Limited şirketler çeşitli nedenlerden dolayı sermayelerini artırabildikleri gib sermayelerinde azaltmada yapabilirler.Sermayeninazaltılması ile ilgili nedenlerden başlıcalarını şu şekilde sıralayabiliriz.

1-Sermayenin iş hacmine göre fazla olması
2-ortaklardan birinin ayrılması veya çıkarılması halinde (ortak sayısı 2 den fazla olursa)
3-Büyük bir zararın oluşması karşısında
4-Oluşan büyük bir borcun sermayeden karşılanması gerektiği durumda

T.T.K ' nun 517.maddesine göre Limited Şirketlerde her ortağın sermayesinde azaltma yapılması gerektiğinde sermaye arttırımında olduğu gibi ana sözleşmede değişiklik yapılması gerekir.Sermaye azaltılması ortaklar genel kurulunun bu konuda oy birliği ile karar almasına bağlıdır.Tüm işlemler aynen kuruluşta olduğu gibi Ticaret Siciline tescil ve ilanala tamamlanır.


ÖRNEK : VANGÖL Limited Şirketinin sermayesi 20.000.-ytl'dir.Sermayenin %50 azaltılmasını kararlaştırılan ortaklar genel kurul kararı alındıktan sonra gerekli yasal işlemleri tamamlayarak azaltılan sermayenin ortaklara ödenmesine karar vermişlerdir.

YEVMİYE KAYDI:

____________________/______________________________________
500-Sermaye Hes. 10.000

500.01-ortak A : 5.000
500.02-ortak B : 5.000


331-Ortaklara Borçlar Hes. 10.000

331.01-ortak A: 5.000
331.01-ortak B: 5.000

Azaltılan Sermayenin ortaklar C/H hes.alınması

__________________________/______________________________________


_____________________________/____________________________________
331-Ortaklara Borçlar Hesabı 10.000

331.01-ortak A :5.000
331.02-ortak B :5.000

102-Bankalar 10.000

102.01-İş Bank

Azaltılan Sermaye tutarının ortaklara ödenmesi
______________________________/______________________________________


Saygılar

FERHAT