Ödev konusunda yardımınızı rica ediyorum.
A işletmesinin aşağıdaki bilgilere göre satılan mamullerin maliyetini ve gelir tablosunu yaparmısınız ?

STOKLAR 1 ocak 31 aralık
direkt ilk mad.malz.stokları 3.800 3.480
yarı mamul stokları 2.600 3.000
mamul stokları 2.200 1.800
endirekt ilk mad.malz.stokları 220 300

FAALİYETLER
Direkt ilk mad.malz.alımları 6.200
Direkt işçilik maliyetleri 6.600
satış giderleri 440
endirekt ilk madde ve malz.alımları 340
yurt içi satışlar 30.000
endirekt işçilik maliyetleri 3.320
idare binası amortismanı 310