a ve b adi ortaklığı a ın hissesini b ye devretmesi ile kapanacaktır. a kapanışda eldeki bütün malları b ye bırakacaktır.
sorum şöyle olacak.
1-eldeki mallar maliyet bedeli üzerinden ortak b ye fatura edilecek.Bunun muhasebe kaydı nasıl olacaktır.
Yani
600 XXX
391 XXX
??? xxx

2-kapanış bilançosunda hangi hesaplar gözükecektir?
mizandaki bakiye veren
100-120-320-360-361-500 nolu hesaplar nasıl kapatılacaktır?