selam ile;
Halkalı Gümrük İdaresinden Bağlı olduğumuz Vergi dairesine gelen yazıda
2004 yılı beyannameleri
AYLAR ana para faiz ceza
OCAK 20 25,78 10
ŞUBAT 20 24,98 10
MART 20 24,18 10
?.. ?. ?. ?.
?. ?. ?. ?.

ARALIK 20 16,98 10
Toplam 240 256,56 120


2005 yılı beyannameleri
AYLAR ana para faiz ceza
OCAK 24 19,42 12
ŞUBAT 24 18,46 12
MART 24 17,5 12
?.. ?. ?. ?.
?. ?. ?. ?.

ARALIK 24 10,78 12
Toplam 288 173,32 144


deniyor..Bu cezaları 25386 sayılı Resmi gazatede yayınlanan 1 Seri Nolu Döviz kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Harç İstisnası Uygulaması Hk.Tebliğin 3. Maddesi uyarınca tahsil edilmediğinden ödenmesi istenmektedir... Ben bu tabloyu anlamadım..Faizi ve Ceza(?)
nasıl hesaplanmış?Bir yanlışlık olabilrimi?

saygılar..