kamu işçi maaş

Konu: Sponsor Muhasebe Kaydı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  55

  Sponsor Muhasebe Kaydı

  Bizim hizmet işletmemiz profesyonel bir futbol klübünün otel masraflarını karşıladı. Bunu nasıl muhasebeleştirebiliriz sizce, bu sponsorluk devamlı değil bi kereye mahsus bunun bize kdv ve kurumlar vergisi yönünden nasıl davranmalıyız yardımcı olabilirmisiniz...

  örneğin: 6000,00 Ytl (konaklama bedeli)
  480,00 Ytl (%8 KDV)

  bu nasıl muhasebeleştirilir kurumlar vergisinde sorun olurmu bize...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  653

  Ynt: Sponsor Muhasebe Kaydı

  konu ile ilgili düzenleme :
  Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Son Düzenleme:
  Beyanname üzerinde yapılacak indirimler, Gelir Vergisi Kanunu?nun 89?uncu maddesinde, Kurumlar Vergisi kanunu?nun ise mükerrer 14?üncü maddesinde yer almış bulunmaktadır.

  31.07.2004 tarih, 25539 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile GVK?nın 89. maddesi yeniden düzenlenmiş, KVK?na mükerrer 14. madde eklenmiştir. GVK?nın 89. maddesinin 8 bendi ile 5520 sayılı KVK?nın mükerrer 14. maddesinin (1-e) bendine göre, ?3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50?si? gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

  Yapılan bu düzenleme ile, spor faaliyetleri için yapılan sponsorluk harcamalarının;

  Amatör Spor dalları için tamamı (% 100)
  Profesyonel Spor dalları için % 50?si,
  Gerçek ve tüzel kişilerce beyan edilen gelirden beyanname üzerinde indirilebilecektir

  5. Sponsor Firmaların Yaptıkları Harcamaların Gider Kaydı ve Beyanname Üzerinde İndirimi:
  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, sponsorluk harcamalarını (gider yazılan) yıllık beyannamede gösterebilmek için, harcama tutarı beyannamede önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave edilmeli, daha sonra beyanname üzerinde sponsorluk harcaması indirimi olarak gösterilmelidir. [2]

  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sponsorluk belgesi ve sözleşmesi çerçevesinde yukarıda belirtilen harcamaları belgelendirmeleri ve defterlerine kaydetmeleri halinde sponsorluk giderlerini yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettikleri kazançla sınırlı olmak üzere indirebileceklerdir.

  Bu indirim için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, mükellefler defter ve belgelerini Vergi Usul Kanunu?nun ilgili hükümleri çerçevesinde tutmakla yükümlü olduklarından, herhangi bir vergi incelemesinde sırasında veya vergi idaresince istenilmesi halinde bu belgelerin ibraz edileceği tabiidir. Geçici vergi beyannameleri üzerinde de söz konusu harcamaların indirim konusu yapılması mümkün olup, bu durumda da aynı esaslar geçerlidir. [3]

  6.Sonuç:
  Sponsorluk harcamalarının vergi matrahından indirilebilmesi için, sponsorluk alan ile sponsor olan arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması ilgili yönetmelik gereği zorunludur. Sponsorluk sözleşmesinin işlemler tamamlandıktan sonra on gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü?ne gönderilmesi şarttır.

  Gelir ve kurumlar vergisi kanununa eklenen hükümlerle, sponsorluk harcamalarının amatör spor dallarında tamamının, profesyonel spor dallarında ise yüzde 50'sinin vergi matrahından indirilmesine olanak sağlanmış bulunulmaktadır. Örneğin; profesyonel spor kulübüne sponsorluk yapan bir kurumlar vergisi mükellefi yaptığı 100 bin YTL'lik ödemenin ancak yarısını vergi matrahından düşebilir. Bunun anlamı, (50.000 x 0,20=) 10 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %10?unu geri almış sayılacaktır. Aynı mükellef amatör spor kulübüne aynı miktarda ödemede bulunacak ise (100.000 x 0,20=) 20 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %20?sini geri almış sayılacaktır.

  Sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde indiriminin mümkün olabilmesi için sponsor olunacak sporcunun veya spor kulübünün ilgili federasyona veya spor il müdürlüğüne kayıtlı (lisanslı) olması gerekmektedir. Öte yandan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ?Sponsorluk Yönetmeliği? gereği, federasyon liglerine veya resmi müsabakalara katılmayan kulüpler veya sporcularla yapılan sponsorluk sözleşmelerin geçerliliği bulunmamakta ve dolayısıyla söz konusu kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde bildirilen gelirden indirilmesi mümkün olamamaktadır.
  Yukarıdaki izahatlar ve yaralanma, ancak dönem sonlarında gelir veya kurumlar vergisi matrahı çıkan (kar eden) işletmeler için söz konusu olup, hesap döneminin zarar ile sonuçlanması halinde böyle bir yararlanma veya indirim söz konusu olamayacağı gibi bu tür bir harcamanın sonraki yıllarda indirimi de mümkün değildir.

  Yapılan düzenlemenin taraflar için olumlu olduğu söylenebilir. Ancak, düzenlemenin uygulama usul ve esasları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren ?Sponsorluk Yönetmeliği? ne göre uygulanmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı?nca da konu ile ilgili bir tebliğ çıkartılmasında ve mali açıdan da bazı açıklamalara ihtiyaç bulunmaktadır
  İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  653

  Ynt: Sponsor Muhasebe Kaydı

  Alıntı AyAşAr Nickli Üyeden Alıntı
  konu ile ilgili düzenleme :
  Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Son Düzenleme:
  Beyanname üzerinde yapılacak indirimler, Gelir Vergisi Kanunu?nun 89?uncu maddesinde, Kurumlar Vergisi kanunu?nun ise mükerrer 14?üncü maddesinde yer almış bulunmaktadır.

  31.07.2004 tarih, 25539 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile GVK?nın 89. maddesi yeniden düzenlenmiş, KVK?na mükerrer 14. madde eklenmiştir. GVK?nın 89. maddesinin 8 bendi ile 5520 sayılı KVK?nın mükerrer 14. maddesinin (1-e) bendine göre, ?3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 14.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50?si? gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

  Yapılan bu düzenleme ile, spor faaliyetleri için yapılan sponsorluk harcamalarının;

  Amatör Spor dalları için tamamı (% 100)
  Profesyonel Spor dalları için % 50?si,
  Gerçek ve tüzel kişilerce beyan edilen gelirden beyanname üzerinde indirilebilecektir

  5. Sponsor Firmaların Yaptıkları Harcamaların Gider Kaydı ve Beyanname Üzerinde İndirimi:
  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, sponsorluk harcamalarını (gider yazılan) yıllık beyannamede gösterebilmek için, harcama tutarı beyannamede önce kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave edilmeli, daha sonra beyanname üzerinde sponsorluk harcaması indirimi olarak gösterilmelidir. [2]

  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sponsorluk belgesi ve sözleşmesi çerçevesinde yukarıda belirtilen harcamaları belgelendirmeleri ve defterlerine kaydetmeleri halinde sponsorluk giderlerini yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettikleri kazançla sınırlı olmak üzere indirebileceklerdir.

  Bu indirim için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, mükellefler defter ve belgelerini Vergi Usul Kanunu?nun ilgili hükümleri çerçevesinde tutmakla yükümlü olduklarından, herhangi bir vergi incelemesinde sırasında veya vergi idaresince istenilmesi halinde bu belgelerin ibraz edileceği tabiidir. Geçici vergi beyannameleri üzerinde de söz konusu harcamaların indirim konusu yapılması mümkün olup, bu durumda da aynı esaslar geçerlidir. [3]

  6.Sonuç:
  Sponsorluk harcamalarının vergi matrahından indirilebilmesi için, sponsorluk alan ile sponsor olan arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması ilgili yönetmelik gereği zorunludur. Sponsorluk sözleşmesinin işlemler tamamlandıktan sonra on gün içerisinde sponsorluğu alan tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü?ne gönderilmesi şarttır.

  Gelir ve kurumlar vergisi kanununa eklenen hükümlerle, sponsorluk harcamalarının amatör spor dallarında tamamının, profesyonel spor dallarında ise yüzde 50'sinin vergi matrahından indirilmesine olanak sağlanmış bulunulmaktadır. Örneğin; profesyonel spor kulübüne sponsorluk yapan bir kurumlar vergisi mükellefi yaptığı 100 bin YTL'lik ödemenin ancak yarısını vergi matrahından düşebilir. Bunun anlamı, (50.000 x 0,20=) 10 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %10?unu geri almış sayılacaktır. Aynı mükellef amatör spor kulübüne aynı miktarda ödemede bulunacak ise (100.000 x 0,20=) 20 bin YTL daha az vergi ödeyecek olup, kasasından çıkan paranın %20?sini geri almış sayılacaktır.

  Sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde indiriminin mümkün olabilmesi için sponsor olunacak sporcunun veya spor kulübünün ilgili federasyona veya spor il müdürlüğüne kayıtlı (lisanslı) olması gerekmektedir. Öte yandan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ?Sponsorluk Yönetmeliği? gereği, federasyon liglerine veya resmi müsabakalara katılmayan kulüpler veya sporcularla yapılan sponsorluk sözleşmelerin geçerliliği bulunmamakta ve dolayısıyla söz konusu kanunlar kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının beyanname üzerinde bildirilen gelirden indirilmesi mümkün olamamaktadır.
  Yukarıdaki izahatlar ve yaralanma, ancak dönem sonlarında gelir veya kurumlar vergisi matrahı çıkan (kar eden) işletmeler için söz konusu olup, hesap döneminin zarar ile sonuçlanması halinde böyle bir yararlanma veya indirim söz konusu olamayacağı gibi bu tür bir harcamanın sonraki yıllarda indirimi de mümkün değildir.

  Yapılan düzenlemenin taraflar için olumlu olduğu söylenebilir. Ancak, düzenlemenin uygulama usul ve esasları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren ?Sponsorluk Yönetmeliği? ne göre uygulanmaktadır. Ayrıca, Maliye Bakanlığı?nca da konu ile ilgili bir tebliğ çıkartılmasında ve mali açıdan da bazı açıklamalara ihtiyaç bulunmaktadır
  İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  55

  Ynt: Sponsor Muhasebe Kaydı

  evet bu mevzuatı bende okudum yalnız burada katma değer vergisi bakımından bir şeye rastlayamadım.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  653

  Ynt: Sponsor Muhasebe Kaydı

  Alıntı gkn_goki Nickli Üyeden Alıntı
  evet bu mevzuatı bende okudum yalnız burada katma değer vergisi bakımından bir şeye rastlayamadım.
  evet kdv indirim konusu yapılamıyor.ancak kdv harcama matrahına eklenip öylece gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirm konusu yapılacak..
  diyelimki yaptıgınız harcama profesyonel bir futbol takımına yapılan harcama olsun (6000 +480+ %8 kdv)

  Yapılacak yevmiye kaydı
  _______________________ / _____________________________
  770 Genel yönetim giderleri 6.480.
  01.sponsroluk harcamaları

  770 Genel yönetim giderleri 518,40
  01.ind.kabul edilmeyen k d v

  100 kasa 6,998,40

  _____________________ / ________________________________
  profesyonel spor dalı harcaması olduğundan harmacın % 50 si k k e gider..

  _____________________ / ____________________________
  950 k k e giderleri 3,499,20
  -sponsorlık harcamalar


  951 k k e g karşılığı 3,499,20
  -sponsorluk harcamaları
  ___________________ / ________________________________
  İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mart.2008
  Mesajlar
  55

  Ynt: Sponsor Muhasebe Kaydı

  teşekkürler ilgileriniz için

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Mali Müşavir Sponsor Olabilir mi ?
  Konu Sahibi bayramalikubilay Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Haziran.2016, 01:00
 2. KDV Tahakkuk Muhasebe Kaydı ve Ödendiği Zaman Kaydı ?
  Konu Sahibi DeryaKul Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 22.Temmuz.2013, 17:29
 3. Web Sitesi Sponsor Bağlantı Vergisi ?
  Konu Sahibi yalnızlar prensi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 04.Haziran.2012, 21:34
 4. sponsor
  Konu Sahibi musterak Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 27.Nisan.2006, 17:24
 5. Ramazan Etkinlikleri Çerçevesinde Sponsor Olma
  Konu Sahibi halilcan-28 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Ekim.2005, 10:22

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36