Bir voleybol takımıyla işyerimiz bir sene boyunca reklamlarımızı maçlarında yapmaları için anlaşma yaptı. Bunun için voleybol takımının derneğinden maliye bakanlığı alındısı şeklinde üstünde teberru geliri olan bir evrak aldı.
Bu evrağı gider olarak dikkate alabilir miyiz? Alırsakda beyanname üzerinden mi indirmemiz gerek yoksa muhasebe kayıtlarımıza yansıtmamız mı gerek?