Eş ve çocuğa alınan eve yüzde 35 vergi
SADECE eş ve çocuğa değil, anne, baba ya da kardeşe alınan eve de gelir vergisi geliyor. Kuşkusuz sevgiliye hediye edilene de...

Olay yalnızca ev ile sınırlı değil, ev dışında gayrimenkul, otomobil, cip ya da teknenin bunlardan birinin adına alınması, hediye edilmesi ya da bağışlanması da gelir vergisine tabi olacak. Bitmedi, şirketin hisselerinden bir kısmının aile bireylerine dağıtılması, banka hesabına eş ya da çocukların ortak edilmesi de gelir vergisine tabi olacak.

BU DA NEREDEN ÇIKTI?

Merak edenler için açıklayalım.

Miras, bağış, hediye, çekiliş ikramiyesi ve yarışmalarda kazanılan paralar, 1959?dan bu yana, Veraset ve İntikal Vergisi?ne tabi tutuluyordu.

Yakında çıkacak bir kanunla, Veraset ve İntikal Vergisi kaldırılacak. Mirasçılara kalan mallar da vergiye tabi olmayacak. Buna göre örneğin; babasından 50 milyon YTL değerinde gayrimenkul miras kalan kişi dahi, hiç vergi ödemeyecek.

Mevcut uygulamada, eş ve çocuklara miras kalan malın, kişi başına 96 bin YTL?si, veraset ve intikal vergisinden müstesna tutuluyor, aşan kısım yüzde 1-10 arasında vergiye tabi tutuluyordu. Örneğin, 150 bin YTL?ye kadar yüzde 1 vergi alınıyordu. Mirasın, kişi başına 2 milyon 530 bin YTL?yi aşan kısmına da yüzde 10 vergi uygulanıyordu. Vergiler de 3 yılda, 6 eşit taksitte ödeniyordu.

Bunu kaldıran yasa çıkınca, 100 milyon YTL?lik mirasa, 100 YTL dahi vergi ödenmeyecek.

HEDİYE VE BAĞIŞ

Yeni çıkacak yasa ile çocuğa hediye edilen otomobil nedeniyle, çocuk gelir vergisi ödeyecek.

Eşe ya da sevgiliye hediye olarak alınan ya da bağışlanan ev, dükkan ya da cip nedeniyle, eş veya sevgili, gelir vergisi ödeyecek.

1 milyon YTL?lik banka mevduat hesabına, eşin de ortak edilmesi halinde, eşin hissesine isabet eden 500 bin YTL nedeniyle, gelir vergisi ödemesi gerekecek.

Gelir Vergisinin oranı ise, yüzde 15-35 arasında değişiyor. 2008 yılı tarifesine göre, 44.700 YTL?yi aşan kısımda, vergi oranı yüzde 35 oluyor.

Yukarıda sözünü ettiğimiz yasa tasarısı, şu anda Bakanlar Kurulu?nda.

İNCE NOKTALAR

Bu aşamada, vergilendirme ile ilgili bazı "ince noktalar" çok önemli...

Örneğin; eşe hediye edilen cip ya da bağışlanan ev ile sevgiliye hediye edilen veya bağışlananın vergi oranı farklı olmalı. Eş daha az vergi ödemeli.

Bağış ve hediyeler, çekilişler ve yarışmalarda kazanılan ödüllerde, belli bir tutardan aşağı olmamak üzere, özellikle gayrimenkullerde, değerinin belli bir oranı (örneğin yüzde 60-70?i), gelir vergisine tabi tutulmamalı.

KUŞ YEMİ

Bu arada; "Eşim gayrimenkulü kendi parasıyla aldı, üniversitedeki oğlum otomobili kendi imkanlarıyla aldı" ya da "Şirketteki hissenin 2 milyon YTL?lik kısmını, eşime ve çocuğuma hediye etmedim ya da bağışlamadım. Paralarını ödediler" vs. diyenler de olabilir. Onlara da bir "kuş yemi fıkrası" anlatalım.

Adam elinde valizle gümrükten geçerken, gümrük memuru içinde ne olduğunu sormuş. O da "kuş yemi" var dediğinde, gümrük memuru valizi açmasını istemiş. İçinden pırlantalar, elmaslar, inciler çıkınca, gümrük memuru sormuş;

- Hani kuş yemi vardı?

- Valla ben önlerine koyarım, yerlerse.

Evet... Maliyeciler de yerlerse...


Şükrü Kızılot

Hürrüyet, 05.04.2008