kamu işçi maaş

Konu: %0 Kdv li Depozitolu Satış Faturası Kaydını Yazar mısınız ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  27

  %0 Kdv li Depozitolu Satış Faturası Kaydını Yazar mısınız ?

  Ürün açıklaması Brüt Tutar
  20x50 gold rb 35,00

  kasa 50 cl tuborg (20 gözlü) 4,50

  şişe 50 cl gold geri dönüşümlü 4,00
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  İade dep.Kasa 50 cl tuborg Mal Tutarı 35
  iade dep:şişe gold geri dönüşümlü Depozito tutarı: 8,50
  Brüt tutar 43,50
  Sabit tut isk: 0,00
  net tutar 43,50
  kdv %18 35,00 6,30
  kdv %0 8,50 0,00

  Fatura tutarı: 49,80
  Alınan iade tut: -8,50
  Tahsilat tutar. 41,30
  Yalnız kırkdokuz TL Seksen Kuruş diyor

  Bu faturayı nasıl muhasebe kaydı yapabilirim????
  Kdv %0 diyor normalde kullandığım hesaplar bu satış faturasında...

  600 bira
  600 depozito
  391......

  Konuyu cevaplar ve yardımcı olur musunuz???
  teşekkürler


 2. #2
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: %0 kdv li depotolu satış faturası kaydını yazar mısınız

  Depozitoları verilen depozito ve teminatlar hesabında takip etmelisiniz. Geri alamayacağınız ambalajlara ait depozito tutarı size ft edilince buradan çıkarmalı ve ilgili masraf hs almalısınız.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: %0 kdv li depotolu satış faturası kaydını yazar mısınız

  Alıntı bizzare Nickli Üyeden Alıntı
  Ürün açıklaması Brüt Tutar
  20x50 gold rb 35,00

  kasa 50 cl tuborg (20 gözlü) 4,50

  şişe 50 cl gold geri dönüşümlü 4,00
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  İade dep.Kasa 50 cl tuborg Mal Tutarı 35
  iade dep:şişe gold geri dönüşümlü Depozito tutarı: 8,50
  Brüt tutar 43,50
  Sabit tut isk: 0,00
  net tutar 43,50
  kdv %18 35,00 6,30
  kdv %0 8,50 0,00

  Fatura tutarı: 49,80
  Alınan iade tut: -8,50
  Tahsilat tutar. 41,30
  Yalnız kırkdokuz TL Seksen Kuruş diyor

  Bu faturayı nasıl muhasebe kaydı yapabilirim????
  Kdv %0 diyor normalde kullandığım hesaplar bu satış faturasında...

  600 bira
  600 depozito
  391......

  Konuyu cevaplar ve yardımcı olur musunuz???
  teşekkürler
  Merhaba,

  Yayınlamış makaleyi gönderiyorum.

  DEPOZİTO VE TEMİNATLARIN AMORTİSMANI VE DEĞERLEMESİ
  Sakıp Şeker*
  A-
  DEPOZİTO OLARAK BAYİİLERE VERİLEN AMBALAJ MALZEMELERİNİN KAYITLARDA GÖSTERİLMESİ
  1-
  Genel Açıklamalar
  Su, süt, alkolsüz içecekler gibi sıvı maddelere ait ambalaj malzemeleri (şişe ve kasalar) depozitolu veya depozitosuz olarak içine konuldukları ürün ile pazarlanmaktadır. Depozitosuz satışlarda ambalaj malzemesi giderleri, ilk madde veya malzeme gideri olarak üretim maliyetine kaydedilir. Ancak, depozitolu mal satışlarında durum farklıdır. Depozitolu satışlarda, satıcı ambalaj malzemelerini bayilerine bir sözleşme ile teslim eder, satış yapıldıkça boşalan ambalaj malzemesi geri alınır. Bu geri alma sırasında aynı miktarda ambalaj malzemesi de satılan mal ile doldurularak bayiye teslim edilir. Depozitolu ambalaj malzemeleri KDV hesaplanmaksızın bayie teslim edilir.
  Bilindiği gibi KDV Kanunu?nun 2/4.maddesine göre kap ve ambalajların veri verilmesinin mutat olduğu hallerde, teslim bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalaj maddesinin geri verilmesinde de aynı hüküm geçerlidir.
  2-
  Tekdüzen Muhasebe Hesap Planında Alınan Depozitoların Kaydı
  İşletme tarafından üçüncü kişilerin belli bir iş yapmalarını, aldıkları bir değeri geri vermelerini sağlamak amacıyla ve belli sözleşmeler nedeniyle gerçekleşecek bir alacağın karşılığı olarak alınan depozito ve teminat niteliğindeki değerler, Tekdüzen Hesap Planında, Ticari Borçlar hesap grubu içinde, bir yıldan kısa vadeli olanlar ?326-Alınan Depozito ve Teminatlar? hesabında, bir yıldan uzun vadeli olanlar ise ?426-Alınan Depozito ve Teminatlar? hesabında izlenir.
  Alınan depozito ve teminat bedelleri vadelerine göre 326 veya 426 nolu hesabın alacağına, geri verilenler veya hesaba sayılanlar ise hesabın borcuna kaydedilir. Bilanço günü itibariyle vadesi bir yılın altına düşen depozito ve teminatlar ise 426 no?lu hesabın borcu karşılığı 326 nolu hesabın alacağına kaydedilir.
  3-
  Depozitolara İlişkin Amortisman Kaydı
  Bilindiği gibi amortisman, değeri belli bir tutarın üzerinde olan (1.1.2001 tarihinden itibaren 150 milyon TL) ve ekonomik ömrü bir yıldan daha uzun olan varlıklar için ayrılır. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arzedenlerde bu had topluca dikkate alınır. (VUK, Md:313/3) Süt, su ve meşrubat gibi cam şişe ile pazarlanan ürünlere ait ambalaj malzemelerinin ömürleri bir yıldan daha kısa olmakla birlikte, bunlar toplu olarak dikkate alındığında yıl sonu itibariyle tamamının da kırılmadığı görülür. Söz konusu şişe ve kasalar iktisadi ve teknik bütünlük arzettiği için amortisman yoluyla veya aşağıdaki bölümde açıklanan tükenme payı yöntemi ile itfa edilmelidir.
  Cam şişe gibi aşınma ve yıpranma oranı yüksek olan ambalaj malzemelerinde amortisman uygulaması yerine aşınma ve yıpranmanın etkisinin ticari karın tespitinde dikkate alabilmek için farklı bir değerleme yönteminin uygulanmasına ihtiyaç vardır. Öteden beri cam şişe, plastik kasa ve çuval gibi ambalaj malzemelerinin dönem sonundaki envanter ve değerlemesi konusunda tam bir uygulama birliği yoktur. Depozitolu ambalaj malzemeleri için normal veya azalan bakiyeler yöntemlerinden birine göre amortisman ayrılabileceği gibi söz konusu malzemeler ticari mal gibi kabul edilerek dönem içindeki değer kayıpları gider yazılmak suretiyle de değerlenebilir. Bu ikinci yöntem, vergi sistemimizde uygulama alanı çok sınırlı olan ?tükenme payı? uygulamasına benzemektedir.1
  * Yeminli Mali Müşavir
  1 Vergi Hukukumuzda tükenme payı, maden işletmeleri için öngörülmüş olup, Tekdüzen Hesap Planı açıklamalarında bu çerçevede tanımlanmıştır. Bu konunun mevzuatımızda yeterince yer almadığı ve tartışılmadığı kanısındayım.
  Kırılma ve yıpranma oranı yüksek olmayan ambalaj malzemelerinde ise amortisman ayırmak suretiyle işlem yapılması gerekmektedir. Örneğin, LPG tüplerinde kullanım süresi bir yıldan uzun olduğu için, bunlar amortisman yoluyla itfa edilir. Bu gibi depozito niteliğindeki malların mülkiyeti kime ait ise amortisman ayırma hakkı da ona aittir.
  Depozito karşılığını müşterilere verilen demirbaş niteliğindeki eşya için satıcı mükellefin amortisman ayırabileceği Danıştay tarafından da kabul edilmiştir. Danıştay 4.Dairesi bayilere depozito karşılığında verilen LPG tüplerinin satılmış sayılamayacağından amortisman yoluyla itfa edilebileceğine karar vermiştir. Kararda satıştan söz edebilmek için malın belirli bir bedel karşılığında müşteriye teslimi ve mülkiyetinin devri gerektiğine, ayrıca LPG tüplerinin arıza, bakım ve servis hizmetlerinin dağıtım şirketine ait olduğuna ve kullanılamaz hale gelen tüplerin toplanması ve kullanımdan çekilerek imha edilmelerinin şirketin sorumluluğunda bulunduğuna dikkat çekilmiştir.2
  4-
  Depozito Olarak Verilen Ambalaj Malzemelerinin Ticari Mal Gibi Değerlenmesi (Tükenme Payı Yöntemi)
  Bilindiği gibi amortismanda genel oran %20 olup, daha yüksek oranda amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetleri belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı?na aittir.(VUK,Md:315) 153 no?lu VUK Genel Tebliğinde genel oranın üzerinde amortisman ayrılabilecek kıymetler arasında şişeler ve plastik kasalar belirtilmemiştir.3
  Depozito olarak verilen şişe ve benzeri ambalaj malzemelerinin amortisman yoluyla itfa edilmesi yerine, aşağıda belirtildiği şekilde, tükenen kısmın giderleştirilmesinin olayın mahiyetine daha uygun düştüğü kanısındayım. Söz konusu ambalaj malzemelerinin doğrudan gideri olarak kaydedilmesi gerektiği de ileri sürülebilir.4
  Örnek: Maden suyu üretimi ve pazarlaması işiyle uğraşan (G) işletmesi, 100 bin adet cam şişe 5000 adet boş kasa satın almış olup, bu şişelerin 75 bin adedi ile 3125 adet kasayı bayilerine depozito sözleşmesi ile teslim etmiştir. 24 adet şişe bir kasa içinde olmak üzere 3125 kasa dolu olarak bayilere verilmiştir. Yapılan hesaplamaya göre 1 adet boş şişenin işletmeye maliyeti 20.000.-TL. boş kasanın maliyeti ise 750.000.-TL?dir. Sirkülasyonu sağlamak ve işletmede bayilerden gelecek kırılma ve azalmaları karşılamak üzere 1825 adet boş kasa, 25 bin adet şişe bırakılmıştır.
  Kasa ve şişeler maliyet bedeli üzerinden bayilere verilerek bedelleri kasa hesabına alınmış olup, karşılığında ayrıca tesellüm makbuzu düzenlenmiştir.
  İşletme bayilerine verdiği ambalaj malzemelerini ayrı bir hesapta izlemek amacıyla verilen malzemeleri 150 nolu hesaptan 157-Diğer Stoklar hesabına almıştır.
  2 Danıştay 4.Dairesinin 18.4.1985 gün ve E:1984/608 ; K:1985/1202 (Şükrü Kızılot, Danıştay Kararları ve Özelgeler, Cilt:2 S:2583)
  3 153 No?lu VUK Genel Tebliğinde %25?ten (1.1.1995 tarihinden itibaren %20) daha yüksek nispette amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetlerden branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu, sebze ve meyve kasalarında amortisman oranı %50 olarak tespit edilmiştir. Genel oranın %25?ten %20?ye indirilmesine karşılık 153 no?lu Tebliğ ile belirlenen %50 oranının %40?a indirildiğine ilişkin bir Tebliğ yayımlanmamıştır. Bu nedenle 153 no?lu Tebliğ ile belirlenen yüksek oranlar geçerliliğini korumaktadır.
  4 a) Danıştay 4.Dairesi plastik yoğurt bidonlarının bir yıldan daha fazla kullanılmalarının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle amortisman yoluyla itfasına gerek olmadığı şeklindeki mahkeme kararını onamıştır.(13.4.1984 gün ve K:1984/1637)
  b) Danıştay 4.Dairesi 4.6.1998 tarih ve E:1997/4188 K:1998/2407 sayılı Kararında, sebze ve meyve sandıklarının her birinin değerinin VUK?nun 313.maddesinde yer alan amortismana tabi tutma sınırının altında kalması halinde herbirinin doğrudan gider yazılmasının mümkün olduğuna karar vermiştir.
  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: %0 kdv li depotolu satış faturası kaydını yazar mısınız

  1)
  Ambalaj Malzemelerinin Satın Alınması
  _______________________________ / _______________________________
  150-STOKLAR H. 5.750.000.000.-
  01- Boş Kasa H. (5.000x750.000) 3.750.000.000.-
  02- Boş Şişeler H.(100.000x20.000) 2.000.000.000.-
  360-SATICILAR H. 5.750.000.000.-
  _______________________________ / _______________________________
  157-DİĞER STOKLAR H. 3.843.750.000.-
  01-Bayiilerdeki Şişeler H. 2.343.750.000.-
  (3.125 Ad.dolu kasa)
  02-Bayiilerdeki Boş Kasalar 1.500.000.000.-
  150-STOKLAR H. 3.843.750.000.-
  01-Boş Kasalar H.(3.125x750.000) 2.343.750.000.-
  02-Boş Şişeler H. (75.000x20.000) 1.500.000.000.-
  (Depozito olarak verilen malzemelerin diğer stoklar hesabına alınması)
  _______________________________ / _______________________________
  2)
  Depozito Bedelinin Alınması:
  _______________________________ / _______________________________
  100- KASA H. 3.843.750.000.-
  426-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 3.843.750.000.-
  01-Bayiilere verilen kasa ve şişelerin bedeli
  _______________________________ / _______________________________
  Dönem Sonu Envanter Bilgileri
  Boş Kasa Hesabı Miktar (Ad) Tutar (TL)
  1. Parti Alış 5.000 3.750.000.000.-
  2. Depozito Olarak Verilen 3.125 2.343.750.000.-
  3. Stokta Kalması Gereken 1.825 1.406.250.000.-
  4. Sayım Sonucu (Envanter) 1.250 937.500.000.-
  5. Kırılan, Yıpranan Kasa 575 468.750.000.-
  Boş Şişe Hesabı Miktar (Ad) Tutar (TL)
  1. Parti Alış 100.000 2.000.000.000.-
  2. Parti Alış 20.000 500.000.000.-
  120.000 2.500.000.000.-
  3. Depozito Olarak Verilen 75.000 1.500.000.000.-
  4. Stokta Kalması Gereken 45.000 1.000.000.000.-
  5. Sayım Sonucu (Envanter) 10.000 222.222.222.-
  6. Kırılan Şişe 35.000 777.777.778.-
  Buna göre, işletmede kalan 1.250 adet boş kasanın bedeli, (1.250x750.000=)937.500.000.-TL, boş şişelerin maliyet bedeli ise, ortalama maliyet yöntemine göre, (10.000x22.222,2=) 222.222.222.-TL. olarak hesaplanacaktır.
  İşletme, dönem içinde kırılan ve yıpranan boş kasa ve şişeleri maliyet bedeli üzerinden pazarlama, satış dağıtım gideri olarak aşağıdaki şekilde muhasebeleştirecektir.
  3
  _______________________________ / _______________________________
  760-PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ 1.246.527.778.-
  01.Kırılan Kasa Giderleri 468.750.000.-
  02.Kırılan Şişe Giderleri 777.777.778.-
  150-STOKLAR H. 1.246.527.778.-
  01.Boş Kasa H.(575x750.000) 468.750.000.-
  02.Boş Şişe H.(35.000x22.222,2) 777.777.778.-
  _______________________________ / _______________________________
  Dönem içinde kırılan ve yıpranan ambalaj malzemesi giderlerinin 730-Genel Üretim Giderleri hesabına kaydı da mümkündür.
  5-
  Verilen Depozito Bedellerinin Kaydı
  Üretici veya pazarlamacı firmalar tarafından bayiilere verilen ambalaj malzemeleri için bayiilerce ilerde geri alınmak üzere ödenen tutarlardan vadesi bir yıldan daha kısa süreli olanlar, Tekdüzen Muhasebe Hesap Planında Ticari Alacaklar grubu altında ?126- Verilen Depozito ve Teminatlar? hesabında vadesi bir yıldan daha uzun olanlar ise ?226-Verilen Depozito ve Teminatlar? hesabında izlenir.
  Yukardaki bölümde verilen örnekteki boş şişe ve kasaların bayii tarafından kaydı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
  _______________________________ / _______________________________
  226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 3.843.750.000.-
  01-Boş Kasalar H. 2.343.750.000.-
  02-Boş Şişeler H. 1.500.000.000.-
  100- KASA H. 3.843.750.000.-
  _______________________________ / _______________________________
  B-
  DEPOZİTOLARIN DEĞERLEMESİ
  Depozito bedelleri alan işletme için borç, veren işletme için alacak niteliği taşır. Tekdüzen Muhasebe Hesap Planında da depozitolar ?Ticari Alacaklar? veya ?Ticari Borçlar? hesap grupları içinde gösterilmiştir.
  Vergi Usul Kanununda ?depozito?ların hangi değerleme ölçüsüyle değerleneceği belirtilmemiştir. Depozitoların Türk Lirası cinsinden alınıp verilmesi halinde, dönem sonunda ?mukayyet? değeri ile değerlenir. Bu konuda bir görüş ayrılığı yoktur. Ancak, döviz cinsinden alınan veya verilen depozitoların normal ticari alacaklar gibi cari döviz kuru üzerinden değerlenip değerlenmeyeceği konusunda duraksamaya düşülmektedir. Yabancı para cinsinden olan depozito bedellerinin Vergi Usul Kanunu?nun 280.maddesine göre değerlenmesi halinde, ?Verilen Depozito?ların bilanço gününde değerlemesinden doğan kur farklarının gelir olarak, buna karşılık, depozitoyu alanların da hesaplanan kur farklarını gider olarak kaydetmeleri gerekmektedir.
  Depozitoların mal alım satımından kaynaklanan normal bir alacak veya borçtan farklı yönü vardır. Depozitolar bayiiler yönünden bir yatırım unsuru, üretici ve pazarlamacı işletmeler yönünden yabancı bir kaynak gibidir. Bayii yönünden ticari faaliyetin yürütülebilmesi, söz konusu depozito bedelinin ödenmesine ve geri alınmamasına bağlıdır. Depozito bedelini ödeyen işletme, dönem sonunda yapacağı değerleme nedeniyle doğacak kur farkını vergiye tabi gelire dahil etmesi halinde, tasarruf imkanı olmayan ve şarta bağlı bir gelir nedeniyle vergi ödemek durumunda kalacaktır. Bu durumda, gelirin elde edilmesi için gerekli olan hukuki ve ekonomik tasarruf gerçekleşmiş sayılamaz. Gerçekte olmayan bir gelirden vergi alınamaz. Hukuki tasarrufun gerçekleşmesi, verilen depozito bedellerinin iade alınmasına bağlıdır. Bu nedenle verilen depozitonun, iadesi gerçekleşmediği sürece gerçek anlamda bir alacaktan ve gelirden söz edilemez.
  4
  Yabancı para cinsinden alınan depozitoların değerlemesinde durum biraz daha farklıdır. Depozitoyu alan taraf aldığı depozito bedelini serbestçe kullanabilir. Üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Örneğin, mevduat olarak değerlendirerek faiz geliri elde edebilir. Kasa veya bankada tutarak bir taraftan gelir diğer taraftan da borç olarak gider kaydedebilir. Bu nedenle, alınan depozito ve teminatlar gerçek bir borç gibi değerlenmelidir.
  Bu değerlendirmemiz, ticari kazancın elde edilmesinde geçerli olan tahakkuk esası ve dönemsellik ilkeleri yönünden, ayrıca gayrisafi milli geliri kavramak anlamında vergi hukukunda genel bir kural olan, ?bir tarafın giderinin karşı tarafın geliri olma? ilkesi ile çeliştiği yönünde eleştirilebilir. Ancak, gelir-gider dengesine ilişkin söz konusu kural mutlak bir kural değildir. Vergi muafiyet, indirim ve istisnaların uygulandığı durumlarda bu kural işlemez. Alınan depozito ve teminatlar ile avansların durumu da söz konusu genel kuralın bir istisnası olarak değerlendirilmelidir. Bu istisnai durum, gelirin gerçekliği ve vergi ödeme gücü ilkeleri ile çelişmediği gibi, vergi gelirinde sürekliliği sağlamak için verginin kaynağı olan işletmenin varlığını sürdürmesi gerektiğine ilişkin temel gerçekliğe de aykırı sayılmamalıdır.
  C-
  DÖVİZ OLARAK VERİLEN SU, ELEKTRİK, DOĞALGAZ ABONELİKLERİNE İLİŞKİN DEPOZİTOLARIN DEĞERLEMESİ
  Yukarıdaki bölümde belirtildiği gibi döviz cinsinden verilen depozito ve teminatların borsa rayici üzerinden değerlemeye tabi tutulması, mükellefin gerçekte elde etmediği kazancın vergisini ödemesi anlamına gelir. Böyle bir işlem, gelirin gerçekliği ilkesi ile bağdaşmaz.
  Bir mal teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan, sadece güvence niteliği taşıyan depozito ve teminatların ilerde gelire dönüşmeleri ticari faaliyetin sona ermesi halinde mümkün olabilir. Bu tür değerlerin reeskonta tabi tutulmaları da söz konusu değildir.
  Depozito ve teminatlar işletmenin faaliyeti nedeniyle ödenmesi zorunlu bulunan ödemelerdir. Bazı hallerde depozito ve teminatları geri almak hemen hemen imkansızdır. Örneğin; su, elektrik, doğalgaz, PTT abonelikleri ile ilgili depozitolar ile kiralamalara ait teminatlar süreklilik arz eden ödemelerdir. Bu gibi nedenlerle verilen depozito ve teminatların da yukarıdaki bölümde belirtilen gerekçelerle mukayyet değeri ile değerlenmesi gerektiği görüşündeyim.
  Söz konusu depozito ve teminatları alan işletmeler ise bunları gerçek bir borç olarak dikkate almak durumundadırlar.
  D-
  DÖVİZ BÜROLARINCA ZİRAAT BANKASINA BLOKE EDİLEN 150.000 DM TEMİNATLARIN DEĞERLEMESİ
  Döviz alım satımına yetkili kuruluşlardan (Döviz Büroları) Hazine Müsteşarlığı?nca daha önceden TL cinsinden alınan teminatlar 97/32/18 Sayılı Tebliğin 4.maddesi uyarınca T.C.Ziraat Bankasına döviz olarak 100 bin DM (97-32/22 sayılı Tebliğ ile bu tutar 150 bin DM olarak belirlenmiştir)5 yatırılması gerekmektedir. Bu teminatların da dönem sonlarında yabancı para cinsinden alacaklar gibi değerlenip meydana gelen kur farklarının gelir yazılması, yukarda belirttiğimiz nedenlerle kabul edilemez. Keza, bu meblağlar gerçek anlamda bir alacak değildir. İşletmenin üzerinde tasarruf imkanı yoktur. Söz konusu işlem yasal bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, Muğla Defterdarlığı?nca bir özelgede, söz konusu teminatların dönem sonunda yabancı para cinsinden alacak olarak değerlemeye tabi tutulması gerektiği şeklinde görüş belirtilmiştir.6
  5 97-32/22 Sayılı Tebliğ 6 Mart 1998 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanmıştır.
  6 Muğla Defterdarlığı?nın 12.06.1997 gün ve 4314 sayılı Özelgesi 5
  6
  Döviz alım satımına yetkili müesseselerin (döviz büfelerinin) TPKK Hakkında 32 sayılı Karar?a ilişkin 98-32/22 sayılı Tebliğ uyarınca teminat olarak .T.C.Ziraat Bankasına yaptırdığı 150.000 Alman Markının değerleme gününde, Vergi Usul Kanunu?nun 280.maddesi uyarınca döviz cinsinden alacak olarak değerlenip değerlenmeyeceği konusundaki bir uyuşmazlığa ilişkin Danıştay 3.Dairesinin bir kararı aşağıdaki gibidir:7
  ?Döviz alım satımı ile uğraşan davacı şirketin faaliyeti gereği Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 98-32/22 Sayılı tebliğ uyarınca teminat olarak Ziraat Bankası?na yatırdığı 150.000 Alman Markının yukarıda sözü geçen Karara ilişkin 98/32-18 sayılı Tebliğ de, Bankanın Muhtelif Borçlar Bloke Paralar hesabında izleneceği ve herhangi bir nedenle faaliyetin sona ermesi halinde, ancak Hazine Müsteşarlığı?nın talimatı ile ilgili şirkete ödeneceği ve bu hesaptaki tutarlara faiz ödenmeyeceği belirtildiğinden, zorunlu olarak yatırılan ticari faaliyet devam ettiği sürece bloke tutulan döviz cinsinden teminatların istendiğinde işletmenin ticari işlerinde kullanılması, başka bir anlamda tasarruf edilmesi olanaksızdır. Bu bakımdan bağlı değer olarak bankada tutulan döviz cinsinden teminatın alacak olarak değerlemesi gerekmeyeceğinden, sözü edilen teminatın ticari faaliyet sonucu doğan bir alacak olarak kabul edilmesi suretiyle hesaplanan kur farklarından oluşan kambiyo gelirinin beyan edilmediğinden bahisle davacı şirket adına yapılan tarhiyat kanuna uygun olmadığından, Vergi Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.?
  Danıştay?ın bu Kararı, öteden beri savunduğumuz görüş doğrultusunda olup, hukuka ve vergilendirme ilkelerine uygun ve isabetli bir karardır. Ticari kazancın yürütülmesi için zorunlu olan, faiz tahakkuk ettirilmeyen ve üzerinde mükellefin tasarruf hakkı bulunmayan, ancak işletmenin feshedilmesi veya herhangi bir nedenle faaliyetine son verilmesi halinde geri alabileceği şarta bağlı bir alacağının her yıl bir kısmının vergi yoluyla tüketilmesi, hiçbir vergilendirme kuramı ile açıklanamaz. Bununla birlikte söz konusu teminatı alan ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunmaya yetkili banka aldığı bu teminatı bir borç gibi değerlemek durumundadır. Keza, banka söz konusu parayı kasasında tutsa dahi, dönem sonunda kasadaki bu parayı Vergi Usul Kanunu?nun 280.maddesine göre değerlemek zorundadır.
  Bu karar, benzer nitelikteki teminatlar ile depozitolar için de emsal olabilecek niteliktedir.
  Yabancı para cinsinden verilen teminatların tutarının bilançonun 29 nolu dipnotunda gösterilmesi gerekir.
  E-
  SONUÇ
  Yabancı para cinsinden verilen depozito ve teminatların, veren yönünden tasarruf imkanı olmaması, üzerinden bir gelir elde edilmemesi, şarta bağlı bir alacak niteliğinde bulunması nedenleriyle mali karın (vergi matrahının) hesabında gerçek ticari bir alacak olarak değerlenmemesi, buna karşılık bu kıymetleri alanların aldıkları depozito ve teminatlar üzerinde tasarruf yetkilerinin bulunması, bu değerleri işletmelerinde kullanmalarının kısıtlanmaması nedeniyle bir borç olarak değerlenmesi; bu özel durumun vergilendirme ilkeleriyle çelişmediği, tam aksine bu durumun gelirin gerçekliği, vergi ödeme gücü ve vergi gelirlerinin sürekliliği ilkelerine uygun düştüğü, bu anlamda Danıştay 3.Dairesinin yukarıda belirtilen Kararının son derece isabetli olduğu görüşündeyim.
  7 Danıştay 3.Dairesinin 05.04.2001 tarih ve E:2000/2134; K:2001/1198 Sayılı Kararı
  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  27

  Ynt: %0 kdv li depotolu satış faturası kaydını yazar mısınız

  Benim en üstte verdiğim fatura örneğindeki gibi muhasebe kayıtları nasıl olucak ve depozitolu alış ve satışlarda biralarda gelir ve gider kayıtları nasıl olucaktır....
  Yıl sonunda hangi işlemler yapılacak ve hesapları nasıl takip edeceğiz????

  153
  127
  191
  320
  alışlarda

  satarken
  600
  391
  327 satışlarda da böyle mi olucak???? ve sonra hesaplar nasıl takip edilcel?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  399

  Ynt: %0 kdv li depotolu satış faturası kaydını yazar mısınız

  Alıntı bizzare Nickli Üyeden Alıntı
  Ürün açıklaması Brüt Tutar
  20x50 gold rb 35,00

  kasa 50 cl tuborg (20 gözlü) 4,50

  şişe 50 cl gold geri dönüşümlü 4,00
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  İade dep.Kasa 50 cl tuborg Mal Tutarı 35
  iade dep:şişe gold geri dönüşümlü Depozito tutarı: 8,50
  Brüt tutar 43,50
  Sabit tut isk: 0,00
  net tutar 43,50
  kdv %18 35,00 6,30
  kdv %0 8,50 0,00

  Fatura tutarı: 49,80
  Alınan iade tut: -8,50
  Tahsilat tutar. 41,30
  Yalnız kırkdokuz TL Seksen Kuruş diyor

  Bu faturayı nasıl muhasebe kaydı yapabilirim????
  Kdv %0 diyor normalde kullandığım hesaplar bu satış faturasında...

  600 bira
  600 depozito
  391......

  Konuyu cevaplar ve yardımcı olur musunuz???
  teşekkürler
  Merhaba,

  Alış Kaydı;

  153 (B) 35,00
  191 (B) 6,30
  320 (A) 41,30

  Tarafınıza depozito ft. edilirse;

  126 (B) 8,50
  100/102 (A) 8,50


  Satış Kaydı;

  120 (B) 50,00
  600 (A) 42,38
  391 (A) 7,63

  Tarafınızdan depozito ft. kesilirse;

  100/102 (B) 8,50
  326 (A) 8,50

  İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.<br />La Rochefoucauld

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2010
  Mesajlar
  27

  Ynt: %0 kdv li depotolu satış faturası kaydını yazar mısınız

  Geçmişte
  153 04 depozito alışlarda
  600 04 depozito satışlarda
  göstermiştim
  Bundan sonraki kayıtları mı bu şekilde mi yapmalıyım
  126
  100

  100
  326
  Bundan sonraki kayıtları mı bu şekilde yapmayı düşünüyorum...Yalnız kayıtlar artacak gibi...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Kasım.2017
  Mesajlar
  2

  kdv nasıl olcak

  Alıntı Aykay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhaba,

  Alış Kaydı;

  153 (B) 35,00
  191 (B) 6,30
  320 (A) 41,30

  Tarafınıza depozito ft. edilirse;

  126 (B) 8,50
  100/102 (A) 8,50


  Satış Kaydı;

  120 (B) 50,00
  600 (A) 42,38
  391 (A) 7,63

  Tarafınızdan depozito ft. kesilirse;

  100/102 (B) 8,50
  326 (A) 8,50

  burda satışda


  600.......100
  391.........18
  120.................118
  depozito kdv si de var içinde

  ama depozito nun hesabı 326 kdv beyannamesinde nasıl olcak matrah eksik olcak

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Depozitolu Fatura
  Konu Sahibi dolap Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 20.Eylül.2013, 10:38
 2. İskonto Ve Depozitolu Fatura Hk.
  Konu Sahibi tankam Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 22
  Son Mesaj : 05.Eylül.2013, 18:00
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2008, 11:50
 4. Yazar Kasa Slipli Satış
  Konu Sahibi ebruşah Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Eylül.2006, 14:44
 5. Yazar Kasa Satış Formu Hakkında
  Konu Sahibi oguzrahmi Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Ocak.2006, 11:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36