kamu işçi maaş

Konu: Yansıtma Hesapları

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.861

  Yansıtma Hesapları

  Arkadaşlar yansıtma hesaplarının kullanılması vakıfta zorunlu mu?

  ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

 2. #2
  Serpil YAVUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serpil YAVUZ Guest

  Ynt: Yansıtma Hesapları

  Bilanço esasına göre defter tutuyorsanız ,hesapları başka nasıl kapatabilirsiniz ki ?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  1.861

  Ynt: Yansıtma Hesapları

  gelirleri ve giderleri ayrı ayrı 690 a aktarırım ve bilançoyu yaparım.
  vakıf olduğu için herhangi bir ticari faaliyet yok yani maliyet türü bir hesap yok.
  ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

 4. #4
  Serpil YAVUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serpil YAVUZ Guest

  Ynt: Yansıtma Hesapları

  Şöyle şimdi,yansıtma hesapları derken öncelikle gider çeşitlerini 690 k/z hesabına atabilmen için,önce gider çeş.yansıtma hesaplarını kullanıp,oradanda 690 a aktarırsınız.Tamam bilanço çıkar.

  Gelir tablosunda ise,maliyet türü bir kaydın olmayabilir.Ama sonuçta gelir tablosu yine düzenlenebilir.

  Vakfın gelirleri ile giderlerini karşılaştırarak gelir tablonu oluşturabilirsin.
  Vakıflarla ilgili özel bir düzenleme varmı ,onu bilemiyorum.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  285

  Ynt: Yansıtma Hesapları

  vakıflara özel tdhp aşağıdki şekilde....umarım yardımcı olur.  (varlıklar ve varlıklarını düzenleyici hesaplar)

  1. dönen varlıklar

  10 hazır değerler

  100 kasa
  101 alınan çekler
  102 bankalar
  103 verilen çekler ve ödeme emirleri (-)
  104
  105
  106
  107
  108 diğer hazır değerler
  109

  11 menkul kıymetler

  110 hisse senetleri
  111 özel kesim tahvil, senet ve bonoları
  112 kamu kesimi tahvil, senet ve bonolorı
  113
  114
  115
  116
  117
  118 diğer menkul kıymetler
  119 menkul değerler değer düşüklüğü karşılığı (-)

  12 ticari alacaklar

  120 alıcılar
  121 alacak senetleri
  122 alacak senetleri reeskontu (-)
  123
  124
  125
  126 verilen depozito ve teminatlar
  127 diğer ticari alacaklar
  128 şüpheli ticari alacaklar
  129 şüpheli alacaklar karşılığı (-)

  13 diğer alacaklar

  130
  131 ortaklardan (kuruculardan) alacaklar
  132 iştiraklerden alacaklar
  133 bağlı ortaklıklardan alacaklar (iktisadi işletmelerden
  alacaklar)
  134 üyelerden alacaklar
  135 personelden alacaklar
  136 diğer çeşitli alacaklar
  137 diğer alacak senetleri reeskontu (-)
  138 şüpheli diğer alacaklar
  139 şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

  14

  15 stoklar

  150 ilk madde ve malzeme
  151 yarı mamüller-üretim
  152 mamüller
  153 ticari mallar
  154
  155
  156
  157 diğer stoklar
  158 stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
  159 verilen sipariş avansları

  16

  17 yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri

  170 yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179 taşeronlara verilen avanslar

  18 gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları

  180 gelecek aylara ait giderler
  181 gelir tahakkukları
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189

  19 diğer dönen varlıklar

  190 devreden kdv
  191 indirilecek katma değer vergisi
  192 diğer katma değer vergisi
  193 peşin ödenen vergiler ve fonlar
  194
  195 iş avansları
  196 personel avansları
  197 sayım ve tesellüm noksanları
  198 diğer çeşitli dönen varlıklar
  199 diğer dönen varlıklar karşılığı

  2- duran varlıklar

  20

  21

  22 ticari alacaklar

  220 alıcılar
  221 alacak senetleri
  222 alacak senetleri reeskontu (-)
  223
  224
  225
  226 verilen depozito ve teminatlar
  227
  228
  229 şüpheli alacaklar karşılığı (-)

  23 diğer alacaklar

  230
  231 ortaklardan (kuruculardan) alacaklar
  232 iştiraklerden alacaklar
  233 bağlı ortaklıklardan (iktisadi işletmelerden) alacaklar
  234 üyelerden alacaklar
  235 personelden alacaklar
  236 diğer çeşitli alacaklar
  237 diğer alacak senetleri reeskontu (-)
  238
  239 şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)

  24 mali duran varlıklar

  240 bağlı menkul kıymetler
  241 bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı (-)
  242 iştirakler
  243 iştiraklere sermaye taahhütleri (-)
  244 iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı (-)
  245 bağlı ortaklıklar (iktisadi işletmeler)
  246 bağlı ortaklıklara (iktisadi işletmelere) sermaye
  taahhütleri (-)
  247 bağlı ortaklıklar (iktisadi işletmelere) sermaye payları
  değer düşüklüğü karşılığı (-)
  248 diğer mali duran varlıklar
  249 diğer mali duran varlıklar karşılığı (-)


  25 maddi duran varlıklar

  250 arazi ve arsalar
  251 yeraltı ve yerüstü düzenleri
  252 binalar
  253 tesis, makine ve cihazlar
  254 taşıtlar
  255 demirbaşlar
  256 diğer maddi duran varlıklar
  257 birikmiş amortismanlar (-)
  258 yapılmakta olan yatırımlar
  259 verilen avanslar

  26 maddi olmayan duran varlıklar

  260 haklar
  261 şerefiye
  262 kuruluş ve örgütlenme giderleri
  263 araştırma ve geliştirme giderleri
  264 özel maliyetler
  265
  266
  267 diğer maddi olmayan duran varlıklar
  268 birikmiş amortismanlar (-) (itfa payları)
  269 verilen avanslar

  27 özel tükenmeye tabi varlıklar

  270
  271 arama giderleri
  272 hazırlık ve geliştirme giderleri
  273
  274
  275
  276
  277 diğer özel tükenmeye tabi varlıklar
  278 birikmiş tükenme payları (-)
  279 verilen avanslar

  28 gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları

  280 gelecek yıllara ait giderler
  281 gelir tahakkukları
  282
  283
  284
  285
  286
  287
  288
  289

  29 diğer duran varlıklar

  290
  291 gelecek yıllarda indirilecek katma değer vergisi
  292 diğer katma değer vergisi
  293 gelecek yıllar ihtiyacı stoklar
  294 elden çıkarılacak stoklar ve maddi duran varlıklar
  295 peşin ödenen vergiler ve fonlar
  296
  297 diğer çeşitli duran varlıklar
  298 stok değer düşüklüğü karşılığı (-)
  299 birikmiş amortismanlar (-)

  pasif (kaynaklar ve kaynakları düzenleyici hesaplar)

  3- kısa vadeli yabancı kaynaklar

  30 mali borçlar

  300 banka kredileri
  301
  302
  303 uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri ve faizleri
  304 (kullanılmaz)
  305 (kullanılmaz)
  306 (kullanılmaz)
  307
  308 (kullanılmaz)
  309 diğer mali borçlar

  31

  32 ticari borçlar

  320 satıcılar
  321 borç senetleri
  322 borç senetleri reeskontu (-)
  323
  324
  325
  326 alınan depozito ve teminatlar
  327
  328
  329 diğer ticari borçlar
  33 diğer borçlar

  330
  331 ortaklara (kuruculara) borçlar
  332 iştiraklere borçlar
  333 bağlı ortaklıklara (iktisadi işletmelere ) borçlar
  334 üyelere borçlar
  335 personele borçlar
  336 diğer çeşitli borçlar
  337 diğer borç senetleri reeskontu (-)
  338
  339

  34 alınan avanslar

  340 alınan sipariş avansları
  341
  342
  343
  344
  345
  346
  347
  348
  349 alınan diğer avanslar

  35 yıllara yaygın inşaat ve onarım hakedişleri

  350 yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedelleri
  351
  352
  353
  354
  355
  356
  357
  358
  359

  36 ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler

  360 ödenecek vergi ve fonlar
  361 ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
  362
  363
  364
  365
  366
  367
  368 vadesi geçmiş ertelenmiş veya taksitlendirilmiş vergi ve
  diğer yükümlülükler
  369 ödenecek diğer yükümlülükler

  37 borç ve gider karşılıkları

  370 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları
  371 dönem karının peşin ödenen vergi ve diğer
  yükümlülükleri (-)
  372 kıdem tazminatı karşılığı
  373 maliyet giderleri karşılığı
  374
  375
  376
  377
  378
  379 diğer borç ve gider karşılıkları

  38 gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları

  380 gelecek aylara ait gelirler
  381 gider tahakkukları
  382
  383
  384
  385
  386
  387
  388
  389

  39 diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar

  390
  391 hesaplanan kdv
  392 diğer kdv
  393 merkez ve şubeler cari hesabı
  394
  395
  396
  397 sayım ve tesellüm fazlaları
  398
  399 diğer çeşitli yabancı kaynaklar
  4- uzun vadeli yabancı kaynaklar

  40 mali borçlar

  400 banka kredileri
  401
  402
  403
  404
  405 (kullanılmaz)
  406
  407 (kullanılmaz)
  408 (kullanılmaz)
  409 diğer mali borçlar

  41

  42 ticari borçlar

  420 satıcılar
  421 borç senetleri
  422 borç senetleri reeskontu (-)
  423
  424
  425
  426 alınan depozito ve teminatlar
  427
  428
  429 diğer ticari borçlar

  43 diğer borçlar

  430
  431 ortaklara (kuruculara) borçlar
  432 iştiraklere borçlar
  433 bağlı ortaklıklara (iktisadi işletmelere) borçlar
  434 üyelere borçlar
  435
  436 diğer çeşitli borçlar
  437 diğer borç senetleri reeskontu (-)
  438 kamuya olan ertelenmiş veya taksitlendirilmiş borçlar
  439

  44 alınan avaslar

  440 alınan sipariş avansları
  441
  442
  443
  444
  445
  446
  447
  448
  449 alınan diğer avanslar

  45

  46

  47 borç ve gider karşılıkları

  470
  471
  472 kıdem tazminat karşılığı
  473
  474
  475
  476
  477
  478
  479 diğer borç ve gider karşılıkları

  48 gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları

  480 gelecek yıllara ait gelirler
  481 gider tahakkukları
  482
  483
  484
  485
  486
  487
  488
  489

  49 diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar

  490
  491
  492 gelecek yıllara ertelenen veya terkin edilecek kdv
  493 tesise katılma payları
  494
  495
  496
  497
  498
  499 diğer çeşitli uzun vadeli yabancı kaynaklar

  5- özkaynaklar

  50 ödenmiş sermaye

  500 sermaye (mal varlığı)
  501 ödenmiş sermaye (-)

  51

  52 sermaye yedekleri

  520 (kullanılmaz)
  521 (kullanılmaz)
  522 maddi duran varlık yeniden değerleme artışları
  523 iştirakler yeniden değerleme artışları
  524
  525
  526
  527
  528
  529 diğer sermaye yedekleri

  53

  54 kâr yedekleri

  540 yasal yedekler
  541 statü yedekleri
  542 olağanüstü yedekler
  543 matematik karşılıklar
  544 ödenmiş primler karşılığı
  545
  546
  547
  548 diğer kâr yedekleri
  549 özel fonlar

  55

  56

  57 geçmiş yıllar karları (gelir fazlaları)

  570 geçmiş yıllar karları (gelir fazlaları)

  58 geçmiş yıllar zararları (-) (gider fazlaları)

  580 geçmiş yıllar zararları (gider fazlaları)

  59 dönem net karı (dönem net gelir fazlası)

  590 dönem net karı (dönem net gelir fazlası)
  591 dönem net zararı (-) (dönem net gider fazlası)


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 780 ve 653 hesapları
  Konu Sahibi Emre007 Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Ağustos.2016, 22:40
 2. Yansıtma Hesapları Neden Kullanılır ?
  Konu Sahibi ramazangunes Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 14.Şubat.2013, 15:25
 3. 7A 7B Hesapları
  Konu Sahibi mes_ar Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 19.Ekim.2012, 16:26
 4. Yansıtma Hesapları
  Konu Sahibi erbilge Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 18.Şubat.2011, 08:49
 5. 151 Hesap ve Yansıtma Hesapları
  Konu Sahibi tlgtck Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Şubat.2008, 14:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36