kamu işçi maaş

Konu: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  507

  Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

  Numune olarak alınan mallar muhasebede stok olarak mı girilir ? Değilse nereye girilir ?


 2. #2
  UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UZMAN Guest

  Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

  Merhaba,

  Eğer Numune mallar değerledirilmişse, yani satılmış veya üretimde kullanılmışsa, 153 veya 150 ilgili hesaplara emsal değerden giriş yapıp karşılığını olağandışı gelirlere vermeniz gerekir.

  Şöyle ki diyelim ki aldığınız malın değeri 500 YTL siz bunu 700 YTL ye sattınız.

  ---------- / / -------------
  153 500
  679 500
  --------- / / ---------------
  120 826

  600 700
  391 126
  -------------/ / -----------
  621 500

  153 500
  ----------- / / -------------

  Bu şekilde görüldüğü gibi işlemler sonucu net 700 ytl gelir kaldı.

  Saygılarımla,


 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

  Numune malların herhangi bir maliyeti söz konusu değildir. Dolayısıyla alınırken KDV tahakkuk ettirilmez.

  Eğer para karşılığı alınıyorsa sizin ona atfettiğiniz mana ne olursa olsun zaten hukuken numune sayılmaz, normal mal alışı gibi kayda geçer.


  Numune olarak alınan yani para ödenmeden alınan mallar için şu kayıt yapılır:
  --------------------------------- / ---------------------------------

  153 TİCARİ MALLAR 500,-

  602.90 DİĞER ÇEŞİTLİ FAALİYET GELİRLERİ 500,-

  Numune malın stoklara kaydı

  ------------------------------ / --------------------------------
  100 KASA 826

  600 BRÜT SATIŞLAR 700

  391 HESAPLANAN KDV (%18) 126

  Numune malın satışı

  ------------------------------ / ------------------------------

 4. #4
  UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UZMAN Guest

  Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

  Merhaba,

  Alıntı OSMAN EROL Nickli Üyeden Alıntı
  -------------------
  Numune malların herhangi bir maliyeti söz konusu değildir. Dolayısıyla alınırken KDV tahakkuk ettirilmez.
  -------------------
  Sayın Erol
  Bu alıntıyı alma nedenim neden bunu belirtme gereği duydunuz anlamadım. Benim attığım kayıttan böyle bir anlammı çıktı çözemedim.

  Ayrıca sizin attığınız kayıtla ilgili olarak şöyle bir eleştiri getirmek istiyorum.

  602 hesap gerek gelir tablosundaki konumu gerekse tebliğdeki açıklamaları gereği işletmenin faaliyet konularıyla ilgili olarak elde ettiği gelirler için kullanılmalıdır. Vade farkı, primler vb. burada dikkat edilmesi gereken husus işletmenin direkt olarak faaliyetinden sağladığı katma değerlerin takip edileceği hesaptır.

  Burada ise bir olağandışılık mevzubahistir. Bu faaliyet sonucu elde edilen bir gelir değildir. Aslında gelir bile değildir. İşletmenin kazandığı bir artı değerdir. Bunun için 602 hesap uygun değildir.
  Gelir tablosundaki yeri açısından değerlendirirsek Net satışlar içinde yer alır bu kalem yani satış faturası mukabili girişler yapılır buraya ki bu yüzden brüt satışlar + Diğer gelirler toplamının KDV beyannamesindeki matrahlar toplamıyla eşit olması gerekir.

  Bu nedenle bu harekette karşı ayağa 602 değil 679 yazılması hususunu önereceğim ilgili arkadaşlara,

  Saygılarımla,

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?


  Hayır. Sizin kaydınızdaki KDV tahakkukunun olmayışının doğruluğu ile numune alımının maliyeti olan normal malımı olmadığını, bu nedenle 621 hesabın kullanılamayacağını vurgulamak istedim.

  Diğer taraftan 1 sayılı Tebliğde 679 hesap şöyle tarif ediliyor:

  679 DİĞER OLAĞIN DIŞI GELİR VE KÂRLAR

  a) Niteliği

  Yukarıdaki hesap kalemleri dışında kalan ve arızi bir karakter taşıyan duran varlık
  satışlarından doğan kârlar gibi gelir ve kârların yer aldığı hesap kalemidir.

  b) Bölümlenmesi

  hesap aşağıdaki gibi bölümlenebilir.

  679.00 Duran Varlık Satış Kârları
  679.10 İştirak ve Bağlı Ortaklık Devir Kârları
  679.20 Sayım Fazlası Cetvelleri
  679.30 Hesap Fazlası Tazminat Gelirleri
  679.40 İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar
  679.90 Diğer Çeşitli Olağandışı Gelir ve Kârlar

  c) İşleyişi:

  Diğer olağandışı gelir ve kârlar tahakkuk ettikçe bu hesaba alacak kaydedilir. hesap dönem sonunda "690 Dönem kârı ve zararı" hesabına devredilerek kapatılır.
  ...

  Bu tariften çıkan sonuç, bu hesabın, işletmenin varlığı içinde bulunan aktif kalemlerin elden çıkarılması durumunda işletileceğidir.

  Tebliğde 602 hesap için de şu tarif yapılmış:

  602 DİĞER GELİRLER

  a. Niteliği

  (İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar) devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımılar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.)

  b. Bölümlenmesi

  Hesap, diğer gelir unsurlarının niteliğine göre ihtiyaca göre bölümlenebilir.

  602.00 İhracat Teşvik Pimleri
  602.20 Vade Farkları
  602.30 Vergi İadeleri
  602.40 Destekleme ve Fiyat İstikrar Primi
  602.50 Navlun Primi vs. gibi.
  602.60 Alınan sübvansiyonlar
  602.90 Diğer Çeşitli Faaliyet Gelirleri
  ...

  Bu tariften kalkarak 602.90 hesabın daha uygun olacağını düşündüm.


 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

  Numune mala numune kaydı mı olur allahaşkına...

  Ben de beyin jimnastiğine birşeyler katayım isterim.

  Numune malı, önemlilik ve dönemselllik ilkelerine dayandırarak ilerleyeyim.

  1-Numune mal adı üstünde numunedir. Eğer bu tutar yüksek tutarlarda ise KDV'siz açıktan alım vardır.

  2-Hadi kayda alıp üretime soktuk bu mal satılmamış ise ne yapmak gerekir. 679 ya da 602 de gelir yazdık ise gelir gider dönemsellik dengesi bozulur. Bence alınması gereken hesap gelir değil 150-153 grubunun alacak ayağıdır.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  35

  Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

  Selam Herkese,

  Bence; eğer numune alınan malın stoklara alınması ihtiyacı duyuluyorsa, nazım hesaplara alınabilir. bu hesapta miktarsal veya tutarsal olarak izlenebilir.

  Satışı gerçekleşirse;

  ------------- // --------------
  120
  679
  391
  ------------- // --------------

  olarak kullanılmalı. stoğa girişi ve tekrar stmm hesaplanmasına bence gerek yoktur.


 8. #8
  UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UZMAN Guest

  Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

  Merhaba,

  Bir mal edinim şekli ne olursa olsun satılmak amacıyla işletme stoklarında tutuluyorsa. Konsinye veya emanet değilse yani zilyetliği sizdeyse elbetteki kullanım amacına göre 153 veya 150 grubunda olmalıdır.

  Sayın cuhacı ve sayın efect arkadaşımız gelir satıldığı anda gerçekleşir diyor. Dönemsellik ilkesine göre satılmadan gelir olmaz diyor. Sayın meslekdaşlarım ortada belirli bir değer var fiili anlamda işletmeye artı değer kazandıran bir edinim. Gelir bedelsiz malın işletme zilyetliğine girdiği anda oluşmaktadır. Nasıl yani faturada 100 birim mal varsa ve bunu 10 birimi mal iskontasıysa biz envanter kayıtlarına 90 birim mi yazacağız.

  Mal satılsada satılmasada ürünün stoklara girdiği anda gelir gerçekleşmektedir. Bilanço tekniği açısından incelersek

  Dönen Varlıklar Kaleminde artış olmaktadır. İşletmede fon çıkışı olmadığına göre aktif tarafta başka bir değişiklik yok. KVYK ve UVYK ayağındada artış ve azalış yaratmayan bu artı değerin pasifteki karşılığı Özkaynaklardır. Öz kaynaklar kalemi altındaki dönem karını eklemenin tek yolu edinim tarihinde gelir yazmaktır.

  Tekrar söylüyorum zilyetliği sizde olan bir mal envanter defterine kayıt edilmek zorundadır. Envanter defterinin 15 yekünüyle bilançonun Stokları tutmalıdır.

  Şimdi Sayın Erol'un 602 önerisi üzerine de bir şeyler yazmak istiyorum.

  Gelir Tablosuna bir bakalım

  Gelir Tablosu 5 bölümden oluşur

  1. Bölüm Brüt Satış Karı zararı Yani işletmenin satışlarından ve satışlarıyla ilgili olarak sağladığı prim, vade farkı vs. üstüne basa basa söylüyorum buradaki 600 601 602 (611) (612) ve (621) hesapların tamamı dikkat edin hepsi satış kaynaklı gelirlerdir. Numune malın yarattığı artı değer bu bölümde olamaz.

  2. Bölüm Faaliyet Karı Zararı 630,631,632 gibi işletmenin faaliyetleriyle ilgili yaptığı giderlerin brüt satış karından düşmesi sonucu oluşan rakamdır

  3. Bölüm Olağan Kar veya zarar. Diğer faaliyetlerden gelirlerin ve giderlerin ve finansman giderlerinin arasındaki farkın Faaliyet Karı veya zararını olumlu veya olumsuz etkilediği bölümdür. Burası neden olamaz sihirli kelime "faaliyet" yani bu bölümdeki gelirlerde işletmenin belirli bir faaliyeti sonucu edinilmiş gelir olmalıdır.

  4. Bölüm Dönem Karı Zararı BİNGO İşte aradığımız şey ilk defa faaliyet veya satış beklentisi olmayan bir gelir türü burada çıkıyor karşımıza Olağandışı gelir ve Karlar. İşletmenin yukarıdakiler dışında kalan bütün edinimlerinin ve giderlerinin düştüğü bölümdür.

  5. Bölüm SONUÇ Dönem Nek Karı zararı Vergi sonrası dağıtılacak kar.

  Ayrıca sayın erol demişsiniz ki 621 kullanılamaz. E peki 153 aldığınız malı nasıl çıkacaksınız.

  Sayın Buterfly alacak kaydının 153 ' e yapılması gerektiğini söylemiş.

  Borç ayağıda 153 alacak ayağıda öylemi.....

  YAPMAYIN ALLAHAŞKINA.......... :

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

  Alıntı UZMAN Nickli Üyeden Alıntı
  .................................
  Sayın cuhacı ve sayın efect arkadaşımız gelir satıldığı anda gerçekleşir diyor. Dönemsellik ilkesine göre satılmadan gelir olmaz diyor. Sayın meslekdaşlarım ortada belirli bir değer var fiili anlamda işletmeye artı değer kazandıran bir edinim. Gelir bedelsiz malın işletme zilyetliğine girdiği anda oluşmaktadır. Nasıl yani faturada 100 birim mal varsa ve bunu 10 birimi mal iskontasıysa biz envanter kayıtlarına 90 birim mi yazacağız.

  Mal satılsada satılmasada ürünün stoklara girdiği anda gelir gerçekleşmektedir. ............

  Dönen Varlıklar Kaleminde artış olmaktadır. İşletmede fon çıkışı olmadığına göre aktif tarafta başka bir değişiklik yok. KVYK ve UVYK ayağındada artış ve azalış yaratmayan bu artı değerin pasifteki karşılığı Özkaynaklardır. Öz kaynaklar kalemi altındaki dönem karını eklemenin tek yolu edinim tarihinde gelir yazmaktır.

  Tekrar söylüyorum zilyetliği sizde olan bir mal envanter defterine kayıt edilmek zorundadır. Envanter defterinin 15 yekünüyle bilançonun Stokları tutmalıdır.
  ..............................

  http://www.alomaliye.com/tmsk/tms_4_satislar_diger_ol_gel.doc adresinde,

  ?TMS ? 4 SATIŞLAR VE DİĞER OLAĞAN GELİRLER? standardından bir madde:

  ?????..
  Madde 10-

  Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde, mal satışlarından gelir tahakkuk etmiş sayılır.

  a) İşletme alıcıya malın mülkiyeti ile ilgili önemli riskleri ve yararları devretmiştir,

  b) İşletme mülkiyetle ilgili yönetim hakkını ve satılan mallar üzerindeki etkili kontrolünü sürdürmemektedir,

  c) Gelir tutarı güvenilir olarak belirlenebilmektedir,

  d) İşleme ilişkin ekonomik yararlardan işletmenin yararlanması söz konusudur,

  e) İşleme ilişkin oluşan veya oluşacak maliyetler güvenilir olarak belirlenebilmektedir.
  ---------------------------------------------------------

  http://www.malatya.smmmo.org.tr/yenisite/yeni/turkvergikanunlari.doc adresinden bir bölüm:

  GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

  Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir. Elde etme; geliri oluşturan kazanç ve iratları ?hukuken ve iktisaden? tasarruf etmektir. Gelirin elde edilmesi gelir unsurları itibariyle farklı esaslara bağlanmıştır. Elde etmede aşağıdaki dört esas söz konusudur.

  -Tahakkuk esası: Bir karşılığa dayanan iş veya işlemlerde, bunun karşılığını oluşturan bedelin ödenecek aşamaya gelmesidir. Ticari ve zirai kazançta tahakkuk esası geçerlidir.

  -Hukuki tasarruf esası: Gelirin sahibi tarafından istenebilir duruma gelmesidir.

  -Ekonomik tasarruf esası: Ödemeyi yapacak olan bakımından gelirin, sahibi tarafından istenildiği anda ödenecek duruma getirilmesidir. Hukuki tasarruf ile iç içedir.

  -Fiili tasarruf (tahsil) esası: Gelirin nakit, mal veya hak olarak sahibinin mal varlığına geçmesidir. Serbest meslek kazançlarında ve gayrimenkul sermaye iratlarında tahsil esası geçerlidir.

  Örnek: Ticari ve zirai kazançlarda vade sonunda tahakkuk elde etme sayılmıştır.
  Serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratlarında banka ya da kasaya para yatırılması, yani tahsilat elde etme sayılmıştır.
  --------------------------------------------------------------


  Bazı tanımlar:

  -Maliyet Bedeli,
  Satın alınan veya işletmede imal edilen mallarla ilgili olarak satın alma veya üretim maliyetini
  ifade eder.

  -Tasarruf Değeri,
  Bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. VUK kesinlik
  içermediğinden dolayı, sadece alacak ve borç senetleri için bu değerleme ölçütünü kabul
  etmektedir.


  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  35

  Ynt: Numune Alınan Malların Muhasebe Kaydı ?

  Sayın uzman, konuyu fazla uzatmışsınız gibi geldi. mal sonuçta olağandışı kalemine giriş yapılarak stoklara alınacaksa, istisnai bir durum olarak gerçekleştiği (numunenin satılması) sözkonusudur, stoklara giriş yapıp mal satılana kadar bilançoyu şişirmek (ileride satılacağı belli olamayan numune stoklar için) yanlış olur düşüncesindeyim.
  daha öncede belirttiğim gibi firma bu stokları muhasebede stok olarak takip etmek istiyorsa nazım hesapları kullanması daha uygun olur inancındayım.


  Teşekkürler

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bedelsiz Kesilen Numune Ürün Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi SSZK Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2014, 10:42
 2. GSM Firmasından Alınan Cep Telefonu Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi suatsabri Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 21.Şubat.2014, 16:41
 3. Alınan Altınların Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi ozlem1504 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Aralık.2012, 11:31
 4. Temlik alınan alacağın muhasebe kaydı
  Konu Sahibi YSF58 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Nisan.2011, 16:58
 5. İhraç Kaydıyla Satılan Malların Muhasebe Kaydı
  Konu Sahibi ferhat Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Ekim.2008, 14:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36