kamu işçi maaş

Like Tree5Beğeni

Konu: Yurtdışı İnşaat Geliri

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  450

  Yurtdışı İnşaat Geliri

  Iraktaki şirketimiz aracılığı ile oradan iş alıyoruz.İnşaat onarım işi yapıyoruz.
  Oradaki iş ile ilgili giderler türkiyee işlenmiyor Şube aracalığı ile olduğu için.

  Ancak o işle ilgili gelirler bankamıza usd olarak yatırılıyor.
  Irakta bankacılık işlemi olmadığı için hesabımaz havale yoluyla geçiyor. Şimdi bu gelen paraları muhasebeye nasıl kaydedeceğiz.
  Önce merke şubeler cari hesabı 393 hesabı çalıştıryorum 393 ırak şantiyesi diye sonra da bu hesaptan giren çıkan dözvileri karşılaştırıp kalana bakiyeyi 601-Yurtdışı inşaat müteaahitlik hizemt geliri olarak işliyorum Bu konuda fikri olan varsa yardımcı olursa sevinirim.
  Ayrıca 393 hesaptaki bakiyeler geçici vergi söneminde beyan edilecek ve usdler değerleme yapılacak mı.
 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

  Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarla İlgili 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği?nde Yapılan Açıklamalar  Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Kurumlar Vergisinden istisna edilmesiyle ilgili esaslar 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

  1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun uygulanmasına ilişkin olarak; 3 Nisan 2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete?de 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Anılan Tebliğ?in 5.9. bölümünde yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Kurumlar Vergisinden istisna edilmesiyle ilgili esaslar açıklanmıştır.

  Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye?de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar, herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan yasal düzenlemeler temelde eskiye göre farklılık göstermemekle birlikte, bu Tebliğde uygulamaya yönelik olarak daha önceden olmadığı kadar ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş ve bazı özel durumlar kapsanmıştır.

  Söz konusu Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıdaki gibidir:

  Kazancın İstisna Edilmesinin Şartları ve Türkiye?de Beyan Esasları

  Kazancın istisna olabilmesi için Türkiye?ye getirilmesi şart olmayıp, faaliyette bulunulan yabancı ülkede tasarruf edilebiliyor olması ve Türkiye?de sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi yeterlidir. Türkiye?de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurları ile değerlenecektir. T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurlar dikkate alınacaktır.
  Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem itibarıyla, Türkiye?de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate alınacaktır.

  Teknik Hizmetlerde İstisna Uygulaması

  İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilebilmesi için ilgili ülkede bir iş yeri bulunması gerekirken, teknik hizmetler bir iş yeri olmaksızın da verilebilmektedir. Ancak bu durumda;

  ? Teknik hizmet inşaat işi ile birlikte veriliyorsa bu madde (KVK 5. madde) kapsamında,
  ? Sadece teknik hizmet veriliyor ve iş yeri varsa yine bu madde kapsamında,
  ? Sadece teknik hizmet veriliyor ancak ilgili ülkede bir iş yeri yok ise kazanç bu madde kapsamında değerlendirilmez, istisna değil, ihracat sayılır.

  Yurt dışında Yapılan İnşaat İşlerinde Kullanılan Krediler için İşin Tamamlanmasından Sonra Ödenen Faiz ve Kur farklarının Durumu

  Yurt dışında yapılan inşaat işlerinde kullanılmak üzere alınmış krediler için, inşaat işlerinin sona erdirilmesinden sonra ödenmesi gereken faiz ve kur farkları;

  ? Yabancı ülkede bunları ödeyecek bir işletmenin kalmaması ve
  ? Bu işe ilişkin olarak elde edilen hasılatın yurt dışındaki inşaata harcanan kredi tutarı kadar kısmının Türkiye?ye getirilmesi halinde,

  merkezdeki kurum için ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılmış bir gider niteliğinde olduğundan, genel esaslar çerçevesinde Türkiye?de kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.

  Yurt dışında Yapılan İnşaat İşleri Nedeniyle, Merkez ve Şube Arasındaki Cari Hesapların Değerlemesi

  Yurt dışında yapılan inşaat işleri ile ilgili olarak Türkiye?deki merkez ile yurt dışındaki iş yeri arasında ortaya çıkan ilişkilerde yurt dışındaki işyerine Türkiye?den fatura kesilmek suretiyle yapılan ve o iş yerinde maliyet veya gider olarak kabul edilen mal ve hizmet hareketleri ile yurt dışındaki iş yeri ile Türkiye?deki merkez arasındaki para hareketlerinin ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi ve değerlemenin buna göre yapılması gerekmektedir.

  ? Yurt dışındaki işyerine yapılan mal ve hizmet ihracatlarından doğan borç ve alacaklar değerlemeye tabi tutulup değerleme farkları vergi matrahının tespitinde dikkate alınırken,
  ? Türkiye?de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında gerçekleşen diğer para hareketlerinden doğan alacak ve borçların ise değerlemesine gerek bulunmamaktadır.

  Geçici Olarak İhraç Edilen Makine ve Teçhizatın Türkiye?ye İthalinde Değerleme

  Tam mükellef kurumların aktiflerinde yer alan makine ve teçhizatları, yurt dışında yapılan inşaat işleri ile ilgili olarak yurt dışına geçici olarak ihraç etmeleri halinde, söz konusu makine ve teçhizatlara ilişkin olarak bu süre içinde Türkiye?de amortisman ayrılmasına son verilecek; işin bitiminde söz konusu makine ve teçhizatların Türkiye?ye ithalinde ise amortisman uygulaması kaldığı yerden devam edecektir.

  Türkiye?deki Merkez Genel Giderlerinden Yurt dışında Yapılan İnşaat İşlerine Pay Verilmesi

  Türkiye?deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında yapılan inşaat işlerine pay verilmesi gerekiyor ise yurt dışında gider kaydedilen bu payların Türkiye?de gider kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.

  Yurt dışındaki İnşaat İşleri için İlgili Ülkede Ayrı bir Şirket Kurulması Durumu

  Tebliğin 5.2.2. bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, söz konusu şirketlere iştirak edilmesinden elde edilen kazançlara, herhangi bir şart aranmaksızın yurt dışı iştirak kazançları istisnası uygulanacaktır.

  Ancak, yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili ülke mevzuatına göre kurulan şirketin ana sözleşmesinde, inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerin yapılması için kurulduğunun belirtilmesi ve fiilen bu amaç dışında faaliyetinin bulunmaması şarttır. Bu şartları taşımayan veya başka faaliyet konularıyla da uğraşan şirketlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

  393 hesap değerlense de değerlenmes de birşey olmaz. Sonuçta konsolide ediyorsunuz. Ama anlattığınız yöntemde geliri iptal etmediğiniz için hesap hatasından kaynaklanan bir vergi ödeyebilirsiniz dikkat.

  Bu arada 5811 kapsamında istisna çıktı. Hayırlı olsun.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  450

  Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

  yurtdışı şubeye para gönderildi; 2010 da 393 hesap borçlu kaldı.. ve kapatılmadı. Bilançoda pasifte eksi bakiye olarak görünüyor bir sorun olur mu....

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  450

  Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

  yurtdışı geliri olarak 393 hesaptaki bakiyeyi 601 yurtdışı müt.gizmetlerine ayıyorum ancak bu gelir kurum vergisinden istisna...Yani bu gelirin vergisi ödenmiyr. Gelir tablosunda 601 hesapta ı görünecek yine de

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  56

  Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

  Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarla İlgili 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği?nde Yapılan Açıklamalar...

  sayın arkadaşım öncelikle kurumlar vergisi istisnalar kısmında tamamı istisna durumdadır. yurtdışı gelirlerin istisna kapsamında olduğu için yurt dışı için türkiyede yaptığın tüm harcamalarında yurt dışı gideri olacak yani istisna edeceksin türkiyedeki gelirlerinden. sana bazı püf noktalardan bahsedecem iyi dinleyin derim :

  öncelikle bütün geçici ihraçlar için harcanan navlun, sigorta ve diğer bütün harcamalarını 393 hesaba at bunlar türkiye gideri değil, onun dışında ikinci olarak geçici ihraçla giden bütün varlıkların amortismanı türkiye gideri değil yurt dışı gideri 393 hesaba bu varlıkların yurt dışında yıpranıp türkiyede onarılması durumunda tekrar yurt dışına çıkması söz konusu ise bu tip bakım onarımların hepsi yurt dışı giderin.

  anlıyacağın keskin bir bıcak gibi türkiye gelirin için harcadıklarını normal hesaplarında takip et.

  yurt dışı harcamlarının tamamı 393 hesaba at

  daha sonra montaj işinden gelen paraları 393 hesaba at

  ihracatını bu hesaplara karıştırma 640 hesaba at yurt dışı iştiriakler ırak iştirikai diye
  daha sonra karşılığınıda 393 hesabı at
  100000usd kapantı ancak sonuç hesaplarına intikal 590 alt hesap aç 2010 yılı ırak x işi karı 1000000

  daha sonra bunu istisna ederek kurumlar vergisinden düş ama bilançonda gözüksün
  ve son olarak iş bitti ve 393 hesapta 50.000 usd paran var bu paran senin yurt dışı karın haberin olsun

  bunuda ne yapmalı tabiki

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  56

  Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

  kayıtlarını bu şekile yapabilirsin

  393 merke şubeler cari 1 000
  01 - ırak
  01 - x montaj işi
  06 amortisman


  257 - b.amortismanlar 1000
  01 ikili kırma vinç

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  56

  Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

  393 merke şubeler cari 5 000
  01 - ırak
  01 - x montaj işi
  11 seyahat giderleri


  102 - bankalar 5000

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  56

  Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

  393 merke şubeler cari 11 000
  01 - ırak
  01 - x montaj işi
  01 işçi ücretleri

  335 personele borçlar 11 000
  10 ırak montaj personeli

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  56

  Ynt: Yurtdışı İnşaat Geliri

  102 - bankalar 100.000 usd

  393 merke şubeler cari 100.000 usd
  02 - x montaj işi

  gelen havale
  Day-Dream bunu beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yurtdışı Geliri Hk.
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 10.Haziran.2019, 13:33
 2. Yurtdışı İnşaat Geliri Ve Gideri
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 23.Aralık.2016, 11:53
 3. Yurtdışı Geliri Geriye Dönük Beyan Verilebilir mi ?
  Konu Sahibi darkman2000 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Aralık.2015, 11:52
 4. Google Adsense Yurtdışı Geliri Vergisi
  Konu Sahibi birkişi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2014, 12:37
 5. Yurtdışı İnşaat ve Onarım İşleri
  Konu Sahibi r.serhatatalay Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 06.Aralık.2007, 16:10

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36