kamu işçi maaş

Konu: Banka Kredisi ile Oto Alımı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  8

  Banka Kredisi ile Oto Alımı

  BANKA KREDİ İLE ŞİRKETİMİZE BİNEK OTO ALDIK
  ALIŞ FATURASI VE TAHAKKUKU İLE TAKSİT ÖDEME KAYITLARI NASIL
  OLMALIDIR
  ÖRNEK İLE AÇIKLARSANIZ SEVİNİRİM
  TEŞEKKÜRLER

  Banka Kredi İle Şirketimize Binek Oto Aldık
  Alış Faturası Ve Tahakkuku İle Taksit Ödeme Kayıtları Nasıl
  Olmalıdır
  Örnek İle Açıklarsanız Sevinirim
  Teşekkürler


  Not: Konu başlığı açarken ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanılmamalıdır


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.480

  Ynt: Banka Kredisi ile Oto Alımı

  Alıntı FATMAKELES Nickli Üyeden Alıntı
  BANKA KREDİ İLE ŞİRKETİMİZE BİNEK OTO ALDIK
  ALIŞ FATURASI VE TAHAKKUKU İLE TAKSİT ÖDEME KAYITLARI NASIL
  OLMALIDIR
  ÖRNEK İLE AÇIKLARSANIZ SEVİNİRİM
  TEŞEKKÜRLER

  Not: Konu başlığı açarken ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanılmamalıdır
  __________________/______________________
  254

  320

  _________________/_______________________

  Not:binek oto olduğu için kdv maliyete atılmıştır


  ___________________/___________________

  102

  300
  __________________/_________________

  oto için banka kredisi kullanma muh.kaydı

  _________________/_________________

  320

  102
  __________________/_______________

  satıcıya ödeme

  _________________/________________

  300


  102/100
  ________________/_______________

  kredinin ödenişi

  Saygılar FERHAT
  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 3. #3
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.822

  Ynt: Banka Kredisi ile Oto Alımı

  İzninizle bir düzeltme yapayım.Ödenen kredi taksitleri içerisinde anapara ve faizde olacağından 300 yerine 303 nolu hesabı kullanmakta fayda var..Uzun vadeli krediler içinde 403 hesap kullanılabilir.Saygılar..
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: Banka Kredisi ile Oto Alımı

  Geri ödeme planına göre.Taksitler anapara ve faiz olarak ayrılmıştır. 300/400
  303/403 kullanılmalıdır.
  Dönemsellik ilkesi de dikkate alınmalıdır.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  546

  Ynt: Banka Kredisi ile Oto Alımı

  Son yıllarda banka kredisi ile binek otomobil alımındaki artış ile, söz konusu satın alımlara ait kredi faizi, ÖTV, KDV ve masrafların ne şekilde kayıtlandırılacağı hususunda yaşanan tereddütler artmıştır.

  Bu yazımızda banka kredisi ile binek oto alımına ilişkin gerekli yasal düzenlemeler açıklanarak örnek muhasebe kayıtları ile konu izah edilmeye çalışılacaktır.

  ? Kredi faizleri ile ilgili açıklamalar : Banka kredisiyle oto alımındaki faizlerin sabit kıymet (binek oto) maliyetine ne şekilde intikal ettirileceği hususunda VUK?nun 163 sıra nolu Genel Tebliğinde ? ....yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte ; işletme dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması ...? gerektiği açıklaması yapılmıştır.

  Tebliğde geçen ifadelerdeki, kuruluş döneminden; binek otonun alındığı yıl, işletme döneminden ise, sonraki yılların anlaşılması gerekmektedir.

  İlgili tebliğdeki açıklamalar doğrultusunda şirketler, binek oto dahil tüm sabit kıymet alımlarına ait krediler için ödenen faizlerin iktisap yılına ait olan kısmını söz konusu sabit kıymetin maliyetine dahil etmek zorundadır. Ancak işletme dönemine ait faizleri bir başka ifadeyle sonraki yıllara ait faiz giderlerini ister maliyete isterse gidere atmasında seçimlik hakka sahiptir.

  ? ÖTV ile ilgili açıklamalar :

  Vergi Usul Kanunu?nun 274. maddesinde satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeli ile değerleneceği, 262. maddesinde ise maliyet bedelinin iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği, hüküm altına alınmıştır. Bunlara ilaveten, VUK?nun 269. maddesinde taşıtların gayrimenkul gibi değerleneceği belirtilmiştir.

  Öte yandan taşıtları, gayrimenkul olarak değerlendirip gerekli değerleme kriterlerini bu açıdan incelediğimizde; gayrimenkullerin maliyet bedeline giren giderler başlığını taşıyan VUK?nun 270. maddesinde; ?Gayrimenkullerde maliyet bedeline satın alma bedelinden başka aşağıdaki giderler girer :........... Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile emlak alım ve (5035 sayılı Kanunun 48/1-c maddesiyle değişen ibare) ( 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİNİ maliyet bedeline ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.? Hükmü yer almaktadır.

  Dolayısıyla mükellefler, satın aldıkları binek otomobillerin alış vesikasında gösterilen ÖTV tutarını aracın maliyetine veya gidere atmakta ihtiyari bırakılmıştır. Aşağıdaki örneğimizde ödenen ÖTV, binek otonun maliyetine intikal ettirilmiştir.

  ? KDV ile ilgili açıklamalar :

  Vergi mevzuatımızdaki bir çok tartışmalı hususun arasında bu konuda kendine yer bulmuştur.

  Uygulamada binek otonun iktisabında ödenen KDV ile ilgili tartışmalı hususlar halen devam etmekte olup bu konu ile ilgili olarak yasal mevzuat ve bizim görüşümüz aşağıda yer almaktadır.

  3065 sayılı KDVK.?nun 30.maddesinde hesaplanan KDV?den indirilemeyecek vergilere yer verilmiş olup 30/b bendinde ise ?Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi? ifadesi ile binek oto alımlarında ödenen KDV?lerinin hesaplanan KDV?sinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

  Bununla beraber 23 Seri no.lu KDV Genel Tebliği?nde, mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alımı sırasında ödedikleri ve kanun gereği indirimi mümkün olmayan KDV?nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları gereğince işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceğini açıklamıştır.

  Zira, Maliye Bakanlığı?nca verilen bir özelgede; ?binek otomobillerine ait olup indirilemeyen KDV?nin doğrudan gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesinde kanunen bir sakınca olmadığı? şeklinde idari görüş verilmiş bulunmaktadır. Söz konusu özelgenin ilgili bölümüne aşağıda yer verilmiştir.

  ?3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 30/b maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan Katma Değer Vergisi hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.

  23 Seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin I bölümünde indirim konusu yapılamayan bu verginin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği belirtilmiştir. (Maliye Bakanlığı?nın 20.06.2000 tarih, 29609 sayılı Özelgesi )

  Sonuç olarak; binek otomobillerin alış vesikasında gösterilen KDV?nin hesaplanan KDV?den indirilmesi sözkonusu değildir. Ancak yukarıdaki tebliğ, özelge ve açıklamalar ışığında sözkonusu KDV?nin gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması hususunda mükelleflerin vereceği kararın herhangi bir sıkıntıya yol açmaması gerekirken, uygulamada indirilemeyen KDV?ni direkt gidere atan mükelleflerin cezalı tarhiyatlarla karşılaştıkları görülmektedir.

  Bize göre; mükelleflerin vergi planlaması çalışmaları sonucunda ek bir yüke neden olmayacağını gördüklerinde, binek otomobillere ait yapılan masraflar hariç olmak üzere satın alma yılına ait kredi faizleri, ÖTV?yi ve indirilemeyen KDV tutarını binek otonun maliyetine yüklemesi ve amortisman yoluyla itfa etmesi yerinde bir karar olacaktır.


 6. #6
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.822

  Ynt: Banka Kredisi ile Oto Alımı

  Arkadaşlar,alıntı yaptığımız yazılarda lütfen kaynak belirtelim..Örneğin yukarıdaki yazının son paragrafı "bize göre" diye başlıyor..Güzel yazı teşekkürler..Ama siz kimsiniz
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  26

  Ynt: Banka Kredisi ile Oto Alımı

  Bankadan alınan krediden dolayı tahakuku eden faiz ve vergi alındığı yıl toplamı aracın maliyetine sonraki yıllarda direk gidere atılmalıdır.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2008
  Mesajlar
  546

  Ynt: Banka Kredisi ile Oto Alımı

  kaynak

  Dursun Ali YAZ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
  Yeditepe Üniversitesi, MBA
  aliyaz@superonline.com


 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Ynt: Banka Kredisi ile Oto Alımı


  Ticari kazançta tahakkuk esası caridir. Bu nedenle araç alımında araç aktife kaydedilirken karşılığında borçlanılan miktar da pasife kaydedilir. Aktife kaydedilen araç değerinde asıl borç yanında faizler de bulunmaktadır. Yani ister istemez ödenecek faizler aktifleştirilmiş olmaktadır.

  163 Sayılı GVK Genel Tebliği (Her halde sisteme aykırı olduğu için)169 sayılı tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle yapılacak muhasebeleştirme işleminde bu tebliğe göre işlem yapılmaz.

  Ödenen KDV ve ÖTV maliye intikal ettirilir.

  Muhasebeleştirme işlemi şöyle olur:

  Araç alınınca:
  --------------------------------- / -------------------------------
  254 TAŞITLAR 100,-
  254.01 Otomobiller

  300 BANKA KREDİLERİ 100,-
  300.00 Türk Paralı Krediler
  --------------------------------- / -------------------------------

  Bankaya (Global) borç taksitleri ödendikçe:

  --------------------------------- / -------------------------------
  300 BANKA KREDİLERİ 10-
  300. Türk Paralı Krediler

  100 KASA 10,-
  --------------------------------- / -------------------------------

 10. #10
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: Banka Kredisi ile Oto Alımı

  Banka kredisi oto kredisi şeklinde ise, yani belli takistler halinde ödeniyorsa bir ödeme planı vardır.
  Bu planda ana para ve takistler ayrı ayrı gösterilmiştir. Mevzuat aynı mali yıl içersinde tahakkuk edecek faizlerin sabit kıymetin maliyetin maliyetine almayı öngörmektedir. İlerki yıllar ise finans gideridir.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yabancı Paralı Banka Kredisi
  Konu Sahibi berkecan Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2016, 11:40
 2. Sgk Bağkur Yapılandırma Banka Kredisi
  Konu Sahibi tanca Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 24.Ekim.2014, 00:14
 3. Banka Kredisi
  Konu Sahibi acc1 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 06.Aralık.2013, 08:32
 4. 300 banka kredisi 180?
  Konu Sahibi aday Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 08.Ağustos.2012, 14:30
 5. Banka Kredisi ilgili Yıl Faizi
  Konu Sahibi ozkan.ank Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 08.Temmuz.2009, 16:16

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36