 47?nci satırına dahil edilerek beyan edilecek ve aynı miktar gider veya maliyet hesaplarına alınacaktır.

  Promosyon ürünü için yüklenilen vergiden indirim konusu yapılacak kısım;
  Promosyon ürün için yüklenilen vergi tutarı X Satışı yapılan malın tabi olduğu oran
  Promosyon ürünün tabi olduğu oran
  formülü ile hesaplanacak, artan kısım gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.

  Öte yandan, promosyon ürünü olarak verilen malların alışı sırasında yapılan diğer giderlere ilişkin yüklenilen katma değer vergilerinin genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacağı tabidir.

  III. EŞANTİYON VE NUMUNE MALLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

  Firmaların belirli zamanlarda, özellikle dini bayramlarda ve yılbaşlarında kendi tanıtımlarını yapmak amacıyla herhangi bir bedel almaksızın kalem, anahtarlık, ajanda, takvim ve benzeri eşya dağıtmaları geleneksel hale gelmiştir. Ticari hayatta eşantiyon olarak adlandırılan bu ürünler, her ne kadar işletmede tüketilmemekte ise de ayni pazarlama gideri niteliğinde olduğundan, bu ürünlerin müşterilere ayrıca bir bedel alınmaksızın teslimi katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmemektedir.
  Diğer taraftan, firmalar halen satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları bir ürünün tanıtımını sağlamak amacıyla numune mallar üretmekte ve bu malları da ayrıca bir bedel tahsil etmeksizin vermektedir. Ana malın bütün, özelliklerini taşımakla birlikte, satışa konu edilemeyecek bir miktarla sınırlı olan ve üzerinde "Numunedir, parayla satılmaz, vb." ibareleri taşıyan bu mallar da, işletmede tüketilmemekle birlikte ayni pazarlama gideri özelliğini taşıdığından, bu malların bedel alınmaksızın. teslimi de eşantiyonlarda olduğu gibi katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmemektedir.
  Bu açıklamalar çerçevesinde gerek numune, gerekse eşantiyon adı altında teslim edilen malların;
  - Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması,
  - Ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi, halinde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.
  Bu şartlara ilaveten, numune malların firmanın unvanı ve para ile satılmayacağını belirten bir şerhi taşıması gerekmektedir.
  İşletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik olarak verilen bu mallar için yüklenilen vergiler, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  32

  Ynt: Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

  IV- ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMALARI

  ÖRNEK? 1

  Pınar Kitabevi okullara MEB tavsiyeli kitap setleri satmaktadır. 2006 yılına yönelik satışları arttırmak için bir promosyon faaliyetine girmiştir. 5.000,00 YTL alışveriş yapan okullara 1.000,00 YTL değerinde bilgisayar vermektedir
  Kampanyaya 10 okul katılmış ve Kitabevi bu okullara bilgisayarlarını vermiştir.
  - Kırtasiye KDV oranı %8
  - Bilgisayarın KDV oranı %18 dir.
  10 x 1.000,00 = 10.000,00 YTL
  10.000,00/1,18 = 8.475,00 YTL = KDV matrahı.
  10.000,00 ? 8.475,00 = 1.525,00 YTL = Bilgisayara ait indirilecek KDV.
  1.525,00 X 8 = 671,00 YTL = İndirim konusu yapılacak KDV tutarı.
  18
  1.525,00 ? 671,00 = 854,00 YTL = Gider konusu yapılacak KDV tutarı.

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  157 Diğer Stoklar 8.475,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Bilgisayar
  191 İnd. KDV Hs. 1.525,00
  320 Satıcılar Hs. 10.000,00
  Bilgisayar alış kaydı
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 8.475,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 Bilgisayar
  157 Diğer Stoklar 8.475,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Bilgisayar
  Bilgisayarın Okula verilmesi
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 854,00
  191 İnd. KDV Hs 854,00
  Promosyon ürün için yüklenilen KDV?nin Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------


  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  8.475,00
  854,00 1.525,00
  854,00 8.475,00 8.7475,00
  9.329,00 671,00 0 0
  Not: Kebirlerde alt hesap açılmayacaktır.


  ÖRNEK ? 2

  Bir beyaz eşya firması 1 çamaşır makinası alana 1 adet ütüyü hediye etmektedir. Her iki ürünün KDV oranı %18 olduğundan. Yüklenilen KDV direk indirim olarak dikkate alınacaktır. (1 Adet ürün için hesaplanmıştır)
  - 1 Adet çamaşır makinası 500,00 YTL
  - 1 Adet ütü 100,00 YTL
  - KDV oranı her iki ürün için %18?dir.
  100,00 X 0,18 = 18,00 YTL = İndirilecek KDV tutarı.

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  157 Diğer Stoklar 100,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Ütü
  153 Ticari Mallar Hs
  153.001 Ütü 100,00
  Promosyon ürünün diğer stoklara alınması.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 100,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 Ütü
  157 Diğer Stoklar 100,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Ütü
  Promosyon ürünün Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------


  Not: Her iki ürünün KDV oranı %18 olduğundan sadece gider kaydı yapılacaktır. Daha önce KDV tutarı İndirim konusu yapıldığından tekrarlanmayacaktır.

  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  100,00 100,00 100,00
  100,00 0 0 0 0 0  ÖRNEK ? 3

  (A) gazetecilik işletmesi, okurlarına 230 kupon karşılığında 37 ekran televizyon vereceğini taahhüt etmiş ve Aralık/2005 döneminde (B) firmasından 500 adet 37 ekran televizyon satın almıştır. Bu alış işlemi sırasında 75.000.00 YTL mal bedeli için 13.500.00 YTL tutarında katma değer vergisi yüklenilmiştir.
  Gazete işletmesinin okurlarına vereceği televizyon bedelleri gelir ve kurumlar vergisi açısından pazarlama gideri olarak kabul edilebilecek ve ayrıca bir bedel alınmaması koşuluyla, bu ürünlerin tesliminde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.
  Bu işlemde satışı yapılan mal gazete olup teslimi % 1, promosyon ürünü olarak verilen 37 ekran televizyon ise % 18 oranında katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Gazete işletmesi, promosyon mallarının alımı için yüklendiği katma değer vergisinin tamamını öncelikle "191 indirilecek katma değer vergisi" hesabına alacaktır. Promosyon mallarının tümünün aynı dönemde müşterilere verilmesi halinde, işletmenin 37 ekran televizyon için yüklendiği katma değer vergisinden, sadece ana malın tabi olduğu orana (% 1) isabet eden kısmı indirim hesaplarında kalacak, artan kısım gider hesaplarına alınacaktır. Yukarıdaki formül çerçevesinde indirim konusu yapılacak katma değer vergisi;
  - Alış tutarı : 75.000,00 YTL
  - Alış KDV tutarı : 13.500,00 YTL
  - Ürün KDV oranı %1
  - Promosyon Ürün KDV oranı %18
  13.500,00 X 1 = 742,50 = YTL İndirim Konusu yapılacak KDV tutarı.
  18

  13.500,00 YTL ? 742,50 YTL = 12.757.50 YTL = Gider konusu yapılacak KDV bulunur.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  157 Diğer Stoklar 75.000,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 37 Ekran TV
  191 İnd. KDV Hs. 13.500,00
  320 Satıcılar Hs. 88.500,00
  Promosyon ürünün Stok hesabına alış kaydı.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 75.000,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 37 Ekran TV
  157 Diğer Stoklar 75.000,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 37 Ekran TV
  Promosyon ürünün Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 12.757,00
  191 İnd. KDV Hs 12.757,00
  Promosyon ürün için yüklenilen KDV?nin Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------

  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  75.000,00
  12.757,50 13.500,00 12.757,50 75.000,00 75.000,00
  87.757,50 0 742,50 0 0 0

  Not: Eğer firma gazetenin yanında başka bir gazete veya dergi vermiş olsaydı. Üçüncü kayda gerek kalmayacaktı. Çünkü her iki üründe %1 KDV oranına sahip olduğundan, sadece verilen dergi giderleştirilecek KDV ise yine 191 nolu hesapta indirim konusu yapılacaktı.

  ÖRNEK ? 4

  Yukarıdaki örnekte bahsi geçen 37 ekran televizyon 200 adedinin Aralık/2005 döneminde, kalan 300 adedinin de Mart/2006 döneminde müşterilere dağıtıldığı varsayıldığında ise, yüklenilen katma değer vergisinin tamamının öncelikle Aralık/2005 döneminde indirim hesaplarına alınacağı açıktır. Yüklenilen katma değer vergisi tutarından aynı dönemde müşterilere verilen 200 adet 37 ekran televizyon ait olan kısım bulunacaktır. Bu tutardan, satışı yapılan malın tabi olduğu orana isabet eden kısım indirim hesaplarında kalacak, artan kısım gider hesaplarına alınacaktır. Dolayısıyla Aralık/2005 dönemine ait beyannamede indirilecek katma değer vergisi olarak beyan edilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
  37 ekran televizyon için yüklenilen ve satın alındığı tarihte "191. indirilecek katma değer vergisi" hesabına alınan tutar: 13.500,00 YTL.
  Yüklenilen katma değer vergisi tutarından satın alındığı dönemde müşterilere dağıtılan 37 ekran televizyona ait kısım: 5.400,00 YTL.
  Satın alındığı dönemde müşterilere dağıtılan 37 ekran televizyon için yüklenilen katma değer vergisinden, bu dönemde indirilebilecek katma değer vergisi:
  5.400,00 X 1 = 297,00 YTL = İndirim Konusu yapılacak KDV tutar.
  18
  Satın alındığı dönemde dağıtımı yapılan 37 ekran televizyon ile ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisinden gider olarak yazılacak kısım ise;
  5.400,00 ? 297,00 = 5.103,00 YTL olacaktır.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  157 Diğer Stoklar 75.000,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 37 Ekran TV
  191 İnd. KDV Hs. 13.500,00
  320 Satıcılar Hs. 88.500,00
  Promosyon ürünün Stok hesabına alış kaydı.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 30.000,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 37 Ekran TV
  157 Diğer Stoklar 30.000,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 37 Ekran TV
  Promosyon ürünün Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 5.103,00
  191 İnd. KDV Hs 5.103,00
  Promosyon ürün için yüklenilen KDV?nin Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------  760. Paz. Dağ. Gid. Hes.
  191. İnd. KDV Hes.
  157. Diğ. Stoklar Hes.
  30.000,00
  5.103,00 13.500,00 5.103,00 75.000,00 30.000,00
  35.103,00 0 8.397,00 0 45.000,00 0

  Satın alınan dönemde dağıtımı yapılamayan 300 adet 37 ekran televizyon için yüklenilen katma değer vergisinin tümü Aralık/2005 dönemine ait beyannamede indirilecek katma değer vergisi olarak beyan edilecektir. Buna göre bu dönem beyannamesinde indirilecek katma değer vergisi olarak beyan edilecek tutar:
  8.100,00 + 297,00 = 8.397,00 YTL olacaktır.
  Kalan 300 adet 37 ekran televizyon Mart/2006 döneminde müşterilere dağıtılması sırasında, bu ürünler için yüklenilen katma değer vergisinden indirilmesi gereken tutar, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde 297,00 YTL. olarak hesaplanacaktır. Aralık/2005 dönemine ait beyannamede tümü indirilecek katma değer vergisi olarak beyan edilen 300 adet 37 ekran televizyon alımına ait katma değer vergisi tutarından bu miktarın düşülmesinden sonra kalan;
  8.397,00 ? 297,00 = 8.100,00 YTL = Önceki dönem ilave edilen indirilecek KDV?nin çıkarılması.
  8.100,00 X 1 = 445,50 YTL = İndirim Konusu yapılacak KDV tutar.
  18
  8.100,00 ? 445,50 = 7.654,50 YTL gider olarak dikkate alınacaktır.
  Mart/2006 dönemine ait beyannamenin 47?nci satırına dahil edilerek beyan edilmek suretiyle indirim hesabından çıkartılan bu miktar, gider unsuru olarak dikkate alınacaktır.

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 45.000,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 37 Ekran TV
  157 Diğer Stoklar 45.000,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 37 Ekran TV
  Promosyon ürünün 2006 dönemine ait kısmının giderleştirilmesi.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 7.654,00
  191 İnd. KDV Hs 7.654,00
  Promosyon ürünün 2006 dönemine ait yüklenilen KDV tutarının giderleştirilmesi.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------

  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  30.000,00
  5.103,00 13.500,00 5.103,00 75.000,00 30.000,00
  35.103,00 0 8.397,00 0 45.000,00 0
  2006 Dönemi
  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  45.000,00
  7.654,50 8.397,00 7.654,50 45.000,00 45.000,00
  52.654,50 0 742,50 0 0 0

  Not: Konunun dağılmaması için 2005 yılına ait yansıtma hesapları yapılmamıştır. Yapılmış olsaydı 760 nolu hesap bakiyesi Gelir Tablosuna gider olarak giderdi ve Kârı azaltıcı bir nitelik taşırdı.

  ÖRNEK ? 5

  Cam eşya imal ve satışı ile uğraşan bir firma düzenlediği kampanya çerçevesinde bir adet yemek takımı alan müşterisine ayrıca bir adet kristal kültablası vermektedir. Yemek takımının teslimi % 15, kristal kültablası ise % 20 oranında katma değer vergisine tabi bulunmaktadır. Bu işlemde, firmanın kültablasının imali sırasında yüklendiği katma değer vergisi genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır. Ancak, kültablasının promosyon ürünü olarak teslim edildiği dönemde, daha önce indirim konusu yapılan katma değer vergisinden, ana malın tabi olduğu orana (% 15) isabet eden kısım indirim konusu yapılacak, kalan kısım gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır. Promosyon ürünü olarak verilecek kültablalarının imali nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi tutarının 2,00 YTL olduğu ve kültablalarının imal edildiği dönemde promosyon olarak teslim edildiği versayımına göre;
  - Yemek takımı fiyatı : 150,00 YTL
  - Kültablası Fiyatı : 10,00 YTL
  - Yemek takımı KDV oranı %15,
  - Kültablası KDV oranı %20?dir.
  2,00 x 15 = 1,50 YTL = indirilecek katma değer vergisi olarak beyan edilecek ve arta kalan
  20
  2,00 ? 1,50 = 0,50 YTL tutarındaki kısım indirim hesaplarından çıkarılarak gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır. (1 Adet ürün için hesaplanmıştır)

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  157 Diğer Stoklar 10,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Kül Tablası
  152 Mamul Mallar Hs
  152.001 Kül Tablası 10,00
  Promosyon ürünün üretim hesabın stok hesabına alınması.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 10,00
  760.001 Promosyon Mallar Hs.
  760.001.01 Kül Tablası
  157 Diğer Stoklar 10,00
  157.001 Promosyon Mallar Hs.
  157.001.01 Kül Tablası
  Promosyon ürünün Gider hesabına intikali.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  760 Paz.Satış.Dağ.Gid.Hs. 0,50
  191 İnd. KDV Hs 0,50
  Promosyon ürünün üretimi aşamasında yüklenilen KDV?nin giderleştirilmesi.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------

  760. Paz. Dağ. Gid. Hes. 191. İnd. KDV Hes. 157. Diğ. Stoklar Hes.
  10,00
  0,50 2,00 0,50 10,00 10,00
  10,50 0 1,50 0 0 0

  2,00 ? 1,50 = 0,50 YTL = Kristal kül tablalarının imal edildiği dönemde değil de, daha sonraki dönemlerde promosyon ürünü olarak teslim edilmesi halinde yüklenilen ve indirim konusu yapılan vergi, daha önceki açıklamalar çerçevesinde düzeltme işlemlerine tabi tutulacaktır.

  ÖRNEK? 6

  Hilal Pazarlama distribütörlüğünü yaptığı bir firmanın talimatı gereği müşterilerine (Toptan ? Perakende) 10 koli Cola Turka alana 1 koli bedava vermektedir. 1 koli fiyatı 1,00 YTL dir. (Örnek: koli adedi olarak alınacaktır)

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  120 Alıcılar Hs. 11,80
  611 Sat. İsk. Hs. 1,0
  600 Yurtiçi Sat. Hs. 11,00
  391 Hes. KDV 1,80
  Eşantiyon ürünün muhasebe kaydı.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------  120. Alıcılar Hes.
  391. Hes. KDV Hes.
  600. Yurt. Sat. Hes.
  11,98 1,98 11,00
  11,98 0 0 1,98 0 11,00

  611. Satış İsk. Hes.
  1,00
  1,00 0


  Not: Kayıtta olduğu gibi fatura anında indirim yapıldığı için, bedelsiz verilen ürün içinde KDV hesaplanmamıştır.


  HEDİYE ÇEKLERDE İSE AYNI YÖNTEM İZLENMEKTEDİR.

  Konuyu açacak olursak. Firmalar belli zamanlarda müşterilerine kendi marketlerinde alışveriş yapmaları kaydıyla bedelsiz indirim çekleri vermektedirler. Bu çekler bir bakıma ?iskonto? çekleridir. Bu çeklerin müşteriye verilmesi anında herhangi bir belge veya KDV hesaplamasına gerek yoktur. Fakat bu çeklerin bir nazım hesabında takip edilmesi uygun olacaktır. Bu çeklerin karşılığında müşterilere yapılan satışlar perakende satış fişi yada fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Çek tutarı bu bedelden ?iskonto? olarak düşülmeli ve bu şeklide muhasebe kaydı yapılmalıdır.
  Konuyu bir örnekle açıklayamaya çalışalım

  ÖRNEK ? 7

  DE-MO market müşterilerine 100,00 YTL?lik alışveriş yapmaları halinde 10,00 YTL değerinde alış veriş çeki hediye etmektedir.

  ---------------------------------/--------------------------------------------------
  120 Alıcılar Hs. 90,00
  611 Sat. İsk. Hs. 10,00
  600 Yurtiçi Sat. Hs. 84,75
  391 Hes. KDV 15,25
  İndirim çekinin muhasebe kaydı.
  ---------------------------------/--------------------------------------------------  120. Alıcılar Hes. 391. Hes. KDV Hes. 600. Yurt. Sat. Hes.
  90,00 15,25 84,75
  90,00 0 0 15,25 0 84,75

  611. Satış İsk. Hes.
  10,00
  10,00 0  ÖRNEK ? 8

  Şampuan imalatı ile uğraşan (A) firması, satışını yaptığı şampuanlar bir kere kullanmaya mahsus miktarlarda poşetleyerek, tüketicilerin posta kutularına koymak suretiyle dağıtmıştır.
  Ayrı bir satışa konu olmayacak şekilde tüketiciye yönelik ve reklam gideri mahiyetinde verilen, ayrıca ambalajında numune olduğu belirtilen bu şampuanlar için katma değer vergisi hesaplanması söz konusu olmayacak, bu ürünlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ise indirim konusu yapılacaktır.

  ÖRNEK ? 9

  Bir ilaç firması, piyasaya yeni çıkaracağı bir ilacın tanıtımını sağlamak amacıyla doktorlara, üzerinde "Numunedir Satılamaz." ibaresi bulunan ilaçları numune olarak vermektedir. İlaç firmasının bu ilaçlar için katma değer vergisi hesaplaması söz konusu olmayacaktır. Yüklenilen katma değer vergisi ise indirim konusu yapılacaktır.
  Esasen ticari hayatta yerini bulan promosyonlar ile işletme açısından ayni pazarlama gideri niteliğinde olan eşantiyon ve numunelerin; bedel tahsil edilmeksizin müşterilere verilmesi işlemi katma değer vergisine tabi olmamakla birlikte, bu ürünleri bedelsiz olarak alan kişi ve kuruluşların, söz konusu malları gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olarak ticâri bir işleme konu etmeleri halinde, bu teslim işleminin katma değer vergisine tabi olacağı ve malın ait olduğu oran üzerinden vergi hesaplanması gerekeceği açıktır.

  V- SONUÇ

  İşletmeler tanıtım amacıyla müşterisine veya bayisine verdiği promosyon ürünler için yüklenilen KDV ile ilgili oranlar farklı ise bir giderleştirme yapması gerekmektedir. Ayrıca işletme, promosyon yerine tanıtım amacıyla reklam vermiş olsaydı aynı gideri yapacaktı. Doğal olarak ürünün müşteriye reklamdan ziyade promosyon olarak verilmesi, müşterinin ürüne talebini hızlandıracaktır.
  Konuyla ilgili;
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun ?Teslim ve Teslim sayılan haller başlıklı 3. maddesi uyarınca ?Vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi? teslim olarak sayılmakta, dolayısıyla katma değer vergisinin konusuna girmektedir.
  Eşantiyon ürünlerde ise; belli dönemlerde mesela; yılbaşında veya bayramlarda müşterilerine takvim, ajanda, hediye ürünler vermesi halinde bu ürünler alış anında giderleştirildiği için ayrıca bir kayıt yapmasına gerek yoktur.
  Konuyla ilgili;
  50 nolu KDV genel Tebliğinde de eşantiyonların aynî pazarlama gideri niteliğinde olduğu kabul edilmiş, fakat gider kaydı ve KDV indirimi için bazı şartlar ön görülmüştür.
  Tebliğin A/2 bendi şöyledir;
  ?Firmaların belli zamanlarda, özellikle dini bayramlarda ve yılbaşlarında kendi tanıtımlarını yapmak amacıyla herhangi bir bedel almaksızın kalem, anahtarlık, ajanda, takvim ve benzeri eşya dağıtımları geleneksel hale gelmiştir. Ticari hayatta eşantiyon olarak adlandırılan bu ürünler, her nekadar işletmede tüketilmemekte ise de aynî pazarlama gideri niteliğinde olduğundan, bu ürünlerin müşterilere ayrıca bir bedel alınmaksızın teslimi katma değer vergisi hesaplanmasını gerektirmemektedir.
  Bu açıklamalar çerçevesinde eşantiyon adı altında teslim edilen malların;

  1- Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması,
  2- Ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi, halinde katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

  İşletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik olarak verilen bu mallar için yüklenilen vergiler, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  133

  Ynt: Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

  *Öncelikle eşantiyon vereceğin malzemeyi gidere kaydedebilmen için; devamlı satış yaptığın firmaya yaptığın satışın üstünde bir eşantiyon verip gidere yazamassın.
  *Eğer sen malı başka firmadan alıp kendi müşterine veriyorsan ilk malı aldığın firma irsaliyeyi senin eşantiyon verdiğin firmaya kesmesi lazım
  *ortaklar kurul kararıda alsan iyi olur

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  48

  Ynt: Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

  cevaplarınız için çok teşekkür ederim değerli arkadaşlar.yalnız açığa kavuşturulmamış bir sorun kalmış o da verdiğim bu promosyon/hediye malları faturalayıp (malın tutarını ve kdv sini hesaplayarak) da mı muhasebe leştirmem(çıkış kaydı)
  düşünmek.....

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  48

  Ynt: Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

  arkadaşlar ben bu sessizlikten(çünkü kimse birşey yazmadı son soru için) şu sonucu çıkarabilirmiyim; evet malı(promosyon mal) yerinde teslim ettiğin için fatura kesmen gerekmiyor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  düşünmek.....

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3

  Ynt: Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

  slm, eşantiyon ürünü faturada bedelsiz olarak çıkış yapmanız gerekir ( 0,01 ytl bir değer verip çıkış yapabilirsiniz). eğer asıl satış konusu ürünlerle aynı faturada yer almayıp sonradan gönderecekseniz fatura da " eşantiyon / promosyon olarak verilen üründür, bedelsizdir " diye bir ifade eklemelisiniz.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  182

  Ynt: Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

  Sn.Mehsum,

  Promosyon olarak dağıtılan malzemeler için sizin düşündüğünüz kayıt şekli doğru. Önce 157'ye alıp giderleştirebilirsiniz. Ya da direkt gider de yazabilirsiniz. Eşantiyon malların alındığı ve tükeldiği tarihler arasında fark olduğunu düşünürsek önce stoklara alıp daha sonra giderlerştirmek daha mantıklı. Ayrıca fuarda promosyon mallarının hepsi verilmezse stokta kalması daha mantıklı.

  Satış faturası meselesine gelince. Promosyon mallarında KDV hesaplanmayacağı için fatura düzenlemenin bir anlamı yok bence. yanlızca irsaliye düzenlenebilir malzeme sevkiyatının yapıldığına dair. O belgeyle de stoklardan gidere atmakta fayda var.


 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  48

  Ynt: Hediye veya Eşantiyon Verilen Mallar

  tüm arkadaşlara değerli katkıları için çok teşekkür ederim.
  düşünmek.....

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Öğrencilere Hediye Verilen Lap Top
  Konu Sahibi adeniz06 Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Nisan.2013, 21:37
 2. Hediye olarak verilen laptop hk
  Konu Sahibi batlı Forum KDV
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 27.Aralık.2010, 12:10
 3. Müşteriye verilen hediye eşantiyon
  Konu Sahibi stajyer2007 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Kasım.2009, 11:10
 4. Şirket Çalışanına Verilen Hediye Hk.
  Konu Sahibi altuger Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 03.Aralık.2006, 14:38
 5. Müşteriye Verilen Hediye
  Konu Sahibi sontanburi Forum KDV
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 12.Mart.2006, 00:13

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36