kamu işçi maaş

Konu: Eş zamanlı kayıt sistemi

 1. #1
  stajyer2007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  stajyer2007 Guest

  Eş zamanlı kayıt sistemi

  Merhaba,
  Eş zamanlı kayıt sistemine göre 710 nolu hs. alt hesaplarını

  Örnek
  710 DİMMG
  10 Kesim gider yeri
  0 İlk Madde ve Malzeme
  01 x maddesi

  Bu şekilde açmak zorunlu mudur?


 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.907

  Ynt: Eş zamanlı kayıt sistemi

  710. Direkt İlkmadde Ve Malzeme Giderleri :

  Bu giderler, esas üretim gider yerleri ile ilgili olup, mamülün bünyesine giren, mamülün temel öğesini oluşturan ve mamülün bünyesine doğrudan yüklenebilen maddelerin kullanımı fiili tutarlarla bu hesapta izlenir. Üretimde kullanılmayan ve satılan ilkmadde ve malzemenin maliyeti bu hesapta izlenmez.

  İşleyişi :

  Dönem içinde üretimde kullanılmak üzere ana ve yardımcı üretim yerlerinde ambardan çekilen direkt maddeler bu hesabın borcuna, "150-İlkmadde ve Malzeme Hesabı"nın alacağına kaydedilir. Eş zamanlı kayıt sistemi uygulayan işletmelerde giderlerin tahakkuk kaydının yapılmasını sağlamak üzere düzenlenen fişde, gider çeşidi ile gider yeri kodunun yazılması esastır.

  Hesapla ilgili yapılan düzeltmeler hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında hu hesap, "711- Direkt İlkmadde ve Malzeme Yansıtma Hesabı" ile karşılaştırılarak kapatılır.

  MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

  Sıra No : 1

  Resmi Gazete No
  : 21447 (Mükerrer)

  Resmi Gazete Tarihi
  : 26/12/1992

  alıntıdır.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Eş zamanlı kayıt sistemi

  Alıntı Ogün Güneş Nickli Üyeden Alıntı
  VERGİ USUL KANUNU
  İmalat Defteri
  Madde 197 - I'inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarda yazılı defterlerden gayrı bir (İmalat defteri) tutarlar.
  İmalat defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın cinsi ve miktarı itibariyle ve tarih sırasiyle yazılır:
  1. Satın alınan ve müşteri tarafından imalat yapılmak üzere tevdi olunan her nevi iptidai ve ham maddeler, başlıca yardımcı malzeme (Doğrudan doğruya imal ile ilgili yakıtlar gibi);

  2. Yukarda yazılı maddelerden imalata sarf olunan veya aynen satılanlar;

  3. İmal edilen mamul maddeler;

  4. Teslim edilen mamul maddeler;

  Teslimden maksat, Gider Vergileri Kanununa göre bu mahiyette olan muamelelerdir. Yarı mamuller teslim edildiği takdirde, bunlar tam mamul hükmüne girer.

  İmalat artıkları ve tali maddeler de imalat defterine geçirilir. Ancak bunlardan imal esnasında miktarlarının tespitine imkan ve lüzum olmıyanlar yalnız teslim sırasında kayıtlarda gösterilir.

  _________________________________________________

  246 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  D - İMALAT DEFTERİ:

  Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 203 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "İmalat defterine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, Maliye Bakanlığından müsaade almak şartıyle ayrıca imalat defteri tutmazlar" hükmü yer almaktadır.

  Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, muhasebe işlemlerini sözü edilen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izleyen mükelleflerin imalat defteri tutma mecburiyetleri, 1.1.1996 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, bu hususta izin almak üzere Bakanlığımıza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır.

  _________________________________________________
  1 SIRA NO' LU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
  Resmi Gazete No 21447 (M)
  0-9 GİDER ÇEŞİTLERİ
  Gider çeşitleri hesapları, mal ve hizmet üretiminde katlanılması gereken maliyetlerin bünyesindeki harcama çeşitlerini ifade eder.

  Bu hesaplar, kuruluşların bünyelerine uygun biçimde detaylandırılır. Gider çeşitleri hesaplarının sabit, değişken ve yarı değişken olarak gruplandırılması mümkündür.

  Gruplar içindeki gider çeşitlerinin sabit, değişken ve yarı değişken biçimde ayırımı işletmelerin kendi ihtiyaç ve insiyatiflerine bırakılmıştır.

  Gider çeşitleri hesaplarının kodlamasında aşağıda belirtilen sınıflama esas alınmıştır.

  Gider hesapları grupları :

  0 İlk madde ve malzeme

  1 İşçi ücret ve giderleri

  2 Memur ücret ve giderleri

  3 Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler

  4 Çeşitli giderler

  5 Vergi, resim ve harçlar

  6 Amortismanlar ve tükenme payları

  7 Finansman Giderleri

  Gider Çeşitleri Hesaplarının İşleyişi :

  Eş zamanlı kayıt yöntemini uygulayan işletmelerde, giderler tahakkuk ettikçe ilgili fonksiyonel gider hesaplarına kaydedilirken, aynı anda yardımcı defterlerdeki söz konusu çeşit hesaplarına da kaydedilir. Gider çeşitlerinin izlendiği yardımcı defter kayıtlarının gider yerlerini de gösterecek biçimde tutulması esastır.

  10-99 GİDER YERLERİ

  Gider yeri, üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu, örgütün bir birimini ya da birim içindeki bir yeri ifade eder.

  Giderlerin planlanması, kontrol edilmesi ve bu giderlerin dengeli bir biçimde toplanıp dağıtılmasını sağlar.

  Gider yerlerinin saptanmasında genellikle kuruluşların organizasyon şeması esas alınır.

  Gider yerleri aşağıdaki gibi bölümlenir.

  - Esas üretim gider yerleri

  - Yardımcı üretim gider yerleri

  - Yardımcı hizmet gider yerleri

  - Yatırım gider yerleri

  - Üretim yerleri yönetimi gider yerleri

  - Araştırma ve geliştirme gider yerleri

  - Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerleri

  - Genel yönetim gider yerleri.

  Gider yerlerinin bölümlenmesinde yukarıda verilen gider yerleri gruplanması esas olmakla beraber, kuruluşların işletme faaliyet alanı ile faaliyetin teknolojik akımına uygun olarak açılacak gider yerleri, bu verilen ana grup başlıkları altında yer alabilir.

 4. #4
  stajyer2007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  stajyer2007 Guest

  Ynt: Eş zamanlı kayıt sistemi

  Alıntı stajyer2007 Nickli Üyeden Alıntı
  Merhaba,
  Eş zamanlı kayıt sistemine göre 710 nolu hs. alt hesaplarını

  Örnek
  710 DİMMG
  10 Kesim gider yeri
  0 İlk Madde ve Malzeme
  01 x maddesi

  Bu şekilde açmak zorunlu mudur?
  Bu şekilde bir kayıt tutulması halinde mamülün bünyesine giren ilk madde ve malzemeyi nasıl tespit edebiliriz ki,

  Yani Diyelim

  710 Dimm 1.000
  10 Montaj Gider Yeri 1.000
  0 İlk Madde ve Malz. 1.000

  Burada Montaj gider yerinde 1.000 Tl?lik İlk Madde ve Malzeme Kullandık. Fakat Montaj gider yerinde A ve B Mamülü Üretiliyor. Bu şekilde kaydımızda montaj gider yerinde toplam kullanılan İlk madde ve malzemeyi görebiliyoruz fakat a ve b mamülü için ne kadar kullanıldığını göremiyoruz.

  Bende Kayıtları

  710 Dimm
  00 A mamülü
  0 İlk madde ve malzeme
  01 X malzemesi

  Olarak tutuyorum. Bu kayıtlama şeklinde ise gider yeri ihmal edilmiş oluyor.

 5. #5
  stajyer2007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  stajyer2007 Guest

  Ynt: Eş zamanlı kayıt sistemi

  İşi Kuralına göre yapmayı istiyorum. işletmede 4-5 çeşit mamül var ve 4 tane gider yeri var ve mamüllerin hepsi bütün gider yerlerinde işlem görüyor. Bu nedenle işler baya karışıyor. Buna çözüm gösterecek biri var mı?

 6. #6
  UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  UZMAN Guest

  Ynt: Eş zamanlı kayıt sistemi

  Merhaba;
  Alıntı stajyer2007 Nickli Üyeden Alıntı


  Burada Montaj gider yerinde 1.000 Tl?lik İlk Madde ve Malzeme Kullandık. Fakat Montaj gider yerinde A ve B Mamülü Üretiliyor. Bu şekilde kaydımızda montaj gider yerinde toplam kullanılan İlk madde ve malzemeyi görebiliyoruz fakat a ve b mamülü için ne kadar kullanıldığını göremiyoruz.
  Yansıtma hesapları bunun içindir işte sayın stajer2007
  710,720,730,740,760,770 hesapları gider yerleri bazında ayırırken

  711,721,731,741,761,771 hesaplarıda mamül bazında ayırınız.

  Böylece 151 hesapta A Mamülünün toplam maliyetini görürken,
  711 hesapta ilk madde malzeme toplamını
  721 hesapta A malı için yapılan işçilik toplamını
  731 hesapta A malı için yapılan üretim gideri toplamını vb.
  giderlerinden aldığı payları görmüş olursunuz;

  710 720 gibi anan hesaplarda ise gider yerlerinin şirket kaynaklarından kullandığı fon toplamını görmüş olursunuz.
  Gider yerleri dağılım tablosunda 2. Toplam ve 3. Toplam sonuçlarına göre yapacaksınız dağılımları

  Saygılarımla,

 7. #7
  stajyer2007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  stajyer2007 Guest

  Ynt: Eş zamanlı kayıt sistemi

  Heralde en uygun alt hesaplama

  710 DİMM
  10 Kesim gider yeri
  01 A Mamulü
  0 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  0 X Hammadesi
  02 B Mamulü
  0 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  0 X Hammadesi

  710 DİMM
  10 Montaj gider yeri
  01 A Mamulü
  0 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  0 X Hammadesi
  02 B Mamulü
  0 İlk Madde ve Malzeme Giderleri
  0 X Hammadesi  Çok Uzun Oldu.

 8. #8
  stajyer2007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  stajyer2007 Guest

  Ynt: Eş zamanlı kayıt sistemi

  Ebrulimm. Sizde gider çeşidini ihmal etmişsiniz.

  Muhasebe bürolarında gördüğüm kadarıyla kimse eşzamanlı kayıt sistemini uygulamıyor.
  Herkes kendi kolayına gelen şekilde alt hesaplar açmış. Kimisi direk Ana hesapta işlem yapıyor.

  Zannetmiyorum ki, Burada da uygulayan kimse yok.

  İlgilenen arkadaşlara teşekkürler.


 9. #9
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Eş zamanlı kayıt sistemi

  Ben hesap planını açarken kendimce bir şablon oluşturdum oradan yola çıkıyorum.

  Örnek vermek gerekirse;

  730.10.001
  730.20.001
  720.10.100
  770.80.200
  770.80.400
  780.80.700
  vb...

 10. #10
  stajyer2007 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  stajyer2007 Guest

  Ynt: Eş zamanlı kayıt sistemi

  Alıntı Ogün Güneş Nickli Üyeden Alıntı
  Ben hesap planını açarken kendimce bir şablon oluşturdum oradan yola çıkıyorum.

  Örnek vermek gerekirse;

  730.10.001
  730.20.001
  720.10.100
  770.80.200
  770.80.400
  780.80.700
  vb...
  Burada gider yeri ve gider çeşitleri hangileri?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tam Zamanlı Kısmi Zamanlı
  Konu Sahibi mes_ar Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Ağustos.2016, 11:51
 2. Tam Zamanlı Çalışmadan Yarı Zamanlı Çalışmaya Geçi̇ş
  Konu Sahibi suludag Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Nisan.2015, 14:39
 3. Kayıt Dışına Var da Kayıt İçi Çalışanlarla Barış Yok mu?
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Eylül.2009, 12:27
 4. Tam Zamanlı Hizmet sözleşmesi
  Konu Sahibi suludag Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Kasım.2008, 09:17
 5. Eşzamanlı Kayıt Sistemi
  Konu Sahibi Zahiri Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 19.Kasım.2005, 12:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36