kamu işçi maaş

Konu: Kâr Dağıtımı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  113

  Kâr Dağıtımı

  kar dağıtımı yapıcağız. 1 tertip ve 2 tertip yedek akçe sınırı nedir. hangi rakamlara ulaşıldığında dağıtılmaz, karları sermayeye ilave ettiğimiz durumlarda 1 tertip ve 2 tertip yedek akçe ayrılması zorunlumudur.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: kar dağıtımı

  1.her halükarda zorunlu fakat 2.için gerek yoktur 2.sadece kar dağıtılırsa ayrılır

 3. #3
  SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM FATİH Guest

  Ynt: kar dağıtımı

  Alıntı APAÇİ Nickli Üyeden Alıntı
  1.her halükarda zorunlu fakat 2.için gerek yoktur 2.sadece kar dağıtılırsa ayrılır
  Diyelim,
  İşletmede 2007-2008 yılları karları dağıtılmamış, bilançoda 570 nolu hesapta görünüyor. Biz 1. tertip yedek akçeyi ayıracakmıyız yani?

 4. #4
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.898

  Ynt: Kâr Dağıtımı

  Kar dağıtımı yapmadığım zaman 1.yedek akçeyi ayırmıyorum.Ayıranlara rastladım.Bunun için yedek akçe ayrıldığına dair karar alındığını gördüm.Ama ben şahsen kar dağıtmayınca 1.'yi ayırmıyorum.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 5. #5
  SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM FATİH Guest

  Ynt: Kâr Dağıtımı

  Sn. Twolf
  Bende kar dağıtımı yapılmayınca 1. yedek akçeyi ayırmıyorum.
  Ancak kanunda bu konuyla ilgili bir açıklama var ise uymak gerekir.
  Bu konuda dayanak var mıdır?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Kâr Dağıtımı

  C - YEDEK AKÇELER:

  I - KANUNİ YEDEK AKÇE:

  Madde 466 - Her yıl safi karın yirmide birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılması mecburidir.
  Kanuni haddini bulduktan sonra dahi bu akçeye aşağıdaki paralar eklenir:

  1. Hisse senetlerinin çıkarılmasında, çıkarma masrafları indirildikten sonra, itibari kıymetten fazla olarak elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarf edilmiyen kısmı;

  2. İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan senetlerden elde edilen hasılat noksanı kapatıldıktan sonra, artan kısmı;

  3. Safi kardan, birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka pay sahipleri için %5 kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın onda biri;

  Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran ziyanların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

  İkinci fıkranın 3 numaralı bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, gayesi esas itibariyle başka işletmelere iştirakten ibaret olan "Holding" şirketleri hakkında cari değildir.

  Hususi kanunlara tabi olan anonim şirketlerin yedek akçeleri hakkındaki hükümler mahfuzdur.

 7. #7
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.898

  Ynt: Kâr Dağıtımı

  biraz araştırdığımda şunları buldum.(Zorunluluk olduğunu gördüm.)
  Dayanak TTK.466.maddesi

  Aşağıdakiler alıntıdır.


  SERMAYE ŞİRKETLERİNDE 1.TERTİP YASAL YEDEK AKÇELER  Sermaye şirketlerinde yedek akçelerin TTK tanımı yapılmış, ayrılma şekil ve özellikleri belirtilmiştir. TTK 466. maddesi ile yasal yedek akçeler zorunluluk hale getirilmiş, ve yine bu maddesi ile ne zamana kadar yasal akçelerin ayrılması gerektiği belirtilmiştir.

  1.Tertip Yasal Yedek Akçeler

  I.Tertip yasal yedekler TTK 466/1. maddesinde ne oranda ayrılacağı ve ne zamana veya ne tutara ulaşıncaya kadar ayrılacağına dair, hüküm yer almaktadır. Kısaca bu madde ile karın %5?i oranında yasal yedekler ayrılır. Ayrılan bu tutarlar ödenmiş sermayenin %20?sine ulaşıncaya kadar ayrılmaya devam edilir. Bu bir zorunluluktur. Bu oran sözleşme ve genel kurullarda alınan kararlarla arttırılabilir. Ancak, sermaye artırımı yapılmışsa yeni ödenmiş sermayenin %20?sine ulaşıncaya kadar tekrar yedek akçe ayrılmaya devam edilir.
  I.Tertip yasal yedeklerin matrahı vergi sonrası kadardır.

  Yedek Akçe Nedir?
  Yedek akçeler, işletmenin vergi sonrası kalan kısmının,diğer bir deyişle özvarlığındaki artışın, ortaklara dağıtılmayarak, işletmenin bünyesinde bırakılmasıdır.

  Yedek Akçe Ayrılmasına Neden İhtiyaç Vardır?
  TTK?unu gereği, ileride oluşabilecek ekonomik sıkıntı dönemlerinde işletmenin finansmanına yardımcı olması, zararların kapatılması, alacakların işletmenin mali yapısının güçlü olduğunu görmesi için yedek akçe ayrılması gerekmektedir. Bir diğer ifade ile işletmelerin kendi oto finansmanlarını kendilerinin sağlaması amaçlanmıştır.
  İşletmenin karı yok ise yedek akçe ayrılmaz.

  Yedek Akçe Bölümlenmesi

  1) Kanuni Yedek Akçeler: TTK 466.maddesi ile düzenlenmiş ve yine bu kanunda ?umumi yedek akçe? olarak belirtilmiştir.Kanuni yedek akçeler, kendi içinde I.Tertip yedek akçe ve II.tertip yedek akçe olarak iki bölüme ayrılmıştır.
  2) Sözleşme Gereği Yapılan Yedek Akçeler ( İhtiyari Yedek Akçe): TTK 467.maddesi uyarınca A.Ş sözleşmelerinde belirtilme suretiyle ihtiyari yedek akçe ayrılabilirler.
  3) Genel Kurul Kararı Gereği Ayrılan Olağanüstü Yedek Akçeler: TTK gereği genel kurula karar alınması durumunda yedek akçe ayrılması imkanı tanınmıştır.

  Muhasebe Açısından Yedek Akçeler
  Muhasebede yedek akçeler ikiye ayrılmıştır. Bunlar ;Sermaye yedekleri ve Kar yedekleridir.
  Sermaye Yedekleri: Özkaynaklarda meydana gelen ve işletmede bırakılan tutarlardır.
  - Hisse senedi ihraç primleri
  - İptal edilen ortaklık payları
  - Yeniden değerlemedeki değer artışları

  Kar Yedekleri: kanun,sözleşme ve yetkili organların tarafından alınan kararlar gereğince, dağıtılmamış ve işletmede alıkonulmuş kararlardır.

  Yedek Akçelerin Nitelikleri
  1) Vergiye tabi değillerdir. Zira; vergi sonrası dağıtılabilir,kardan ayrılmaktadır.
  2) Kurum kazancından indirim konusu yapılmaz.
  3) Yedek akçe olarak ayrılan karlar, şirket bünyesinde kalacağından dolayı stopaj ödemesi yapılmamaktadır.
  4) Yine yedek akçe olarak ayrılan karlar, sermayeye ilave edildiğinde stopaj uygulaması yapılmayacaktır.
  5) Sermaye artırımı yapılırsa yeni ödenmiş sermayenin %20!sine ulaşıncaya kadar tekrar ayrılmaya devam edilir.

  ÖRNEK:

  X Turizm A.Ş 2006 dönemine ait vergi sonrası karı 114.000 YTL, ödenmiş sermayesi 400.000 YTL dir.


  I.Tertip yasal yedek 114.000 % 5 = 5.700YTL
  ---------------------,/,-----------------------

  570 Geçmiş Yıl karları 5.700

  540 Yasal Yedekler 5.700

  I.tertip yasal yedek

  -------------------,/,------------------------------  Not: I.tertip yedek akçe an fazla ödenmiş sermayenin %20?sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Yani 400.000 %20 = 80.000 YTL ?ye kadar I.tertip yedek akçe ayrılır.  Hikmet Güneş

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  ************

  KAR DAĞITIMI YAPMADAN 1.YEDEK AKÇENİN AYRILMASI.
  (Başka forumda yapılan yorumdur)

  Eğer kar dağıtmıyorsan, sadece 1. tertip yedek akçeyi ayırırsın. O da, (ödenmiş sermayenin % 20 sine ulaşıncaya kadar) ticari karın % 20 si olarak ayrılır.

  570 .............. xxx
  ............ 540 01 ................. xxx

  Sonra, yapacağın kar dağıtımı varsa yaparsın (dağıttığın karın % 10 2. tertip yedek akçe olarak ayrılır) dağıtım yapılmamışsa da, en son 31.12 de 570 de kalan tutarı 542 hesaba aktarırsın.

  **********

  Şirket ana sözleşmede KARIN DAĞITILMASI maddesinde TTK 466.maddeye atıfta bulunulmuşsa sanıyorum kar dağıtılmasa bile yedek akçe ayrılmalı..Eee biz ayırmadık ne olacak şimdi ?
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Eylül.2007
  Mesajlar
  1.454

  Ynt: Kâr Dağıtımı

  GEÇMİŞE YÖNELİK AYIRABİLİRSİNİZ
  eğer yinede ayırmazsanız yapılmayan bu işlem den dolayı ticari alacaklara karşıda bu tutarlar kadar şirket müdürü şahsen sorumlu olur çünkü kanunla gereken görevlerini yapmadığı gözüküyor

 9. #9
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.898

  Ynt: Kâr Dağıtımı

  Devlet baba saolsun,başımızı kaşıyacak vakit bırakmıyor ki birde kar dağıtalım
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 10. #10
  SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM FATİH Guest

  Ynt: Kâr Dağıtımı

  2008 yılı karına ait 1. tertip yedek akçeyi hangi tarih itibariye ayırmalıyız?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Kar Dağıtımı
  Konu Sahibi gkn_goki Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 08.Ağustos.2014, 17:33
 2. Kar Dağıtımı
  Konu Sahibi stajerim Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2013, 12:15
 3. Kar Dağıtımı
  Konu Sahibi s_yasar_86 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ocak.2010, 13:41
 4. Kar Dağıtımı
  Konu Sahibi e.kupeli Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Haziran.2009, 14:16
 5. Kar Dağıtımı Hk..
  Konu Sahibi tolona Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Şubat.2006, 12:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36