D eğerli Arkadaşlar


X şirketinin ortakları a,b,c kişileri ...y şti nin ortakları a,b,c,d,e,f, kişileri X şirketi kredi kullanıp aynı şartlarla krediyi y ye aktarıyor... Normalde holdıng ve ya grup şirketlerınde bu yapılabılıyor ve örtülü sayılmıyor .grup şirketı 5520 tanımlanmamıstır..

Sırket ortakları farklı oldugunda grupp tanımına gırer mı....
Ayrıca 5520 sy kan. 12 md. 3 fıkrasında
(3) Bu maddenin uygulanmasında;
a) Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10?unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu,
b) Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayesini ifade eder.
(4) Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası?nda işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortaklık payı aranır.
(5) Yukarıda belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için topluca dikkate alınır.

yukarıda a bendınde yola cıkarak ilişkili kişi olmak için %10 şartı aranmalımıdır?