Sayın Üstadlar;
Birlik yönetmeliğine göre kardan % 10 merkez payı ayrılıp merkez birliğinin hesabına yatırılması gerekiyor;
Bu işlemle ilgili muhasebe kaydı nasıl olmalı sizlerce;
aşağıdaki kayıt doğrumudur.

merkez payı ayrılması
370 ............
570 ............
merkez payı tahakkuku
370 ............
360 ..............
merkez payı ödemes
360 ..............
102 .................